Διαχείριση και διαγραφή του Ιστορικού αναζήτησης

Όταν κάνετε αναζητήσεις στο Google με ενεργοποιημένη τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, η Google αποθηκεύει τη δραστηριότητά σας, όπως είναι το Ιστορικό αναζήτησης, στον Λογαριασμό σας Google. Η αποθηκευμένη δραστηριότητα χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες Google για την παροχή πιο εξατομικευμένων εμπειριών, όπως είναι οι προτάσεις εφαρμογών και περιεχομένου.

Στην ενότητα Η δραστηριότητά μου, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να διαγράψετε το Ιστορικό αναζήτησης που έχει αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Google.
 • Να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της Αναζήτησης, όπως ποια δραστηριότητα αποθηκεύει η Google και πότε η Google θα διαγράφει αυτόματα το ιστορικό.

Το Ιστορικό αναζήτησης μπορεί επίσης να αποθηκεύεται στη συσκευή σας όταν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google ενώ έχετε αποσυνδεθεί από τον Λογαριασμό σας Google. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το Ιστορικό αναζήτησης στη συσκευή.

Διαχείριση του Ιστορικού αναζήτησης που έχει αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Google

Διαγραφή Ιστορικού αναζήτησης

Σημαντικό: Εάν διαγράψετε το Ιστορικό αναζήτησης που είναι αποθηκευμένο στον Λογαριασμό σας Google, δεν θα μπορείτε να το ανακτήσετε.

Μπορείτε να διαγράψετε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή το ιστορικό αναζήτησης για μια συγκεκριμένη ημέρα, ένα προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών ή συνολικά.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό σας και μετά Ιστορικό αναζήτησης.
 3. Επιλέξτε το Ιστορικό αναζήτησης που θέλετε να διαγράψετε. Μπορείτε να επιλέξετε:
  • Όλο το ιστορικό: Πάνω από το ιστορικό, πατήστε Διαγραφή Κάτω βέλος και μετά Διαγραφή από την αρχή.
  • Συγκεκριμένη χρονική περίοδος: Πάνω από το ιστορικό, πατήστε Διαγραφή Κάτω βέλος και μετά Διαγραφή προσαρμοσμένου εύρους.
  • Συγκεκριμένη ημέρα: Δίπλα στην ημέρα, πατήστε Διαγραφή όλης της δραστηριότητας από [ημέρα] .
  • Συγκεκριμένη δραστηριότητα: Δίπλα στη δραστηριότητα, πατήστε Διαγραφή στοιχείου δραστηριότητας .

Έλεγχος Ιστορικού αναζήτησης

Αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού αναζήτησης
Σημαντικό: Εάν έχετε ρυθμίσει την αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού αναζήτησης, μπορείτε ακόμη να διαγράψετε το ιστορικό με μη αυτόματο τρόπο ανά πάσα στιγμή.
 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό σας και μετά Ιστορικό αναζήτησης και μετά Στοιχεία ελέγχου.
 3. Στην κάρτα Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, πατήστε Αυτόματη διαγραφή (ανενεργό).
  • Εάν εμφανίζεται η επιλογή Αυτόματη διαγραφή (ενεργό), η Google διαγράφει αυτόματα τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, η οποία περιέχει το Ιστορικό αναζήτησης, μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για να αλλάξετε τη χρονική περίοδο ή να την απενεργοποιήσετε, πατήστε Αυτόματη διαγραφή (Ενεργή).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Παύση αποθήκευσης Ιστορικού αναζήτησης
Συμβουλή: Το Ιστορικό αναζήτησης δεν αποθηκεύεται στον Λογαριασμό σας Google κατά την ιδιωτική αναζήτηση και περιήγηση στον ιστό.

Για να θέσετε σε παύση την αποθήκευση του ιστορικού:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό σας και μετά Ιστορικό αναζήτησης και μετά Στοιχεία ελέγχου.
 3. Στην κάρτα Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, πατήστε Απενεργοποίηση.
  • Εάν εμφανίζεται η επιλογή Ενεργοποίηση, η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη και το Ιστορικό αναζήτησης δεν αποθηκεύεται στον Λογαριασμό σας Google.
  • Προαιρετικά, μπορείτε να διατηρήσετε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών ενεργοποιημένη και να επιλέξετε να μην αποθηκεύονται συγκεκριμένα στοιχεία δραστηριότητας στον Λογαριασμό σας Google. Στην ενότητα Δευτερεύουσες ρυθμίσεις, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα στη δραστηριότητα που δεν θέλετε να αποθηκεύεται.
 4. Ελέγξτε τι θα συμβεί όταν απενεργοποιήσετε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και κατόπιν πατήστε Παύση.

