ดูหรือลบกิจกรรมในแอป Google

เมื่อใช้แอป Google ระบบจะบันทึกกิจกรรมบางอย่างของคุณไว้ในบัญชี Google คุณดูและลบกิจกรรมนี้ได้ในกิจกรรมของฉัน และหยุดบันทึกกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ทุกเมื่อ

ลบรายการทีละรายการ

  1. ไปที่หน้ากิจกรรมของฉัน ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
  2. ที่รายการที่ต้องการลบ ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ

ลบกิจกรรมจากวันหรือระยะเวลาที่เจาะจง

  1. ไปที่หน้ากิจกรรมของฉัน ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
  2. แตะเมนู เมนู จากนั้น ลบกิจกรรมตาม
  3. เลือกวันหรือช่วงวัน
  4. เลือกลบ

ลบทุกกิจกรรม

  1. ไปที่หน้ากิจกรรมของฉัน ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
  2. แตะเมนู เมนู จากนั้น ลบกิจกรรมตาม
  3. ใต้ "ลบตามวันที่" ให้เลือกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น ตั้งแต่เริ่มต้น
  4. เลือกลบ

หน้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร