Quản lý các bản ghi âm trong Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn

Bạn có thể chọn xem bạn có muốn Google lưu hoạt động âm thanh và giọng nói vào Tài khoản Google của mình hay không khi bạn tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps. Bản ghi âm thanh và giọng nói của bạn có thể giúp Google phát triển và cải thiện công nghệ nhận dạng âm thanh cũng như những dịch vụ của Google sử dụng công nghệ này.

Theo mặc định, chế độ cài đặt này luôn tắt, trừ phi bạn chọn bật lên.

Lưu ý quan trọng: Dựa trên các chế độ cài đặt khác, bản ghi âm có thể được lưu ở các vị trí khác.

How Google Protects Your Privacy if You Choose to Save Audio Data

Bật hoặc tắt Hoạt động âm thanh và giọng nói

 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào mục Hoạt động trên web và ứng dụng.
 4. Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm bên cạnh mục "Bao gồm cả hoạt động âm thanh và giọng nói".

Khi tắt chế độ Hoạt động âm thanh và giọng nói, bản ghi âm từ các hoạt động tương tác bằng giọng nói với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn, ngay cả khi bạn đã đăng nhập. Các bản ghi âm đã lưu trước đó sẽ không bị xoá nếu bạn tắt chế độ Hoạt động âm thanh và giọng nói này. Bạn có thể xoá các bản ghi âm của mình bất cứ lúc nào.

Tìm hoặc xoá bản ghi âm của bạn

Tìm bản ghi âm của bạn

Lưu ý quan trọng: Bản ghi âm có thể được lưu ở các vị trí khác, tuỳ vào các chế độ cài đặt khác.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Hoạt động trên web và ứng dụng sau đó Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn có thể:
  • Xem danh sách hoạt động trước đây: Các mục có biểu tượng âm thanh Nói sẽ có bản ghi âm đi kèm.
  • Phát bản ghi: Bên cạnh biểu tượng Âm thanh Nói, hãy nhấp vào Chi tiết sau đó Xem bản ghi sau đó Phát Phát.

Nếu bạn nhận được thông báo "Không có bản chép lời", thì có thể đã có quá nhiều tạp âm trong lúc hoạt động đó diễn ra.

Bạn có thể tải bản ghi âm của mình xuống bằng Google Takeout. Tìm hiểu cách tải âm thanh và các dữ liệu khác trên Google xuống.

Mẹo: Để tăng cường bảo mật, bạn có thể yêu cầu thêm bước xác minh để xem toàn bộ nhật ký của mình trên trang Hoạt động của tôi.

Xoá bản ghi âm khỏi Hoạt động của bạn trên web và ứng dụng

Lưu ý quan trọng: Bản ghi âm có thể được lưu ở các vị trí khác, tuỳ vào các chế độ cài đặt khác.

Xoá từng mục một

 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Hoạt động trên web và ứng dụng sau đó Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình. Các mục có biểu tượng âm thanh Nói sẽ có bản ghi âm đi kèm.
 4. Bên cạnh mục bạn muốn xoá, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xoá.

Xoá tất cả các mục cùng một lúc

Lưu ý quan trọng: Các bước này không chỉ xoá các mục có kèm bản ghi âm mà sẽ xoá tất cả các mục trong Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Hoạt động trên web và ứng dụng sau đó Quản lý hoạt động. Trên trang này, bạn sẽ thấy danh sách các hoạt động trước đây của mình. Các mục có biểu tượng âm thanh Nói sẽ có bản ghi âm đi kèm.
 4. Ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấn vào Xoá sau đó Từ trước đến nay.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tự động xoá các bản ghi âm

Lưu ý quan trọng: Các bước này không chỉ bật tuỳ chọn xoá tự động cho các mục có kèm bản ghi âm mà sẽ bật tuỳ chọn này cho tất cả các mục trong Hoạt động trên web và ứng dụng.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Hoạt động trên web và ứng dụng Sau đó Quản lý hoạt động.
 4. Trên thanh tìm kiếm ở phía trên hoạt động của bạn, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm Sau đó Giữ lại hoạt động trong.
 5. Nhấn vào nút tương ứng với thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình rồi nhấn vào Sau đó Tiếp theo Sau đó Xác nhận.

