จัดการบันทึกเสียงในกิจกรรมบนเว็บและแอป

คุณเลือกได้ว่าจะให้ Google จัดเก็บเสียงที่บันทึกไว้ลงในบัญชี Google หรือไม่เมื่อคุณโต้ตอบกับ Google Search, Assistant และ Maps เสียงของคุณจะช่วย Google ในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจำเสียงและบริการของ Google ที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

การตั้งค่าการบันทึกเสียงปิดอยู่เว้นแต่คุณจะเลือกเปิดขึ้นมาเอง

สำคัญ: การตั้งค่าอื่นๆ อาจทำให้มีการจัดเก็บบันทึกเสียงไว้ในที่อื่นๆ ได้

How Google Protects Your Privacy if You Choose to Save Audio Data

เปิดหรือปิดการบันทึกเสียง

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านซ้าย
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกกิจกรรมบนเว็บและแอป
 4. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่อง "รวมไฟล์บันทึกเสียง"

เมื่อการตั้งค่าการบันทึกเสียงปิดอยู่ เสียงที่ป้อนเข้าระบบจากการโต้ตอบกับ Google Search, Assistant และ Maps จะไม่บันทึกลงในบัญชี Google แม้ว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้ก็ตาม หากคุณปิดการตั้งค่าการบันทึกเสียง ระบบจะไม่ลบเสียงที่เคยบันทึกไว้ คุณลบบันทึกเสียงได้ทุกเมื่อ

ค้นหาหรือลบบันทึกเสียง

ค้นหาบันทึกเสียง

สำคัญ: การตั้งค่าอื่นๆ อาจทำให้มีการจัดเก็บบันทึกเสียงไว้ในที่อื่นๆ ได้

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านซ้าย
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกกิจกรรมบนเว็บและแอป จากนั้น จัดการกิจกรรม ในหน้านี้ คุณจะดำเนินการดังต่อไปนี้ได้
  • ดูรายการกิจกรรมที่ผ่านมาของคุณ รายการที่มีไอคอนเสียง พูด จะมีบันทึกเสียงอยู่ด้วย
  • เล่นบันทึกเสียงได้โดยคลิกรายละเอียดข้างไอคอนเสียง พูด จากนั้น ดูบันทึกเสียง จากนั้น เล่น เล่น

หากได้รับข้อความ "การถอดเสียงเป็นคำไม่พร้อมใช้งาน" แสดงว่าอาจมีเสียงรบกวนในกิจกรรมนั้นมากเกินไป

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มความปลอดภัย คุณกําหนดให้ใช้ขั้นตอนการยืนยันเพิ่มเติมเพื่อดูประวัติทั้งหมดได้ใน "กิจกรรมของฉัน"

ลบบันทึกเสียงจากกิจกรรมบนเว็บและแอป

สำคัญ: การตั้งค่าอื่นๆ อาจทำให้มีการจัดเก็บบันทึกเสียงไว้ในที่อื่นๆ ได้

ลบทีละรายการ

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านซ้าย
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกกิจกรรมบนเว็บและแอป จากนั้น จัดการกิจกรรม ในหน้านี้ คุณจะเห็นรายการกิจกรรมที่ผ่านมา รายการที่มีไอคอนเสียง พูด จะมีบันทึกเสียงอยู่ด้วย
 4. ข้างรายการที่ต้องการลบ ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ

ลบรายการทั้งหมดในครั้งเดียว

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะลบทุกรายการในกิจกรรมบนเว็บและแอป ไม่ใช่แค่รายการที่มีบันทึกเสียงเท่านั้น

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านซ้าย
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกกิจกรรมบนเว็บและแอป จากนั้น จัดการกิจกรรม ในหน้านี้ คุณจะเห็นรายการกิจกรรมที่ผ่านมา รายการที่มีไอคอนเสียง พูด จะมีบันทึกเสียงอยู่ด้วย
 4. เลือก "ลบ" เหนือกิจกรรม
 5. เลือกตั้งแต่เริ่มต้น
 6. ทำตามวิธีการเพื่อลบกิจกรรม

ลบบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติ

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะเปิดตัวเลือกลบอัตโนมัติสำหรับทุกรายการในกิจกรรมบนเว็บและแอป ไม่ใช่แค่รายการที่มีบันทึกเสียง

 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ด้านซ้าย
 3. ในส่วน "การตั้งค่าประวัติ" ให้คลิกกิจกรรมบนเว็บและแอป จากนั้น จัดการกิจกรรม
 4. เหนือกิจกรรม ในแถบค้นหา ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ระยะเวลาที่จะเก็บกิจกรรม
 5. คลิกปุ่มเพื่อระบุว่าต้องการเก็บกิจกรรมไว้นานแค่ไหน จากนั้น ถัดไป จากนั้น ยืนยัน

