Odstranění explicitních nebo intimních osobních snímků sdílených bez souhlasu z Googlu

Uvědomujeme si, že neoprávněné sdílení snímků a videí s intimním obsahem (někdy označovaných jako „porno pomsta“) může být pro oběti takového jednání traumatizující. Cílem tohoto článku je seznámit vás s postupem podání žádosti o odstranění podobných snímků a videí z výsledků vyhledávání na Googlu.O odstranění obsahu z výsledků vyhledávání na Googlu můžete požádat pomocí tohoto formuláře. Tento formulář za vás může vyplnit i zmocněný zástupce.

Abychom vám mohli pomoci, musí žádost o odstranění obsahu splňovat oba následující požadavky:

 1. Snímky zachycují vás (nebo osobu, kterou zastupujete) nahé, při sexuálním aktu nebo v intimní situaci.
 2. Vy (nebo osoba, kterou zastupujete) jste nedali souhlas k pořizování snímků takového aktu a tyto snímky byly sdíleny veřejně.
  NEBO
  Obsah byl vytvořen pro soukromé účely a jeho zveřejnění proběhlo bez vašeho souhlasu (např. jako „porno pomsta“).

Při rozhodování o odstranění videa bereme v úvahu veřejný zájem a informační hodnotu daného obsahu. Ve většině případů tyto typy snímků a související obsah nemají žádnou hodnotu pro veřejný zájem. Ve vzácných případech nahlášený obsah neodstraníme, protože existuje silný veřejný zájem, aby pro uživatele zůstal přístupný. V jiných případech může být snímek doplněn o informaci, že je ve veřejném zájmu, aby zůstal v našich výsledcích vyhledávání, ale samotné instance snímku bez kontextu budou odstraněny.

Společnost Google může zabránit zobrazování stránky ve svých výsledcích vyhledávání, nedokáže však odstranit obsah z webů, které ho hostují. Doporučujeme tedy obrátit se nejprve na vlastníka daného webu a požádat ho o odstranění obsahu. Další podrobnosti ohledně tohoto procesu

Tipy k vyplnění formuláře pro odstranění obrázků

 1. V sekci s typy obsahu k odstranění zvolte možnost „Falešná nahá nebo pornografická fotka nebo video mojí osoby“.
 2. Bude třeba zadat tyto údaje:
  • vaše jméno a příjmení,
  • země,
  • kontaktní e-mailová adresa,
  • adresa URL, kde je obsah online (pokud ji lze uvést),
  • ukázková adresa URL stránky s výsledky vyhledávání na Googlu, kde se snímek nebo video vyskytuje,
  • snímek obrazovky s problematickým obsahem (potřebujeme se ujistit, zda odstraňujeme správné výsledky). Můžete použít software na úpravu obrázků a sexuálně explicitní části snímků obrazovky rozmazat. Zároveň však prosím dbejte, abychom podle snímků dokázali poznat konkrétní obsah, který chcete odstranit.
   • Důležité: Obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí je nezákonný. Nepořizujte ani nenahrávejte snímky obrazovky s obsahem zobrazujícím sexuální zneužívání dětí ani s obsahem, který ukazuje osobu mladší 18 let sexuálním způsobem. Pokyny k nahlášení obsahu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí naleznete zde.