Xem hoặc xóa hoạt động trong ứng dụng Google

Bạn có thể nhận được nhiều thẻ và kết quả tìm kiếm hữu ích trong phần Khám phá trên ứng dụng Google. Bạn có thể thay đổi tần suất xuất hiện của một thẻ khi bạn tùy chỉnh nội dung mà bạn thấy trong phần Khám phá.

Những thông tin được lưu trong phần Khám phá

Khi bạn sử dụng tính năng Khám phá, Google sẽ lưu trữ và sử dụng những thông tin sau trong hoạt động của bạn:

 • Các thẻ và kết quả xuất hiện trong phần Khám phá
 • Những thẻ nào bạn xem hoặc tùy chỉnh
 • Các chủ đề bạn đánh dấu là "Không quan tâm"
 • Các thiết bị bạn dùng để sử dụng tính năng Khám phá

Xem hoạt động

Hoạt động Khám phá của bạn ở chế độ riêng tư và bạn chỉ có thể xem hoạt động của mình nếu đã đăng nhập vào Tài khoản Google.

 1. Truy cập trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên trang này, bạn có thể thấy một bản tóm tắt hàng ngày về các thẻ mà ứng dụng Google đã gửi tới thiết bị của bạn. Bạn có thể biết liệu mình đã xem, tùy chỉnh hay ẩn từng thẻ.

Xóa hoạt động

Xóa các mục riêng lẻ
 1. Truy cập trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên mục bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.
Xóa hoạt động cho một ngày hoặc khoảng thời gian nhất định
 1. Truy cập trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Xóa hoạt động theo.
 3. Chọn ngày hoặc phạm vi ngày.
 4. Chọn phần Xóa.
Xóa tất cả hoạt động
 1. Truy cập trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Xóa hoạt động theo.
 3. Trong phần "Xóa theo ngày", hãy chọn biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Mọi lúc.
 4. Chọn phần Xóa.

Xóa lịch sử của tiện ích Google iMessage

Khi bạn tìm kiếm trong ứng dụng Google iMessage, lịch sử tìm kiếm của bạn sẽ được lưu trên thiết bị bạn sử dụng. Nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google và bật Hoạt động web và ứng dụng, thì nội dung tìm kiếm của bạn có thể được lưu vào lịch sử tìm kiếm. Khi bạn xóa lịch sử tìm kiếm, nội dung tìm kiếm trước đây của bạn sẽ không hiển thị dưới dạng dự đoán trong hộp tìm kiếm.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Lịch sử.
 3. Bên cạnh phần "Lịch sử tìm kiếm của iMessage", hãy nhấn vào phần Xóa sau đó Xóa lịch sử tìm kiếm.

Các trang liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?