Google อาจลบข้อมูลเสียงเร็วกว่ากรอบเวลาที่คุณเลือกในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการพัฒนาและการปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจำเสียงของ Google และบริการที่ใช้เทคโนโลยีนั้นอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น ความจำเป็นในการใช้เสียงสำหรับบางภาษาอาจน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป

ที่อื่นๆ ที่อาจมีการจัดเก็บบันทึกเสียงไว้ 

การตั้งค่าการบันทึกเสียงจะไม่ส่งผลต่อบริการอื่นๆ ของ Google (เช่น Google Voice หรือ YouTube) ที่คุณอาจใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเสียง

ระบบอาจยังคงบันทึกเสียงไว้ในอุปกรณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอื่นๆ ของอุปกรณ์ เช่น หากเปิด Voice Match ไว้ ระบบอาจบันทึกเสียงไว้ในอุปกรณ์เพื่อช่วยในการจดจำเสียงของคุณ 

เสียงในอุปกรณ์จะใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจำเสียงในอุปกรณ์นั้น ระบบอาจส่งการปรับปรุงดังกล่าวให้ Google โดยไม่รวมบันทึกเสียง เพื่อช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจำเสียงรวมถึงบริการของ Google ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อการตั้งค่า "ปรับปรุง Gboard" เปิดอยู่ Gboard จะปรับปรุงการจดจำสำหรับทุกคนได้โดยไม่มีการส่งคำที่คุณพูดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ดูวิธีที่ Gboard ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

การบันทึกเสียงทำงานอย่างไร

ระบบจัดเก็บบันทึกเสียงอย่างไร

Google จะบันทึกเสียงพูดและเสียงของคุณ รวมถึงช่วง 2-3 วินาทีก่อนหน้านั้นเมื่อคุณใช้คำสั่งการเปิดใช้งานเสียง เช่น

 • การแตะไอคอนไมโครโฟน
 • การกดปุ่มพูดบนชุดหูฟัง
 • การพูดคำสั่งเปิดใช้งาน เช่น "Ok Google"

สำคัญ: บางครั้งอาจมีการบันทึกเสียงหากอุปกรณ์ตรวจพบการเปิดใช้งานโดยที่ไม่ได้มีการเปิดใช้จริง เช่น เมื่อได้ยินเสียงที่คล้ายกับ “Ok Google” ซึ่งเรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในการลดการเปิดใช้งานโดยไม่เจตนา

การตั้งค่าการบันทึกเสียงเปิดขึ้นเมื่อใด 

ระบบจะบันทึกเสียงของคุณลงในบัญชี Google ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

 • มีการเลือก "รวมบันทึกเสียง" และ
 • คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google อยู่ และ 
 • กิจกรรมบนเว็บและแอปเปิดอยู่ และ 
 • คุณโต้ตอบกับ Google Search, Assistant และ Maps

หากคุณใช้อุปกรณ์โดยไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบอาจบันทึกเสียงไว้ในบัญชีเมื่อคุณกลับมาออนไลน์ 

บันทึกเสียงช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณได้อย่างไร

จะมีการใช้บันทึกเสียงเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้ 

 • พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจำเสียงและบริการของ Google ที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เช่น Google Assistant 
 • จดจำเสียงของคุณได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่คุณเปิดใช้ Voice Match อาจจำได้ดีขึ้นเมื่อคุณพูดว่า "Ok Google"

การตรวจสอบเสียงช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีของเราได้อย่างไร

ผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมจะวิเคราะห์ตัวอย่างเสียงที่คอมพิวเตอร์เลือกขึ้นมาในจำนวนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยให้บริการของ Google เข้าใจสิ่งที่ได้รับฟังจากผู้คนได้ดียิ่งขึ้น 

ผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมจะฟัง ถอดเสียง และใส่คำอธิบายประกอบลงในตัวอย่างเพื่อช่วยให้วิเคราะห์และตีความตัวอย่างเสียงได้ดียิ่งขึ้น เช่น ตัวอย่างดังกล่าวอาจรวมถึงเสียงของคนที่กำลังพูดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือในบางภาษา 

เราดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในระหว่างการวิเคราะห์ เช่น แยกเสียงออกจากบัญชีของคุณเมื่อผู้ตรวจสอบเข้าถึงเสียงนั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
100334
false