איך שולטים בהגדרה של הקלטות האודיו ב'פעילות באינטרנט ובאפליקציות'?

אתם יכולים לבחור אם אתם רוצים ש-Google תשמור תיעוד קול ואודיו בחשבון Google שלכם בשרתי Google, בזמן שאתם משתמשים בחיפוש Google, ב-Assistant ובמפות Google. תיעוד הקול והאודיו יוכל לעזור ל-Google לפתח ולשפר את הטכנולוגיות שלה לזיהוי אודיו ואת שירותי Google שמבוססים על הטכנולוגיות האלה.

ההגדרה של תיעוד קול ואודיו מושבתת אלא אם בוחרים להפעיל אותה.

חשוב: ייתכן שהקלטות האודיו יישמרו במקומות אחרים, בהתאם להגדרות אחרות שקבעתם.

איך מפעילים או משביתים את תיעוד הקול והאודיו

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על פעילות באינטרנט ובאפליקציות.
 4. מסמנים את התיבה שלצד האפשרות 'הכללת תיעוד הקול והאודיו' כדי להפעיל אותה, או מבטלים את הסימון כדי להשבית אותה.

כשההגדרה של תיעוד הקול והאודיו מושבתת, הקלטות אודיו מאינטראקציות קוליות עם חיפוש Google, ‏Assistant ומפות Google לא נשמרות בחשבון Google שלכם בשרתי Google, גם אם נכנסתם אליו. אם תשביתו את ההגדרה הזו של תיעוד הקול והאודיו, הקלטות האודיו שנשמרו בעבר לא יימחקו. עם זאת, תמיד תוכלו למחוק את הקלטות האודיו שלכם.

איך מוצאים או מוחקים את הקלטות האודיו

חיפוש הקלטות האודיו

חשוב: ייתכן שהקלטות האודיו יישמרו במקומות אחרים, בהתאם להגדרות אחרות שקבעתם.

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על פעילות באינטרנט ובאפליקציות ואז ניהול הפעילות. בדף שנפתח אפשר:
  • להציג רשימה של הפעילויות הקודמות: פריטים שמוצג לצידם סמל האודיו דיבור מכילים הקלטה.
  • להפעיל הקלטה: לצד האודיו דיבור, לוחצים על פרטים ואז הצגת ההקלטה ואז הפעלה הפעלה.

אם מוצגת ההודעה 'התמליל לא זמין', אולי היה יותר מדי רעש ברקע במהלך אותה הפעילות.

אתם יכולים להוריד את הקלטות האודיו ששמורות בחשבון Google באמצעות Google Takeout. כך מורידים את הקלטות האודיו ונתונים אחרים מחשבון Google.

טיפ: כדי להוסיף שכבת אבטחה, אתם יכולים להגדיר דרישה לשלב אימות נוסף לצורך הצגת כל ההיסטוריה בדף 'הפעילות שלי'.

איך מוחקים הקלטות אודיו מההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות'

חשוב: ייתכן שהקלטות האודיו יישמרו במקומות אחרים, בהתאם להגדרות אחרות שקבעתם.

איך מוחקים פריט אחד

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על פעילות באינטרנט ובאפליקציות ואז ניהול הפעילות. בדף שייפתח תוצג רשימה של הפעילויות הקודמות. פריטים שמוצג לצידם סמל האודיו דיבור מכילים הקלטה.
 4. לצד הפריט שרוצים למחוק, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז מחיקה.

איך מוחקים את כל הפריטים בבת אחת

חשוב: אם תפעלו לפי השלבים האלה, תימחק כל היסטוריית הפעילות שנשמרה במסגרת ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות', כולל פריטים שלא מכילים הקלטות.

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על פעילות באינטרנט ובאפליקציות ואז ניהול הפעילות. בדף שייפתח תוצג רשימה של הפעילויות הקודמות. פריטים שמוצג לצידם סמל האודיו דיבור מכילים הקלטה.
 4. מעל הפעילות, לוחצים על סמל המחיקה ואז בכל הזמנים.
 5. פועלים לפי ההוראות במסך.

איך מגדירים מחיקה אוטומטית של הקלטות

חשוב: אם תפעלו לפי השלבים האלה, תימחק כל היסטוריית הפעילות שנשמרה במסגרת ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות', כולל פריטים שלא מכילים הקלטות.

 1. נכנסים לחשבון Google במחשב.
 2. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על פעילות באינטרנט ובאפליקציות ואז ניהול הפעילות.
 4. מעל הפעילות שלכם, בסרגל החיפוש, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז משך הזמן לשמירת הפעילות.
 5. לוחצים על הלחצן המתאים לפי משך הזמן לשמירת הפעילות ואז הבא ואז אישור.

יכול להיות ש-Google תמחק את הקלטות האודיו מהשרתים של Google גם לפני המועד שבחרתם, אם הן לא יהיו נחוצות יותר לפיתוח ולשיפור הטכנולוגיות של Google לזיהוי אודיו והשירותים שמשתמשים בהן. למשל, יכול להיות שעם הזמן יפחת הצורך באודיו לחלק מהשפות.

מידע על ההגדרה של תיעוד קול ואודיו

כשמדברים אל שירותי Google, ‏Google משתמשת בטכנולוגיות שלה לזיהוי אודיו כדי לעבד את קטעי האודיו ולהגיב. לדוגמה, אם נוגעים בסמל המיקרופון כדי לבצע חיפוש קולי, הטכנולוגיות לזיהוי אודיו של Google מתרגמות את מה שאומרים למילים ולביטויים שיישלחו לחיפוש Google כדי לספק את התוצאות הרלוונטיות ביותר מהאינדקס.

