مدیریت و حذف «سابقه جستجو»

اگر «فعالیت وب و برنامه» روشن باشد و در Google جستجو کنید، Google فعالیتی مثل «سابقه جستجو» را در «حساب Google» شما ذخیره می‌کند. ما از فعالیت ذخیره‌شده در سرویس‌های Google استفاده می‌کنیم تا تجربیات شخصی‌شده‌تری (مثل توصیه‌های برنامه و محتوا) را به شما ارائه می‌دهیم.

در فعالیت من، می‌توانید:

 • «سابقه جستجو» ذخیره‌شده در «حساب Google» را حذف کنید.
 • تنظیمات «جستجو» را مدیریت کنید، برای مثال اینکه Google کدام فعالیت را ذخیره کند یا چه‌زمانی سابقه را به‌طور خودکار حذف کند.

«سابقه جستجو» را در دستگاهتان نیز می‌توانید ذخیره کنید، مثل وقتی از «برنامه Google» بدون ورود به سیستم «حساب Google» استفاده می‌کنید. با نحوه مدیریت «سابقه جستجو» در دستگاه آشنا شوید.

مدیریت «سابقه جستجو» ذخیره‌شده در «حساب Google»

حذف «سابقه جستجو»

مهم: اگر «سابقه جستجویی» را که در «حساب Google» ذخیره شده است حذف کنید، نمی‌توانید آن را واگرد کنید.

می‌توانید فعالیت مشخصی را حذف کنید، یا «سابقه جستجوی» مربوط به یک روز مشخص، محدوده تاریخ سفارشی، یا همه زمان‌ها را حذف کنید.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google را باز کنید؛
 2. در بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Search history (سابقه جستجو) ضربه بزنید؛
 3. «سابقه جستجوی» موردنظرتان را برای حذف انتخاب کنید. می‌توانید این موارد را انتخاب کنید:
  • همه سابقه جستجو: بالای سابقه، روی Delete (حذف) جهت‌نمای پایین و سپس Delete all time (حذف همه زمان‌ها) ضربه بزنید؛
  • یک دوره زمانی مشخص: بالای سابقه، روی Delete (حذف) جهت‌نمای پایین و سپس Delete custom range (حذف محدوده سفارشی) ضربه بزنید؛
  • یک روز مشخص: در کنار روز موردنظر، روی Delete all activity from [day] (حذف همه فعالیت‌های مربوط به [روز]) ضربه بزنید؛
  • یک فعالیت مشخص: در کنار فعالیت موردنظر، روی Delete activity item (حذف مورد فعالیت) ضربه بزنید.

کنترل «سابقه جستجو»

حذف خودکار «سابقه جستجو»
مهم: اگر «سابقه جستجو» را روی حذف خودکار تنظیم کنید، هرزمان خواستید همچنان می‌توانید سابقه‌تان را دستی حذف کنید.
 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google را باز کنید؛
 2. در گوشه بالا، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Search history (سابقه جستجو) و سپس Controls (کنترل‌ها) ضربه بزنید؛
 3. در کارت «Web & App Activity» (فعالیت وب و برنامه)، روی Auto-delete (Off) (حذف خودکار (خاموش)) ضربه بزنید؛
  • اگر (Auto-delete ‎(On (حذف خودکار [روشن]) را می‌بینید، Google «فعالیت وب و برنامه» شما را بعداز مدت‌زمانی خاص به‌طور خودکار حذف می‌کند که شامل «سابقه جستجو» هم می‌شود. برای تغییر دوره زمانی یا خاموش کردن آن، روی (Auto-delete ‎(On (حذف خودکار [روشن]) ضربه بزنید؛
 4. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.
توقف موقت ذخیره کردن «سابقه جستجو»
نکته: وقتی وب را خصوصی جستجو و مرور می‌کنید، «سابقه جستجو» در «حساب Google» ذخیره نمی‌شود.

برای توقف ذخیره‌سازی سابقه:

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google را باز کنید؛
 2. در گوشه بالا، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Search history (سابقه جستجو) و سپس Controls (کنترل‌ها) ضربه بزنید؛
 3. در کارت «Web & App Activity» (فعالیت وب و برنامه)، روی Turn off (خاموش کردن) ضربه بزنید؛
  • اگر عبارت «Turn on» (روشن کردن) را مشاهده کردید، Web & App Activity (فعالیت وب و برنامه) و Search history (سابقه جستجو) شما خاموش است.
  • درصورت تمایل، می‌توانید Web & App Activity (فعالیت وب و برنامه) را روشن نگه دارید و انتخاب کنید که فعالیت مشخصی در «حساب Google» شما ذخیره نشود. در بخش «Subsettings» (زیرتنظیمات)، چارگوش کنار فعالیتی را که نمی‌خواهید ذخیره شود لغو انتخاب کنید؛
 4. مرور کنید که با خاموش کردن Web & App Activity (فعالیت وب و برنامه) چه اتفاقی می‌افتد، سپس روی Pause (توقف موقت) ضربه بزنید.

مدیریت «سابقه جستجو» ذخیره‌شده در دستگاه

حذف فعالیت اخیر در نوار جستجو
 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google  را باز کنید؛
 2. روی نوار جستجو ضربه بزنید و فعالیت موردنظرتان را برای حذف پیدا کنید؛
 3. آن را تند به چپ بکشید و روی «حذف» حذف ضربه بزنید.
حذف سابقه مرور

حتی اگر «سابقه جستجو» در «حساب Google» ذخیره نشده باشد یا آن را از «فعالیت من» حذف کنید، شاید مرورگرتان همچنان آن را ذخیره کند.