Google có thể xoá bản ghi âm sớm hơn khung thời gian bạn chọn khi không còn cần đến các bản ghi đó cho mục đích phát triển và cải thiện công nghệ nhận dạng âm thanh của Google cũng như những dịch vụ sử dụng công nghệ đó. Ví dụ: Google thể cần ít bản ghi âm bằng một số ngôn ngữ hơn theo thời gian.

Tìm hiểu về chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này

Khi bạn giao tiếp với các dịch vụ của Google, Google sẽ sử dụng công nghệ nhận dạng âm thanh để xử lý bản ghi âm của bạn và phản hồi bạn. Ví dụ: khi bạn nhấn vào biểu tượng micrô để tìm kiếm bằng giọng nói, công nghệ nhận dạng âm thanh của Google sẽ chuyển lời nói của bạn thành các từ và cụm từ để Google Tìm kiếm tra cứu trong một chỉ mục và trả về những kết quả phù hợp nhất cho bạn.

Chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng sẽ lưu hoạt động của bạn trên các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google vào Tài khoản Google của bạn trên các máy chủ của Google. Dữ liệu này có thể bao gồm cả thông tin liên quan như vị trí. Một số hoạt động tương tác có thể không được lưu.

Chế độ cài đặt hoạt động âm thanh và giọng nói là chế độ không bắt buộc. Với chế độ này, bạn cũng có thể lưu bản ghi âm thông qua chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng khi tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps. Theo mặc định, chế độ cài đặt hoạt động âm thanh và giọng nói luôn tắt, trừ phi bạn chọn bật lên.

Chế độ này sẽ có hiệu lực trên mọi thiết bị mà bạn đăng nhập vào Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps (ví dụ: Trợ lý trên cả ứng dụng Trợ lý Google và loa thông minh Google Home).

Cách Google sử dụng bản ghi âm

Google sử dụng bản ghi âm thanh được lưu khi bạn bật chế độ cài đặt này để phát triển và cải thiện công nghệ nhận dạng âm thanh cũng như những dịch vụ của Google sử dụng công nghệ này, chẳng hạn như Trợ lý Google.

Quy trình xem xét bản ghi âm

Để cải tiến công nghệ nhận dạng âm thanh, các chuyên gia đánh giá đã qua đào tạo sẽ phân tích một số mẫu âm thanh đã lưu (khi bạn bật chế độ này) bằng cách nghe, chép lời và chú thích để các dịch vụ của Google có thể hiểu rõ hơn nội dung của các mẫu âm thanh đó (ví dụ: nội dung của lời nói là gì khi người dùng nói trong không gian ồn ào hoặc bằng một ngôn ngữ cụ thể). Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong quá trình này, ví dụ như loại bỏ mối liên kết giữa bản ghi âm lời nói của bạn với tài khoản của bạn khi các chuyên gia đánh giá phân tích đoạn âm thanh đó.

Quá trình này sẽ giúp các dịch vụ của Google hiểu rõ hơn nội dung người dùng nói. Ví dụ: Để cải tiến công nghệ tự động nhận dạng lời nói cho những ngôn ngữ khan hiếm dữ liệu, Google huấn luyện một mô hình duy nhất dựa trên các bản ghi âm có chép lời của những ngôn ngữ có nhiều dữ liệu. Thông qua đó, Google có thể cung cấp tính năng nhận dạng lời nói đa ngôn ngữ theo thời gian thực.

Công nghệ nhận dạng giọng nói

Lưu ý quan trọng: Thông tin này sẽ được áp dụng nếu bạn bật chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói sau ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Một số công nghệ âm thanh của Google (như Voice Match) có khả năng nhận dạng các giọng nói tương tự nhau, phân biệt các giọng nói khác nhau hoặc cải tiến thông qua giọng nói riêng biệt. Nếu bạn sử dụng Trợ lý Google bằng tính năng Voice Match và đã bật chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói thì Google cũng có thể sẽ xử lý tạm thời mô hình giọng nói của bạn trong các bản ghi âm đã lưu, nhằm phát triển và cải tiến công nghệ nhận dạng giọng nói cũng như các dịch vụ của Google có sử dụng công nghệ đó. Tìm hiểu cách các chế độ cài đặt khác xử lý giọng nói của bạn.

