Powiadomienie

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Zarządzanie nagraniami dźwiękowymi w Aktywności w internecie i aplikacjach

Możesz zdecydować, czy Google ma zapisywać aktywność związaną z głosem i dźwiękiem na Twoim koncie Google na serwerach Google, gdy korzystasz z wyszukiwarki Google, Asystenta i Map. Nagrania głosu i dźwięku pomagają nam w rozwijaniu i ulepszaniu technologii rozpoznawania dźwięku oraz korzystających z nich usług Google.

Ustawienie zapisywania aktywności związanej z głosem i dźwiękiem jest wyłączone, dopóki go nie włączysz.

Ważne: w zależności od innych ustawień nagrania dźwiękowe mogą zapisywać się w innych miejscach.

Włączanie i wyłączanie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem

 1. Wejdź na stronę swojego konta Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach.
 4. Zaznacz lub odznacz pole „Uwzględnij aktywność związaną z głosem i dźwiękiem”.

Gdy to ustawienie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem jest wyłączone, nagrania dźwiękowe z interakcji z wyszukiwarką Google, Asystentem i Mapami nie są zapisywane na Twoim koncie Google na serwerach Google nawet po zalogowaniu. Jeśli wyłączysz to ustawienie, wcześniej zapisane dane dźwiękowe nie zostaną usunięte. W każdej chwili możesz usunąć nagrania dźwiękowe samodzielnie.

Znajdowanie i usuwanie nagrań dźwiękowych

Znajdowanie swoich nagrań dźwiękowych

Ważne: w zależności od innych ustawień nagrania dźwiękowe mogą być zapisywane w innych miejscach.

 1. Wejdź na stronę swojego konta Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach a potem Zarządzaj aktywnością. Działania dostępne na tej stronie:
  • Wyświetlanie listy wcześniejszej aktywności: elementy z ikoną dźwięku Powiedz zawierają nagranie.
  • Odtwarzanie nagrania: obok opcji Dźwięk Powiedz kliknij Szczegóły a potem Zobacz nagranie a potem Odtwórz Odtwórz.

Wiele nagrań dźwiękowych: jeśli więcej niż jedno z Twoich urządzeń z Asystentem Google przetworzyło Twój dźwięk, możesz zobaczyć wiele nagrań dźwiękowych powiązanych z daną aktywnością. Używamy tych nagrań do ulepszania naszych technologii określających, które urządzenie powinno reagować.

Jeśli widzisz komunikat „Transkrypcja niedostępna”, być może w tle był za duży szum.

Dane dźwiękowe zapisane na koncie Google możesz pobrać za pomocą Google Takeout. Jak pobrać swoje dane dźwiękowe i inne dane Google

Wskazówka: aby zwiększyć bezpieczeństwo, możesz ustawić dodatkowy etap weryfikacji przed wyświetlaniem całej historii na stronie Moja aktywność.

Usuwanie nagrań dźwiękowych z Aktywności w internecie i aplikacjach

Ważne: w zależności od innych ustawień nagrania dźwiękowe mogą być zapisywane w innych miejscach.

Usuwanie elementów pojedynczo

 1. Wejdź na stronę swojego konta Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach a potem Zarządzaj aktywnością. Na tej stronie znajdziesz szczegóły wcześniejszej aktywności. Elementy z ikoną dźwięku Powiedz zawierają nagranie.
 4. Obok elementu, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.

Jednoczesne usuwanie wszystkich elementów

Ważne: wykonanie tych czynności spowoduje usunięcie całej Aktywności w internecie i aplikacjach – nie tylko tych elementów, które zawierają nagrania.

 1. Wejdź na stronę swojego konta Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach a potem Zarządzaj aktywnością. Na tej stronie znajdziesz szczegóły wcześniejszej aktywności. Elementy z ikoną dźwięku Powiedz zawierają nagranie.
 4. Nad aktywnością kliknij Usuń a potem Cały okres.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Automatyczne usuwanie nagrań dźwiękowych

Ważne: wykonanie tych czynności spowoduje włączenie opcji automatycznego usuwania wszystkich elementów Aktywności w internecie i aplikacjach – nie tylko tych, które zawierają nagrania.

 1. Na komputerze wejdź na stronę swojego konta Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach A potem Zarządzaj aktywnością.
 4. Na pasku wyszukiwania nad aktywnością kliknij Więcej Więcej A potem Zachowaj aktywność przez.
 5. Kliknij przycisk odpowiadający okresowi, przez jaki dane mają być przechowywane A potem Dalej A potem Potwierdź.

Możemy usunąć nagrania dźwiękowe z serwerów Google wcześniej niż w wybranym przez Ciebie terminie, jeżeli okaże się, że nie są już potrzebne do ulepszania i rozwijania technologii rozpoznawania dźwięku oraz usług, które z nich korzystają. Na przykład w przypadku niektórych języków z upływem czasu potrzeba mniej nagrań dźwiękowych.

Informacje o ustawieniu aktywności związanej z głosem i dźwiękiem

Gdy wydajesz polecenia głosowe w usługach Google, używamy technologii rozpoznawania dźwięku, aby przetworzyć te dane i odpowiednio zareagować. Jeśli na przykład klikniesz ikonę mikrofonu, aby wyszukać coś głosowo, technologie rozpoznawania dźwięku opracowane przez Google przetworzą Twoje słowa i wyrażenia na potrzeby przeszukania indeksu i wyświetlenia najbardziej trafnych wyników.

Aktywność w internecie i aplikacjach zapisuje na Twoim koncie Google na serwerach Google dane o tym, co robisz w witrynach, aplikacjach i usługach Google. Zapisywane mogą być też dodatkowe informacje, np. o lokalizacji. Niektóre interakcje mogą nie być zapisywane.

To opcjonalne ustawienie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem pozwala też zapisywać nagrania dźwiękowe w ramach Aktywności w internecie i aplikacjach, gdy korzystasz z wyszukiwarki Google, Asystenta i Map. Ustawienie zapisywania aktywności związanej z głosem i dźwiękiem jest wyłączone, dopóki go nie włączysz.

Będzie działać zawsze, gdy zalogujesz się w wyszukiwarce, Asystencie i Mapach – np. w aplikacji Asystent Google albo w Asystencie na inteligentnym głośniku Google Home.

Jak używane są nagrania dźwiękowe

Gdy to ustawienie jest włączone, Google wykorzystuje dane dźwiękowe do rozwijania i ulepszania technologii rozpoznawania dźwięku oraz swoich usług, które z nich korzystają (np. Asystenta).

Proces sprawdzania nagrań dźwiękowych

Na potrzeby niektórych ulepszeń technologii rozpoznawania dźwięku przeszkoleni weryfikatorzy analizują próbki dźwięku zapisane na serwerach Google po włączeniu tego ustawienia, słuchając ich oraz transkrybując je i opatrując adnotacjami. Dzięki temu usługi Google mogą lepiej interpretować dane dźwiękowe, na przykład gdy ktoś mówi coś w hałaśliwym otoczeniu lub w określonym języku. W ramach tego procesu podejmujemy odpowiednie działania, aby chronić prywatność Twoich danych, np. oddzielając dźwięk od konta na czas analizy przez weryfikatora.

Dzięki temu usługi mogą lepiej interpretować polecenia wypowiadane przez użytkowników. Między innymi udało się nam usprawnić automatyczne rozpoznawanie mowy w językach z niewielkimi zasobami danych. Do uczenia pojedynczego modelu wykorzystaliśmy transkrypcję danych dźwiękowych z języków z bogatymi zasobami, co pozwoliło opracować mechanizm wielojęzycznego rozpoznawania mowy w czasie rzeczywistym.

Technologie rozpoznawania głosu

Ważne: te informacje dotyczą włączenia aktywności związanej z głosem i dźwiękiem po 6 czerwca 2022 r.

