ดูหรือลบกิจกรรมในแอป Google

เมื่อใช้แอป Google ระบบจะบันทึกกิจกรรมบางอย่างของคุณไว้ในบัญชี Google คุณดูและลบกิจกรรมนี้ได้ในกิจกรรมของฉัน และหยุดบันทึกกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ทุกเมื่อ

ลบรายการทีละรายการ

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมของฉัน ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ในรายการที่ต้องการลบ ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ

ลบกิจกรรมจากวันหรือระยะเวลาที่เจาะจง

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมของฉัน ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น ลบกิจกรรมตาม
 3. เลือกวันหรือช่วงวันที่
 4. เลือกลบ
 1. ไปที่หน้ากิจกรรมของฉัน ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น ลบกิจกรรมตาม
 3. ใต้ "ลบตามวันที่" ให้เลือกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น ตั้งแต่เริ่มต้น
 4. เลือกลบ

ลบทุกกิจกรรม

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมของฉัน ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น ลบกิจกรรมตาม
 3. ใต้ "ลบตามวันที่" ให้เลือกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น ตั้งแต่เริ่มต้น
 4. เลือกลบ

ลบประวัติส่วนขยายของ Google iMessage

เมื่อคุณค้นหาจากแอป Google iMessage ประวัติการค้นหาจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google และเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปเอาไว้ การค้นหาอาจถูกบันทึกไว้เป็นประวัติการค้นหา เมื่อคุณลบประวัติการค้นหา การค้นหาที่ผ่านมาจะไม่แสดงเป็นการคาดคะเนในช่องค้นหา

 1. เปิดแอป Google แอป Google ใน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น ประวัติ
 3. ข้าง "ประวัติการค้นหาใน iMessage" ให้แตะล้าง จากนั้น ล้างประวัติการค้นหา

หน้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร