Pregled ili brisanje aktivnosti u aplikaciji Google

Kad upotrebljavate aplikaciju Google, neke vaše aktivnosti spremaju se na vaš Google račun. Te aktivnosti možete pregledati i izbrisati na stranici Moja aktivnost, a spremanje većine aktivnosti možete zaustaviti kad god želite.

Brisanje pojedinačnih stavki

  1. Otvorite stranicu Moja aktivnost. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.
  2. Na stavci koju želite izbrisati odaberite Više Više a zatim Izbriši.

Brisanje aktivnosti za određeni dan ili razdoblje

  1. Otvorite stranicu Moja aktivnost. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.
  2. Dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Brisanje aktivnosti.
  3. Odaberite dan ili datumski raspon.
  4. Odaberite Izbriši.

Brisanje svih aktivnosti

  1. Otvorite stranicu Moja aktivnost. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.
  2. Dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Brisanje aktivnosti.
  3. Ispod stavke "Brisanje po datumu" odaberite strelicu dolje Strelica dolje a zatim Sve vrijeme.
  4. Odaberite Izbriši.

Povezane stranice