Niektóre technologie Google rozpoznające dźwięk, takie jak Voice Match, mogą dopasowywać głos, rozróżniać głosy lub być udoskonalane na podstawie pojedynczego głosu. Jeśli używasz Asystenta Google z funkcją Voice Match i włączysz to ustawienie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem, Google może również tymczasowo przetwarzać model Twojego głosu na podstawie zapisanych danych dźwiękowych, aby rozwijać i ulepszać technologie rozpoznawania głosu oraz usługi Google, które z nich korzystają. Jak Twoje dane głosowe mają się do innych ustawień

W ramach tego procesu podejmujemy odpowiednie działania, aby chronić prywatność Twoich danych. Jeśli na przykład model Twojego głosu jest określony na podstawie zapisanych danych dźwiękowych, oddzielamy go od konta, tymczasowo go przetwarzamy, aby ulepszać technologie rozpoznawania dźwięku, a potem usuwamy. Tego rodzaju przetwarzanie głosu każdorazowo może potrwać do 7 dni. W niektórych jurysdykcjach modele głosu mogą być uznawane za dane biometryczne.

Gdy ustawienie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem jest włączone

Gdy ustawienie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem jest włączone w Aktywności w internecie i aplikacjach, Google zapisuje nagrania dźwiękowe generowane podczas Twoich interakcji z wyszukiwarką Google, Asystentem i Mapami na koncie Google.

Dźwięk jest zapisywany, gdy urządzenie wykryje aktywację. Urządzenia mogą obsługiwać różne rodzaje aktywacji, np. wypowiedzenie „OK Google”, włączone przez Ciebie szybkie polecenie, ciągłe rozmowy lub kliknięcie ikony mikrofonu. Niektóre urządzenia uwzględniają w nagraniu kilka sekund przed aktywacją, żeby zarejestrować całe polecenie.

Czasem dźwięk może się zapisać, gdy urządzenie nieprawidłowo wykryje aktywację (np. odgłos, który zinterpretuje jako „OK Google”). Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych systemów pod kątem ograniczania niezamierzonych aktywacji.

Jeśli używasz urządzenia bez połączenia z internetem, dźwięk może zapisać się na Twoim koncie Google po powrocie do trybu online.

Gdy ustawienie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem jest wyłączone

Jeśli wyłączysz to ustawienie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem, Google przestanie zapisywać nagrania dźwiękowe na Twoim koncie Google na serwerach Google w Aktywności w internecie i aplikacjach, gdy wejdziesz w interakcję z wyszukiwarką Google, Asystentem lub Mapami. Nadal będziemy przetwarzać Twoje dane dźwiękowe na potrzeby reagowania na polecenia kierowane do usług Google.

Wyłączenie ustawienia aktywności związanej z głosem i dźwiękiem nie spowoduje wyłączenia oddzielnych ustawień dźwięku Asystenta.

Gdy ustawienie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem jest wyłączone, Google nie wykorzystuje dźwięku zapisanego wcześniej, przy włączonym ustawieniu, do ulepszania technologii głosowych takich jak Voice Match. Wcześniej zapisany dźwięk będzie mógł nadal być używany do ulepszania innych technologii rozpoznawania dźwięku, chyba że go usuniesz.

Zapisane wcześniej dane dźwiękowe możesz usunąć w Aktywności w internecie i aplikacjach na stronie activity.google.com.

Inne miejsca, w których mogą być zapisywane nagrania dźwiękowe

Ustawienie aktywności związanej z głosem i dźwiękiem nie wpływa na:

 • dźwięk zapisywany i zarządzany przez inne usługi Google, takie jak Google Voice i YouTube;
 • dźwięk zapisywany na urządzeniu do celów takich jak konfigurowanie i ulepszanie funkcji Voice Match lub personalizowanie technologii rozpoznawania dźwięku na urządzeniu.

Inne procesy systemów uczących się, na które to ustawienie nie ma wpływu, mogą być wykorzystywane do ulepszania technologii rozpoznawania dźwięku za pomocą sfederowanego lub efemerycznego uczenia się.

Jak Google ulepsza modele rozpoznawania mowy

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne