Διαχείριση και διαγραφή του Ιστορικού αναζήτησης

Όταν κάνετε αναζητήσεις στο Google με ενεργοποιημένη τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, η Google αποθηκεύει τη δραστηριότητά σας, όπως είναι το Ιστορικό αναζήτησης, στον Λογαριασμό σας Google. Η αποθηκευμένη δραστηριότητα χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες Google για την παροχή πιο εξατομικευμένων εμπειριών, όπως είναι οι προτάσεις εφαρμογών και περιεχομένου.

Στην ενότητα Η δραστηριότητά μου, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να διαγράψετε το Ιστορικό αναζήτησης που έχει αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Google.
 • Να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της Αναζήτησης, όπως ποια δραστηριότητα αποθηκεύει η Google και πότε η Google θα διαγράφει αυτόματα το ιστορικό.

Το Ιστορικό αναζήτησης μπορεί επίσης να αποθηκεύεται στη συσκευή σας όταν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google ενώ έχετε αποσυνδεθεί από τον Λογαριασμό σας Google. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το Ιστορικό αναζήτησης στη συσκευή.

Διαχείριση του Ιστορικού αναζήτησης που έχει αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Google

Διαγραφή Ιστορικού αναζήτησης

Σημαντικό: Εάν διαγράψετε το Ιστορικό αναζήτησης που είναι αποθηκευμένο στον Λογαριασμό σας Google, δεν θα μπορείτε να το ανακτήσετε.

Μπορείτε να διαγράψετε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή το ιστορικό αναζήτησης για μια συγκεκριμένη ημέρα, ένα προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών ή συνολικά.

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ιστορικό αναζήτησης.
 3. Επιλέξτε το Ιστορικό αναζήτησης που θέλετε να διαγράψετε. Μπορείτε να επιλέξετε:
  • Όλο το ιστορικό: Πάνω από το ιστορικό, πατήστε Διαγραφή Κάτω βέλος και μετά Διαγραφή από την αρχή.
  • Συγκεκριμένη χρονική περίοδος: Πάνω από το ιστορικό, πατήστε Διαγραφή Κάτω βέλος και μετά Διαγραφή προσαρμοσμένου εύρους.
  • Συγκεκριμένη ημέρα: Δίπλα στην ημέρα, πατήστε Διαγραφή όλης της δραστηριότητας από [ημέρα] .
  • Συγκεκριμένη δραστηριότητα: Δίπλα στη δραστηριότητα, πατήστε Διαγραφή στοιχείου δραστηριότητας .

Έλεγχος Ιστορικού αναζήτησης

Αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού αναζήτησης
Σημαντικό: Εάν έχετε ρυθμίσει την αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού αναζήτησης, μπορείτε ακόμη να διαγράψετε το ιστορικό με μη αυτόματο τρόπο ανά πάσα στιγμή.
 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ιστορικό αναζήτησης και μετά Στοιχεία ελέγχου.
 3. Στην κάρτα Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, πατήστε Αυτόματη διαγραφή (ανενεργό).
  • Εάν εμφανίζεται η επιλογή Αυτόματη διαγραφή (ενεργό), η Google διαγράφει αυτόματα τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, η οποία περιέχει το Ιστορικό αναζήτησης, μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για να αλλάξετε τη χρονική περίοδο ή να την απενεργοποιήσετε, πατήστε Αυτόματη διαγραφή (Ενεργή).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Παύση αποθήκευσης Ιστορικού αναζήτησης
Συμβουλή: Το Ιστορικό αναζήτησης δεν αποθηκεύεται στον Λογαριασμό σας Google κατά την ιδιωτική αναζήτηση και περιήγηση στον ιστό.

Για να θέσετε σε παύση την αποθήκευση του ιστορικού:

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ιστορικό αναζήτησης και μετά Στοιχεία ελέγχου.
 3. Στην κάρτα Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, πατήστε Απενεργοποίηση.
  • Εάν εμφανίζεται η επιλογή Ενεργοποίηση, η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και το Ιστορικό αναζήτησης είναι απενεργοποιημένα.
  • Προαιρετικά, μπορείτε να διατηρήσετε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών ενεργοποιημένη και να επιλέξετε να μην αποθηκεύονται συγκεκριμένα στοιχεία δραστηριότητας στον Λογαριασμό σας Google. Στην ενότητα Δευτερεύουσες ρυθμίσεις, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα στη δραστηριότητα που δεν θέλετε να αποθηκεύεται.
 4. Ελέγξτε τι θα συμβεί όταν απενεργοποιήσετε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και κατόπιν πατήστε Παύση.

Διαχείριση του Ιστορικού αναζήτησης που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή σας

Διαγραφή πρόσφατης δραστηριότητας στη γραμμή αναζήτησης
 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Πατήστε τη γραμμή αναζήτησης και βρείτε τη δραστηριότητα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Σύρετε προς τα αριστερά και πατήστε Διαγραφή Διαγραφή.
Διαγραφή ιστορικού προγράμματος περιήγησης

Ακόμη και αν το Ιστορικό αναζήτησης δεν αποθηκεύεται στον Λογαριασμό σας Google ή αν το διαγράψετε από τη σελίδα Η δραστηριότητά μου, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μπορεί να συνεχίσει να το αποθηκεύει.

Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης:

Διαγραφή των αναζητήσεων της εφαρμογής Google που είχαν αποθηκευτεί ενώ ήσασταν αποσυνδεδεμένοι από τον Λογαριασμό σας Google

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google ενώ έχετε αποσυνδεθεί από τον Λογαριασμό σας Google, η εφαρμογή αποθηκεύει το Ιστορικό αναζήτησης στη συσκευή σας.

Συμβουλή: Εάν διαγράψετε το Ιστορικό αναζήτησης στην εφαρμογή Google, μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύεται στον Λογαριασμό σας Google. Για να βρείτε και να διαγράψετε το Ιστορικό αναζήτησης που είναι αποθηκευμένο στον Λογαριασμό σας Google, μεταβείτε στην ενότητα Η δραστηριότητά μου.

Για να διαγράψετε το Ιστορικό αναζήτησης που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή σας:

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ρυθμίσεις και μετά Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Ιστορικό και μετά Ιστορικό εφαρμογής.
 3. Εάν βρείτε το ιστορικό αναζήτησης, πατήστε Διαγραφή όλων.

Για να διαγράψετε αναζητήσεις από τη γραμμή αναζήτησης:

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Πατήστε τη γραμμή αναζήτησης και μετά Προβολή όλων.
  • Στο επάνω μέρος της ενότητας Πρόσφατες αναζητήσεις, αν εμφανίζεται η επιλογή Διαχείριση ιστορικού, είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Για να διαγράψετε μια πρόσφατη αναζήτηση, σύρετέ την προς τα αριστερά και πατήστε Διαγραφή Διαγραφή.
 4. Για να διαγράψετε όλες τις αναζητήσεις σας, πατήστε Διαγραφή όλων και μετά Διαγραφή ιστορικού στη συσκευή.
Διακοπή χρήσης της δραστηριότητας αναζήτησης όταν είστε αποσυνδεδεμένοι από τον Λογαριασμό σας Google
 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ρυθμίσεις και μετά Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Ιστορικό και μετά Αναζήτηση σε κατάσταση αποσύνδεσης.
 3. Απενεργοποιήστε τη Δραστηριότητα αναζήτησης σε κατάσταση αποσύνδεσης.

Διόρθωση προβλημάτων με το Ιστορικό αναζήτησης

Το διαγραμμένο ιστορικό εμφανίζεται στην ενότητα Η δραστηριότητά μου
 • Συνδέστε τη συσκευή σας στο διαδίκτυο: Εάν διαγράψετε το ιστορικό από την ενότητα Η δραστηριότητά μου σε μία συσκευή, ενδέχεται να υπάρχει ακόμα σε κάποια άλλη συσκευή που είναι εκτός σύνδεσης. Όταν η συσκευή σας συνδεθεί στο διαδίκτυο, το διαγραμμένο Ιστορικό αναζήτησης θα καταργηθεί.
 • Διαγραφή κρυφής μνήμης και cookie: Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε την κρυφή μνήμη και τα cookie.
Η γραμμή αναζήτησης παραθέτει το διαγραμμένο ιστορικό
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google ενώ έχετε αποσυνδεθεί από τον Λογαριασμό σας Google, ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Δραστηριότητα αναζήτησης σε κατάσταση αποσύνδεσης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η Google αποθηκεύει το Ιστορικό αναζήτησης στη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη Δραστηριότητα αναζήτησης σε κατάσταση αποσύνδεσης:

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ρυθμίσεις και μετά Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Ιστορικό και μετά Αναζήτηση σε κατάσταση αποσύνδεσης.
 3. Απενεργοποιήστε τη Δραστηριότητα αναζήτησης σε κατάσταση αποσύνδεσης.

Για να διαγράψετε το Ιστορικό αναζήτησης που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή σας:

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ρυθμίσεις και μετά Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Ιστορικό και μετά Ιστορικό εφαρμογής.
 3. Εάν βρείτε το Ιστορικό αναζήτησης, πατήστε Διαγραφή όλων.

Με ποιον τρόπο η Google διαγράφει το ιστορικό σας στον Λογαριασμό σας Google

Όταν επιλέγετε να διαγράψετε δραστηριότητα με μη αυτόματο τρόπο ή η δραστηριότητα διαγράφεται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση αυτόματης διαγραφής, ξεκινά αμέσως η διαδικασία κατάργησής της από το προϊόν και τα συστήματά μας.

Αρχικά, ο στόχος μας είναι να καταργηθούν αμέσως τα δεδομένα από την προβολή και δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας Google.

Στη συνέχεια, ξεκινάμε μια διαδικασία η οποία έχει σχεδιαστεί για την πλήρη και ασφαλή διαγραφή των δεδομένων από τα συστήματα αποθήκευσής μας. 

Για περιορισμένους σκοπούς, όπως επιχειρηματικές ή νομικές απαιτήσεις, η Google μπορεί να διατηρεί ορισμένους τύπους δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
100334
false