Quản lý Hoạt động âm thanh và giọng nói trên Google

Bạn có thể cho phép Google lưu bản ghi giọng nói và âm thanh khác của bạn vào Tài khoản Google của bạn bằng cách bật Hoạt động âm thanh và giọng nói.

Nội dung được lưu trong Hoạt động âm thanh và giọng nói của bạn

Google ghi lại giọng nói và các âm thanh khác của bạn, cùng với vài giây trước đó, khi bạn sử dụng tính năng kích hoạt bằng âm thanh như:

 • Nói các lệnh như "Ok Google"
 • Nhấn vào biểu tượng micrô

Âm thanh của bạn chỉ được lưu vào tài khoản của bạn khi bạn đã đăng nhập và Hoạt động âm thanh và giọng nói được bật. Âm thanh có thể được lưu ngay cả khi điện thoại của bạn ngoại tuyến.

Lưu ý: Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ lưu âm thanh vào tài khoản của bạn.

Cách Hoạt động âm thanh và giọng nói nâng cao trải nghiệm của bạn

Để giúp bạn tìm được kết quả phù hợp hơn bằng giọng nói, Google sử dụng Hoạt động âm thanh và giọng nói để:

 • Tìm hiểu âm thanh giọng nói của bạn
 • Biết cách bạn nói từ và cụm từ
 • Nhận ra khi bạn nói "Ok Google"
 • Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói trên các sản phẩm của Google sử dụng giọng nói của bạn

Bật hoặc tắt Hoạt động âm thanh và giọng nói

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Kiểm soát hoạt động, hãy nhấp vào Hoạt động âm thanh và giọng nói.
 4. Nhấp vào nút chuyển để bật hoặc tắt Hoạt động âm thanh và giọng nói.

Khi Hoạt động âm thanh và giọng nói tắt, các bản ghi giọng nói sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn, ngay cả khi bạn đã đăng nhập.

Xem hoặc xóa Hoạt động âm thanh và giọng nói

Hoạt động âm thanh và giọng nói của bạn mang tính riêng tư và bạn chỉ có thể thấy hoạt động này nếu đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Xem Hoạt động âm thanh và giọng nói

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Kiểm soát hoạt động, hãy nhấp vào Hoạt động âm thanh và giọng nói.
 4. Nhấp vào Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các mục nhập bằng giọng nói trước đây của mình và ngày các mục đó được ghi lại.

Nếu bạn thấy thông báo "Không có bản ghi" tức là micrô của bạn đã bị tắt hoặc có quá nhiều tạp âm trong hoạt động đó.

Xóa bản ghi khỏi Hoạt động âm thanh và giọng nói

Xóa lần lượt từng bản ghi

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Kiểm soát hoạt động, hãy nhấp vào Hoạt động âm thanh và giọng nói.
 4. Nhấp vào Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các mục nhập bằng giọng nói trước đây của mình và ngày các mục đó được ghi lại.
 5. Bên cạnh mục bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.

Xóa tất cả bản ghi cùng lúc

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Kiểm soát hoạt động, hãy nhấp vào Hoạt động âm thanh và giọng nói.
 4. Nhấp vào Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các mục nhập bằng giọng nói trước đây của mình và ngày các mục đó được ghi lại.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa hoạt động theo.
 6. Trong mục "Xóa theo ngày", chọn Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Từ trước đến nay.
 7. Ở dưới cùng, hãy chọn Xóa sau đó Xóa.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?