Zarządzanie nagraniami głosu i dźwięku w Google

Możesz pozwolić Google zapisywać nagrania Twojego głosu i inne dźwięki, by korzystać z lepiej spersonalizowanych usług Google i pomóc w rozwijaniu technologii rozpoznawania mowy.

Ważne: w zależności od innych ustawień głos i dźwięki mogą być zapisywane poza kontem Google.

Dane zapisywane w nagraniach głosu i dźwięku

Google nagra Twój głos i inne dźwięki (oraz kilka wcześniejszych sekund), gdy wykonasz czynność uruchamiającą funkcje dźwiękowe, którą może być:

 • wypowiedzenie polecenia aktywującego takiego jak „OK Google”,
 • kliknięcie ikony mikrofonu.

Kiedy nagrania głosu i dźwięku są zapisywane na koncie

Dźwięk jest zapisywany na koncie Google tylko wtedy, gdy:

 • zalogujesz się na swoje konto Google,
 • masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach,
 • masz zaznaczoną opcję „Uwzględnij nagrania głosu i dźwięku”.

Dźwięk może być zapisywany nawet wtedy, gdy urządzenie jest offline.

Uwaga: nie wszystkie aplikacje obsługują zapisywanie dźwięku na koncie.

W jaki sposób dzięki nagraniom głosu i dźwięku poprawia się obsługa głosu

Google używa nagrań Twojego głosu i dźwięku, by:

 • nauczyć się brzmienia Twojego głosu;
 • nauczyć się, jak wymawiasz słowa i wyrażenia;
 • rozpoznawać polecenia aktywujące takie jak „OK Google”;
 • usprawnić rozpoznawanie mowy w usługach Google korzystających z poleceń głosowych.

Włączanie i wyłączanie nagrywania głosu i dźwięku

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 3. W panelu Zarządzanie aktywnością kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach.
 4. Zaznacz lub odznacz pole „Uwzględnij nagrania głosu i dźwięku”, by włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

Gdy nagrywanie głosu i dźwięków jest wyłączone, wypowiedzi nie będą zapisywane na koncie Google (nawet po zalogowaniu).

Ważne: w zależności od innych ustawień głos i dźwięki mogą być zapisywane poza kontem Google

Przeglądanie i usuwanie nagrań głosu i dźwięków

Nagrania głosu i dźwięków są prywatne. Możesz je przeglądać tylko po zalogowaniu się na konto Google.

Przeglądanie nagrań głosu i dźwięków

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 3. W panelu Zarządzanie aktywnością kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach a potem Zarządzaj aktywnością. Na tej stronie możesz:
  • Wyświetlić listę wcześniejszej aktywności. Elementy z ikoną dźwięku Powiedz zawierają nagranie.
  • Odtworzyć nagranie. Kliknij Szczegóły obok ikony dźwięku Powiedz a potem Pokaż nagranie a potem Odtwórz Odtwórz.
 4. Kliknij Zarządzaj aktywnością. Na tej stronie możesz zobaczyć listę wcześniejszych tekstów wprowadzonych głosowo oraz daty ich rejestracji.

Jeśli widzisz komunikat „Transkrypcja niedostępna”, oznacza to, że mikrofon był wyłączony lub aktywności towarzyszył za duży szum w tle.

Usuwanie nagrań z Aktywności w internecie i aplikacjach

Usuwanie elementów pojedynczo

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 3. W panelu Zarządzanie aktywnością kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach a potem Zarządzaj aktywnością. Na tej stronie znajdziesz listę wcześniejszej aktywności. Elementy z ikoną dźwięku Powiedz zawierają nagranie.
 4. Obok elementu, który chcesz usunąć, wybierz Więcej Więcej a potem Usuń.

Jednoczesne usuwanie wszystkich elementów

Uwaga: wykonanie tych czynności spowoduje usunięcie wszystkich elementów Aktywności w internecie i aplikacjach – nie tylko tych, które zawierają nagrania.

 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 3. W panelu Zarządzanie aktywnością kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach a potem Zarządzaj aktywnością. Na tej stronie znajdziesz listę wcześniejszej aktywności. Elementy z ikoną dźwięku Powiedz zawierają nagranie.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej A potem Usuń aktywność według.
 5. W sekcji „Usuń według daty” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół A potem Cały okres.
 6. U dołu wybierz Usuń A potem Usuń. 

Inne miejsca, w których mogą być zapisywane nagrania głosu i dźwięków 

Ustawienie dotyczące nagrań głosu i dźwięków nie ma wpływu na zachowanie innych usług Google (np. Voice czy YouTube), które mogą zapisywać dane związane z głosem i dźwiękiem.

W zależności od innych ustawień na urządzeniu, nagrania głosu i dźwięku mogą wciąż być na nim zapisywane. Do Google mogą być też przesyłane dane umożliwiające ulepszenie modeli głosu – bez przekazywania nagrań głosu i dźwięku. Na przykład gdy masz włączoną opcję Ulepsz Gboard, aplikacja może poprawiać sugerowanie słów u wszystkich użytkowników bez wysyłania Twoich nagrań głosu na serwer. Ulepszanie klawiatury Gboard

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?