مدیریت اطلاعات مخاطب در دستگاه‌ها

می‌توانید انتخاب کنید اطلاعاتی که درباره مخاطبینتان در دستگاه‌های به سیستم واردشده وجود دارد، در «حساب Google» شما ذخیره شود، ازجمله اینکه زیاد با آن‌ها تماس می‌گیرید یا نه. از این داده‌ها استفاده می‌شود تا صرف‌نظر از دستگاهی که استفاده می‌کنید، تعاملتان با این مخاطبین در همه سرویس‌های Google آسان‌تر شود.

  1. به بخش افراد و هم‌رسانی در «حساب Google» خود بروید؛
  2. در بخش «مخاطبین»، اطلاعات مخاطب در دستگاه‌های شما را انتخاب کنید؛
  3. ذخیره کردن اطلاعات مخاطب در دستگاه‌های شما را روشن یا خاموش کنید.

توجه: این تنظیم بر ذخیره اطلاعات مخاطب توسط سایر سرویس‌های Google، مانند Google Contacts یا پشتیبان‌گیری Android تأثیر ندارد. همه سرویس‌های Google این داده‌ها را ذخیره نمی‌کنند یا از آن‌ها استفاده نمی‌کنند.

حذف اطلاعات مخاطب در دستگاه‌ها

وقتی تنظیم را خاموش کنید، اطلاعات مخاطب در دستگاه‌ها از «حساب Google» شما حذف می‌شود. مخاطبین شما از دستگاه‌ها حذف نمی‌شوند.

چگونه اطلاعات مخاطب در دستگاه‌ها به شما کمک می‌کند

این داده‌ها به Google کمک می‌کند تشخیص دهد با کدام مخاطب تماس بگیرید. برای مثال، وقتی به «دستیار Google» یا دستگاه هوشمندتان می‌گویید «Hey Google, call Sam» (‏Hey Google، با امیر تماس بگیر)، این داده‌ها به انتخاب مخاطب مناسب برای تماس کمک می‌کند.

علت روشن بودن اطلاعات مخاطب در دستگاه‌ها

داده‌هایی که توسط اطلاعات «مخاطب» در تنظیم دستگاه ذخیره می‌شود، قبلاً ازطریق تنظیم «اطلاعات دستگاه» ذخیره شده است. برای کمک به حفظ هماهنگی تجربه‌تان، اگر تنظیم «اطلاعات دستگاه» را روشن کرده باشید، تنظیم اطلاعات «مخاطب» در تنظیم دستگاه‌ها فعال خواهد بود. هرزمان خواستید می‌توانید اطلاعات «مخاطب» را برای دستگاه‌ها خاموش کنید.

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
100334
false