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong quá trình này. Ví dụ: nếu hệ thống xây dựng được mô hình giọng nói của bạn dựa trên các bản ghi âm đã lưu, thì chúng tôi sẽ huỷ liên kết giữa mô hình đó và tài khoản của bạn, sau đó xử lý tạm thời để cải tiến công nghệ nhận dạng âm thanh, rồi cuối cùng xoá mô hình đó đi. Mỗi quy trình xử lý giọng nói có thể mất tối đa 7 ngày. Các mẫu giọng nói có thể được xem như dữ liệu sinh trắc học ở một số khu vực tài phán.

Khi bạn bật chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này

Khi bạn bật chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này cho tính năng Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn, Google sẽ lưu các bản ghi âm vào Tài khoản Google của bạn trên các máy chủ của Google thông qua chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn, khi bạn tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps.

Hệ thống sẽ lưu bản ghi âm khi thiết bị nhận thấy bạn kích hoạt một tính năng sử dụng giọng nói. Các thiết bị có thể hỗ trợ nhiều cách kích hoạt, chẳng hạn như "Ok Google", một khẩu lệnh nhanh mà bạn bật, chế độ trò chuyện liên tục hoặc thao tác nhấn vào biểu tượng micrô. Một số thiết bị sẽ bắt đầu ghi âm một vài giây trước khi có lệnh kích hoạt để hiểu trọn vẹn yêu cầu.

Bản ghi âm thanh có thể được lưu nếu thiết bị của bạn phát hiện nhầm lệnh kích hoạt, chẳng hạn như khi có một tiếng ồn rất giống với câu “Ok Google”. Chúng tôi đang liên tục cải tiến hệ thống để giảm thiểu số lượt kích hoạt nhầm.

Nếu bạn sử dụng thiết bị nhưng không có kết nối Internet, thì bản ghi âm có thể được lưu vào Tài khoản Google của bạn khi bạn có kết nối mạng trở lại.

Khi bạn tắt chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này

Nếu bạn tắt chế độ hoạt động âm thanh và giọng nói này, Google sẽ không còn lưu bản ghi âm vào Tài khoản Google của bạn trên các máy chủ của Google thông qua chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng khi bạn tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps. Google sẽ tiếp tục xử lý bản ghi âm để phản hồi bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của Google.

Khi bạn tắt chế độ này, Google sẽ không sử dụng các bản ghi âm được lưu trước đó (khi chế độ này được bật) để cải tiến các công nghệ nhận dạng giọng nói như Voice Match. Google có thể tiếp tục sử dụng các bản ghi âm đã lưu trước đó để cải tiến các công nghệ nhận dạng âm thanh khác, trừ khi bạn xoá các bản ghi âm đó.

Bạn có thể xoá bản ghi âm đã lưu trước đó thông qua chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng tại activity.google.com.

Những vị trí khác mà bản ghi âm có thể được lưu

Chế độ cài đặt hoạt động âm thanh và giọng nói này không ảnh hưởng đến:

 • Bản ghi âm được lưu và quản lý bằng các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Google Voice và YouTube.
 • Bản ghi âm lưu trên thiết bị của bạn cho những mục đích như thiết lập và điều chỉnh tính năng Voice Match của cá nhân bạn hoặc cá nhân hoá các công nghệ nhận dạng âm thanh trên thiết bị của bạn.

Google có thể sử dụng các quy trình máy học khác không do chế độ này kiểm soát để cải tiến các công nghệ nhận dạng âm thanh thông qua phương pháp học liên kết trên thiết bị hoặc học tạm thời theo thời gian thực. Ví dụ:

 • Khi bạn bật tuỳ chọn Cải thiện Gboard, Gboard có thể lưu trữ và xử lý bản ghi âm trên thiết bị của bạn bằng công nghệ học liên kết, nhằm cải thiện tính năng nhận dạng lời nói cho tất cả mọi người mà không cần gửi nội dung bạn nói lên máy chủ của Google. Tìm hiểu cách Gboard trở nên thông minh hơn nhờ chế độ cài đặt Cải thiện Gboard.
 • Google có thể xử lý và phân tích bản ghi âm của bạn theo thời gian thực để cải thiện công nghệ nhận dạng âm thanh bằng công nghệ học tạm thời. Công nghệ này không yêu cầu lưu trữ bản ghi âm bằng chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về cách Google cải thiện mẫu giọng nói.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
100334
false
false