Zobrazenie alebo odstránenie vašej aktivity v aplikácii Google

Pri používaní aplikácie Google sa niektorá aktivita ukladá do vášho účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita. Väčšinu aktivít môžete kedykoľvek zastaviť.

Odstránenie jednotlivých položiek

 1. Prejdite na stránku Moja aktivita. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie do účtu Google.
 2. Na položke, ktorú chcete odstrániť, vyberte Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie aktivity z určitého dňa alebo časového obdobia

 1. Prejdite na stránku Moja aktivita. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie do účtu Google.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Odstrániť aktivitu podľa.
 3. Vyberte deň alebo obdobie.
 4. Vyberte Odstrániť.
 1. Prejdite na stránku Moja aktivita. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie do účtu Google.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Odstrániť aktivitu podľa.
 3. Pod možnosťou Odstrániť podľa dátumu vyberte šípku nadol Šípka nadol a potom Celé obdobie.
 4. Vyberte Odstrániť.

Odstránenie všetkej aktivity

 1. Prejdite na stránku Moja aktivita. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie do účtu Google.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Odstrániť aktivitu podľa.
 3. Pod možnosťou Odstrániť podľa dátumu vyberte šípku nadol Šípka nadol a potom Celé obdobie.
 4. Vyberte Odstrániť.

Odstránenie histórie rozšírenia Google iMessage

Keď vyhľadávate v aplikácii Google iMessage, v zariadení sa uchováva história vyhľadávania. Ak ste sa prihlásili do účtu Google a máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, vyhľadávania sa môžu ukladať do histórie vyhľadávania. Keď svoju históriu vyhľadávania odstránite, predchádzajúce vyhľadávania sa nebudú zobrazovať ako predpokladané dopyty vo vyhľadávacom poli.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Google Aplikácia Google.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom História.
 3. Vedľa položky História vyhľadávania iMessage klepnite na Vymazať a potom Vymazať históriu vyhľadávania.

Súvisiace stránky