הצגה או מחיקה של הפעילות שלכם באפליקציית Google

כשמשתמשים באפליקציית Google, חלק מהפעילות נשמרת בחשבון Google. אתם יכולים להציג ולמחוק את הפעילות הזו בדף הפעילות שלי, ובכל שלב אפשר להפסיק את השמירה של רוב סוגי הפעילויות.

מחיקת פריטים ספציפיים

  1. עוברים אל הדף הפעילות שלי. ייתכן שתתבקשו להיכנס לחשבון Google.
  2. לצד הפריט שרוצים למחוק, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז מחיקה.

מחיקת פעילות מיום מסוים או מתקופת זמן מסוימת

  1. עוברים אל הדף הפעילות שלי. ייתכן שתתבקשו להיכנס לחשבון Google.
  2. מקישים על סמל התפריט תפריט ואז מחיקת פעילות לפי.
  3. בוחרים יום או טווח תאריכים.
  4. בוחרים באפשרות מחיקה.

מחיקת כל הפעילות

  1. עוברים אל הדף הפעילות שלי. ייתכן שתתבקשו להיכנס לחשבון Google.
  2. מקישים על סמל התפריט תפריט ואז מחיקת פעילות לפי.
  3. מתחת לקטע "מחיקה לפי תאריך", מקישים על החץ הפונה למטה חץ למטה ואז כל הזמנים.
  4. בוחרים באפשרות מחיקה.

דפים קשורים