Διαχείριση του Ιστορικού αναζήτησης που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή σας

Διαγραφή πρόσφατων ερωτημάτων αναζήτησης στην εφαρμογή Google

Όταν διαγράφετε τα πρόσφατα ερωτήματα από τη γραμμή αναζήτησης, τα ερωτήματα διαγράφονται και από την ενότητα Η δραστηριότητά μου.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, πατήστε τη γραμμή αναζήτησης Google.
  • Εάν δεν βρίσκετε τη γραμμή αναζήτησης, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το πρόσφατο ερώτημα .
 3. Πατήστε Διαγραφή.
Διαγραφή ιστορικού προγράμματος περιήγησης

Ακόμη και αν το Ιστορικό αναζήτησης δεν αποθηκεύεται στον Λογαριασμό σας Google ή αν το διαγράψετε από τη σελίδα Η δραστηριότητά μου, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μπορεί να συνεχίσει να το αποθηκεύει.

Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης:

Απενεργοποιήστε την προσαρμογή Αναζήτησης ενώ έχετε αποσυνδεθεί από τον Λογαριασμό σας Google
 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό γράμμα σας και μετά Ρυθμίσεις και μετά Γενικές και μετά Προσαρμογή αναζήτησης.
 3. Απενεργοποιήστε την Προσαρμογή αναζήτησης.

Διόρθωση προβλημάτων με το Ιστορικό αναζήτησης

Το διαγραμμένο ιστορικό εμφανίζεται στην ενότητα Η δραστηριότητά μου
 • Συνδέστε τη συσκευή σας στο διαδίκτυο: Εάν διαγράψετε το ιστορικό από την ενότητα Η δραστηριότητά μου σε μία συσκευή, ενδέχεται να υπάρχει ακόμα σε κάποια άλλη συσκευή που είναι εκτός σύνδεσης. Όταν η συσκευή σας συνδεθεί στο διαδίκτυο, το διαγραμμένο Ιστορικό αναζήτησης θα καταργηθεί.
 • Διαγραφή κρυφής μνήμης και cookie: Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε την κρυφή μνήμη και τα cookie.
Η γραμμή αναζήτησης παραθέτει το διαγραμμένο ιστορικό
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google ενώ έχετε αποσυνδεθεί από τον Λογαριασμό σας Google, ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Προσαρμογή αναζήτησης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, το Google χρησιμοποιεί τις αναζητήσεις από αυτήν τη συσκευή για να σας παρέχει πιο συναφή αποτελέσματα και προτάσεις.

Για να απενεργοποιήσετε την Προσαρμογή αναζήτησης:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google .
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό γράμμα σας και μετά Ρυθμίσεις και μετά Γενικές και μετά Προσαρμογή αναζήτησης.
 3. Απενεργοποιήστε την Προσαρμογή αναζήτησης.

Με ποιον τρόπο η Google διαγράφει το ιστορικό σας στον Λογαριασμό σας Google

Όταν επιλέγετε να διαγράψετε δραστηριότητα με μη αυτόματο τρόπο ή η δραστηριότητα διαγράφεται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση αυτόματης διαγραφής, ξεκινά αμέσως η διαδικασία κατάργησής της από το προϊόν και τα συστήματά μας.

Αρχικά, ο στόχος μας είναι να καταργηθούν αμέσως τα δεδομένα από την προβολή και δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας Google.

Στη συνέχεια, ξεκινάμε μια διαδικασία η οποία έχει σχεδιαστεί για την πλήρη και ασφαλή διαγραφή των δεδομένων από τα συστήματα αποθήκευσής μας. 

Για περιορισμένους σκοπούς, όπως επιχειρηματικές ή νομικές απαιτήσεις, η Google μπορεί να διατηρεί ορισμένους τύπους δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
100334
false