Quản lý bản ghi âm giọng nói và âm thanh trên Google

Bạn có thể cho phép Google lưu bản ghi âm giọng nói và âm thanh khác của bạn để cung cấp cho bạn nhiều trải nghiệm cá nhân hóa hơn trên các dịch vụ của Google cũng như để cải thiện công nghệ nhận dạng giọng nói cho bạn và mọi người.

Lưu ý quan trọng: Dựa trên các tùy chọn cài đặt khác, các bản ghi âm giọng nói và âm thanh có thể được lưu ở những nơi khác.

Nội dung gì được lưu trong tùy chọn cài đặt Bản ghi âm giọng nói và âm thanh

Google ghi lại giọng nói và nội dung bằng âm thanh của bạn, bao gồm cả một vài giây trước đó, khi bạn sử dụng lệnh kích hoạt bằng âm thanh như:

 • Nói các lệnh như "Ok Google."
 • Nhấn vào biểu tượng micrô.

Các trường hợp hệ thống lưu bản ghi âm giọng nói và âm thanh vào tài khoản của bạn

Nội dung bằng âm thanh của bạn chỉ được lưu vào Tài khoản Google của bạn khi bạn đã thực hiện những việc sau:

 • Đăng nhập vào Tài khoản Google và, 
 • Bật tùy chọn Hoạt động web và ứng dụng và, 
 • Đánh dấu hộp "Kèm theo bản ghi âm giọng nói và âm thanh"

Âm thanh có thể được lưu ngay cả khi thiết bị của bạn không có kết nối mạng.

Lưu ý: Không phải tất cả các ứng dụng đều hỗ trợ tính năng lưu âm thanh vào tài khoản.

Cách các bản ghi âm giọng nói và âm thanh giúp cải thiện trải nghiệm của bạn

Để giúp bạn nhận được kết quả phù hợp hơn khi sử dụng giọng nói của mình, Google sử dụng bản ghi âm giọng nói và âm thanh của bạn để:

 • Tìm hiểu âm thanh giọng nói của bạn.
 • Tìm hiểu cách bạn nói các từ và cụm từ.
 • Nhận biết khi bạn nói các lệnh kích hoạt, như "Ok Google."
 • Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói trên những sản phẩm của Google sử dụng giọng nói của bạn.

Bật hoặc tắt Bản ghi âm giọng nói và âm thanh

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Kiểm soát hoạt động, hãy nhấp vào Hoạt động trên web và ứng dụng.
 4. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh "Kèm theo bản ghi âm giọng nói và âm thanh" để bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt này.

Khi bạn tắt tùy chọn Bản ghi âm giọng nói và âm thanh, hệ thống sẽ không lưu thông tin bạn nhập bằng giọng nói vào Tài khoản Google của bạn, ngay cả khi bạn đã đăng nhập.

Lưu ý quan trọng: Dựa trên các tùy chọn cài đặt khác, các bản ghi âm giọng nói và âm thanh có thể được lưu ở những nơi khác

Xem hoặc xóa các bản ghi âm giọng nói và âm thanh của bạn

Các bản ghi âm giọng nói và âm thanh của bạn đều ở chế độ riêng tư. Bạn chỉ có thể xem các bản ghi âm này khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Xem các bản ghi âm giọng nói và âm thanh của bạn

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Kiểm soát hoạt động, hãy nhấp vào Hoạt động trên web và ứng dụng sau đó Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn có thể:
  • Xem danh sách các hoạt động trước đây của bạn. Các mục có biểu tượng âm thanh Nói có bản ghi âm đi kèm.
  • Phát bản ghi âm. Nhấp vào Chi tiết bên cạnh biểu tượng âm thanh Nói sau đó Hiển thị bản ghi âm sau đó Phát Phát.
 4. Nhấp vào Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các mục nhập bằng giọng nói trước đây của mình và ngày các mục đó được ghi lại.

Nếu bạn thấy thông báo "Không có bản ghi" tức là micrô của bạn đã bị tắt hoặc có quá nhiều tạp âm trong hoạt động đó.

Xóa các bản ghi âm khỏi Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn

Xóa từng mục một

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Kiểm soát hoạt động, hãy nhấp vào Hoạt động trên web và ứng dụng sau đó Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình. Các mục có biểu tượng âm thanh Nói có bản ghi âm đi kèm.
 4. Bên cạnh mục bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.

Xóa tất cả các mục một lúc

Lưu ý: Các bước này không chỉ xóa các mục có kèm bản ghi âm mà sẽ xóa tất cả các mục trong Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Kiểm soát hoạt động, hãy nhấp vào Hoạt động trên web và ứng dụng sau đó Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình. Các mục có biểu tượng âm thanh Nói có bản ghi âm đi kèm.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm Sau đó Xóa hoạt động theo.
 5. Trong mục "Xóa theo ngày", hãy chọn Mũi tên xuốngMũi tên xuống Sau đó Toàn bộ thời gian.
 6. Ở phía dưới, hãy chọn Xóa Sau đó Xóa. 

Những nơi mà hệ thống có thể lưu các bản ghi âm giọng nói và âm thanh 

Tùy chọn cài đặt Bản ghi âm giọng nói và âm thanh không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác của Google (như Voice hoặc YouTube) mà bạn có thể sử dụng để lưu thông tin giọng nói và âm thanh.

Tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt khác của thiết bị, các bản ghi âm giọng nói và âm thanh vẫn có thể được lưu trên thiết bị của bạn. Hệ thống còn có thể gửi các điểm cải thiện đối với mô hình giọng nói (mà không cần tải lên các bản ghi giọng nói và âm thanh) đến Google. Ví dụ: khi bạn bật tùy chọn Cải thiện Gboard, Gboard có thể cải thiện tính năng gợi ý từ cho tất cả mọi người mà không cần gửi nội dung bạn nói lên máy chủ. Tìm hiểu xem Gboard trở nên thông minh hơn như thế nào.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?