Tùy chọn cài đặt Quản lý thông tin thiết bị

Tùy chọn cài đặt Thông tin thiết bị lưu bản sao của một số thông tin từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, bao gồm:

 • Danh bạ
 • Lịch
 • Ứng dụng
 • Nhạc
 • Thông tin về thiết bị, chẳng hạn như mức pin

Thông tin này mang tính riêng tư. Bạn chỉ có thể thấy thông tin này khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Việc lưu thông tin này giúp ích cho bạn như thế nào

Việc bật tùy chọn cài đặt này sẽ giúp bạn nhận được kết quả và đề xuất chính xác hơn từ Google.

Bật hoặc tắt Thông tin thiết bị

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa
 3. Trên bảng "Kiểm soát hoạt động", hãy nhấp vào Thông tin thiết bị.
 4. Bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt Thông tin thiết bị.

Khi tùy chọn cài đặt này bật, thông tin có thể được lưu từ mọi thiết bị sử dụng Tài khoản Google của bạn.

Xem và xóa thông tin thiết bị

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa
 3. Trên bảng "Kiểm soát hoạt động", hãy nhấp vào Thông tin thiết bị.
 4. Dưới phần "Thông tin thiết bị", nhấp vào Quản lý hoạt động.

 5. Để xóa mọi thứ, ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Xóa tất cả.

Nội dung gì được lưu trong hoạt động thông tin thiết bị

Ứng dụng và thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn

Nội dung này có thể bao gồm những thứ như danh bạ, lịch, báo thức, ứng dụng và nhạc và có thể giúp Google cung cấp cho bạn kết quả và đề xuất chính xác hơn.

Ví dụ: khi bạn yêu cầu Google gọi tới một người liên hệ, Google có thể sử dụng thông tin từ danh bạ của bạn để cung cấp kết quả tốt nhất cho bạn.

Thông tin về thiết bị

Thông tin này có thể bao gồm những mục như như liệu màn hình có đang bật hay không và mức pin. Chất lượng của kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth, màn hình cảm ứng và chỉ số trên màn hình cảm biến và báo cáo sự cố cũng có thể được đưa vào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?