می‌توانید سابقه مرورگرتان را حذف کنید:

حذف جستجوهای «برنامه Google» که بدون ورود به سیستم «حساب Google» ذخیره شده‌اند

اگر از برنامه Google بدون ورود به سیستم «حساب Google» استفاده کنید، برنامهْ «سابقه جستجو» را در دستگاهتان ذخیره می‌کند.

نکته: اگر «سابقه جستجو» را از «برنامه Google» حذف کنید، شاید همچنان در «حساب Google» ذخیره بماند. برای پیدا کردن و حذف «سابقه جستجو» ذخیره‌شده در «حساب Google»، به «فعالیت من» بروید.

برای حذف «سابقه جستجو» ذخیره‌شده در دستگاه:

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google  را باز کنید؛
 2. در بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Settings (تنظیمات) و سپس Privacy and security (حریم‌خصوصی و امنیت) و سپس History (سابقه) و سپس App history (سابقه برنامه) ضربه بزنید؛
 3. اگر «سابقه جستجو» را می‌بینید، روی Clear all (پاک کردن همه) ضربه بزنید.

برای حذف جستجوها از نوار جستجو:

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google  را باز کنید؛
 2. روی نوار جستجو و سپس View all (مشاهده همه) ضربه بزنید؛
  • در بالای «Recent searches» (جستجوهای اخیر)، اگر «Manage History» (مدیریت سابقه) را می‌بینید، درحال‌حاضر وارد سیستم «حساب Google» شده‌اید؛
 3. برای حذف جستجوی اخیر، تند به چپ بکشید و روی Delete (حذف) حذف ضربه بزنید؛
 4. برای حذف همه جستجوها، روی Clear all (پاک کردن همه) و سپس Clear on-device history (پاک کردن سابقه در دستگاه) ضربه بزنید.
خاموش کردن «سفارشی‌سازی جستجو» زمانی‌که به سیستم «حساب Google» وارد نشده‌اید
 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google را باز کنید؛
 2. در گوشه بالا، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Settings (تنظیمات) و سپس Privacy and security (حریم‌خصوصی و امنیت) و سپس History (سابقه) و سپس Search customization (سفارشی‌سازی جستجو) ضربه بزنید؛
 3. Search customization (سفارشی‌سازی جستجو) را خاموش کنید.

برطرف کردن مشکلات مربوط به «سابقه جستجو»

سابقه حذف‌شده در «فعالیت من» نمایش داده می‌شود
 • اتصال دستگاه به اینترنت: اگر سابقه‌تان را از «فعالیت من» در یک دستگاه حذف کنید، شاید همچنان آن را در دستگاهی که آفلاین است پیدا کنید. وقتی دستگاهتان به اینترنت متصل می‌شود، «سابقه جستجو» حذف‌شده برداشته می‌شود.
 • پاک کردن حافظه پنهان و کوکی‌ها: با نحوه پاک کردن حافظه پنهان و کوکی‌ها آشنا شوید.
نوار جستجو سابقه حذف‌شده‌تان را فهرست می‌کند
اگر بدون وارد شدن به «حساب Google» از برنامه Google استفاده کنید، ممکن است تنظیم «سفارشی‌سازی جستجو» را روشن کرده باشید. اگر روشن باشد، Google از جستجوهای انجام‌شده در این دستگاه برای ارائه نتایج و توصیه‌های مرتبط‌تر استفاده می‌کند.

برای خاموش کردن «سفارشی‌سازی جستجو»:

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google را باز کنید؛
 2. در گوشه بالا، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Settings (تنظیمات) و سپس Privacy and security (حریم‌خصوصی و امنیت) و سپس History (سابقه) و سپس Search customization (سفارشی‌سازی جستجو) ضربه بزنید؛
 3. Search customization (سفارشی‌سازی جستجو) را خاموش کنید.

برای حذف «سابقه جستجو» ذخیره‌شده در دستگاه:

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google را باز کنید؛
 2. در بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Settings (تنظیمات) و سپس Privacy and security (حریم‌خصوصی و امنیت) و سپس History (سابقه) و سپس App history (سابقه برنامه) ضربه بزنید؛
 3. اگر «سابقه جستجو» را می‌بینید، روی Clear all (پاک کردن همه) ضربه بزنید.

Google چگونه سابقه‌تان در «حساب Google» را حذف می‌کند

وقتی فعالیت را خودتان حذف می‌کنید یا فعالیت براساس تنظیم حذف خودکار به‌طور خودکار حذف می‌شود، فوراً فرایند حذف آن از محصول و سیستم‌هایمان را شروع می‌کنیم.

اولین هدفمان این است که فوراً آن را از دیدرس خارج کنیم و ممکن است از این داده‌ها دیگر برای شخصی کردن تجربه‌تان در Google استفاده نشود.

سپس، روندی را شروع می‌کنیم که برای حذف ایمن و کامل داده‌ها از سیستم‌های فضای ذخیره‌سازی‌مان طراحی شده است. 

برای اهداف محدود (مثلاً ملزومات قانونی یا کسب‌وکار)، ممکن است Google برای مدت زمان بیشتری انواع خاصی از داده را نگه دارد.

مقاله‌های مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
100334
false