Pamahalaan ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa iyong mga device

Puwede mong piliing i-save sa iyong Google Account ang impormasyon tungkol sa mga contact mo mula sa iyong mga naka-sign in na device, kabilang ang kung madalas kang nakikipag-ugnayan sa kanila. Ginagamit ang data na ito para gawing mas madali ang pakikipag-ugnayan sa mga contact na ito sa lahat ng serbisyo ng Google, alinmang device ang ginagamit mo.

  1. Puntahan ang seksyong Mga Tao at Pagbabahagi ng iyong Google Account.
  2. Sa ilalim ng "Mga Contact," piliin ang Impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa iyong mga device.
  3. I-on o i-off ang I-save ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa iyong mga device.

Tandaan: Hindi nakakaapekto ang setting na ito sa pag-save ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng iba pang serbisyo ng Google, gaya ng Google Contacts o Android Backup. Hindi lahat ng serbisyo ng Google ay nagse-save o gumagamit ng ganitong data.

Mag-delete ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyong mga device

Nade-delete sa iyong Google Account ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa mga device mo kapag na-off mo ang setting. Hindi made-delete ang iyong mga contact sa mga device mo.

Paano ka natutulungan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa iyong mga device

Natutulungan ng data na ito ang Google sa pagkilala kung aling contact ang ikokonekta sa iyo. Halimbawa, kapag nagsabi ka ng mga command tulad ng "Hey Google, tawagan si Sam" sa iyong Google Assistant o smart device, nakakatulong ang data na ito sa pagpili ng tamang contact na tatawagan.

Bakit naka-on ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa iyong mga device

Na-save dati ng setting ng Impormasyong ng Device ang data na na-save ng setting ng Impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa iyong mga device. Para makatulong na manatiling pare-pareho ang iyong karanasan, naka-on ang setting ng Impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa iyong mga device kung naka-on ang setting ng Impormasyon ng Device. Puwede mong i-off ang Impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iyong mga device anumang oras.