במסגרת ההגדרה פעילות באינטרנט ובאפליקציות, הפעולות שאתם מבצעים באתרים, באפליקציות ובשירותים של Google נשמרות בחשבון Google שלכם ומאוחסנות בשרתי Google. הנתונים שנשמרים עשויים לכלול גם מידע משויך, כמו נתוני מיקום. יכול להיות שאינטראקציות מסוימות לא יישמרו.

ההגדרה האופציונלית של תיעוד קול ואודיו מאפשרת לכם לשמור ב'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' את הקלטות האודיו מהאינטראקציה שלכם עם חיפוש Google, מפות Goolgle ו-Assistant. ההגדרה של תיעוד קול ואודיו מושבתת אלא אם בוחרים להפעיל אותה.

ההגדרה משפיעה על כל מקום שבו החשבון שלכם מחובר לחיפוש, למפות ול-Assistant. לדוגמה, Assistant באפליקציית Google Assistant וברמקול חכם של Google Home.

למה משמשות הקלטות האודיו

Google משתמשת בהקלטות האודיו שנשמרות כשההגדרה הזו פועלת כדי לפתח ולשפר את הטכנולוגיות שלה לזיהוי אודיו ואת שירותי Google שמבוססים על הטכנולוגיות האלה, למשל Google Assistant.

תהליך הבדיקה של הקלטות האודיו

כדי לבצע שיפורים מסוימים בטכנולוגיות האודיו, מתבצע ניתוח דגימות של הקלטות האודיו שנשמרות בשרתי Google כשההגדרה הזו פועלת, על ידי בודקים שהוכשרו לכך. הבודקים מאזינים להקלטות האודיו, מתמללים אותן ומוסיפים להן הערות, כדי ששירותי Google יוכלו לפרש אותן טוב יותר. לדוגמה, מה נאמר בסביבה רועשת או בשפה מסוימת. אנחנו מבצעים את הפעולות הנדרשות כדי להגן על הפרטיות שלכם במסגרת התהליך הזה. לדוגמה, אנחנו מבטלים את השיוך של הקלטות האודיו לחשבון שלכם כשהבודקים מנתחים אותן.

התהליך הזה משפר את היכולת של השירותים להבין את מה שאנשים אומרים. לדוגמה, Google שיפרה את זיהוי הדיבור האוטומטי בשפות שיש עליהן מעט נתונים על ידי אימון של מודל יחיד באמצעות אודיו מתומלל בשפות שיש עליהן הרבה נתונים. כך התאפשר זיהוי דיבור בכמה שפות בזמן אמת.

טכנולוגיות הקול

חשוב: המידע הזה רלוונטי אם הפעלתם את תיעוד הקול והאודיו אחרי 6 ביוני 2022.

חלק מטכנולוגיות האודיו של Google, למשל Voice Match, יכולות להתאים בין קולות דומים, להבחין בין קולות או להשתפר בעזרת קול ייחודי. אם Google Assistant פועלת אצלכם עם Voice Match, והפעלתם את ההגדרה הזו של תיעוד קול ואודיו, Google עשויה גם לעבד באופן זמני תבנית של הקול שלכם מהקלטות האודיו שנשמרו. התבנית תשמש לפיתוח ולשיפור של טכנולוגיות הקול של Google ושל שירותי Google שמשתמשים בהן. כך פועל הקול שלכם עם הגדרות אחרות

אנחנו מבצעים את הפעולות הנדרשות כדי להגן על הפרטיות שלכם במסגרת התהליך הזה. לדוגמה, אם תורכב תבנית של הקול שלכם מהקלטות אודיו שנשמרו, השיוך שלה לחשבון שלכם יבוטל, היא תעובד באופן זמני כדי לשפר את הטכנולוגיות שלנו לזיהוי אודיו, ולאחר מכן היא תימחק. כל תהליך של עיבוד קול מהסוג הזה עשוי להימשך עד 7 ימים. בסמכויות שיפוט מסוימות, תבניות קול עשויות להיחשב כנתונים ביומטריים.

כשההגדרה של תיעוד קול ואודיו מופעלת

כשההגדרה של תיעוד קול ואודיו מופעלת ב'פעילות באינטרנט ובאפליקציות', Google תשמור בחשבון Google את הקלטות האודיו מהאינטראקציה שלכם עם חיפוש Google, מפות Google ו-Assistant.

הקלטות האודיו נשמרות כשבמכשיר שלכם מזוהה הפעלה. מכשירים שונים עשויים לתמוך בסוגים שונים של הפעלות. למשל: כשאומרים "Ok Google", כשמפעילים פקודה מהירה, בשיחות מתמשכות או כשלוחצים על סמל המיקרופון. במכשירים מסוימים, הקלטת האודיו כוללת גם כמה שניות שקדמו להפעלה, כדי שהבקשה תהיה מלאה.

יכול להיות שיישמרו הקלטות אודיו אם במכשיר שלכם מזוהה הפעלה בטעות. לדוגמה: רעש שנשמע כמו 'Ok Google'. אנחנו פועלים כל הזמן לשיפור המערכות שלנו כדי לצמצם מקרים של הפעלה בלתי מכוונת.

אם אין חיבור לאינטרנט במכשיר שלכם, יכול להיות שהקלטות אודיו יישמרו בחשבון Google לאחר חיבור מחדש לאינטרנט.

כשההגדרה של תיעוד קול ואודיו מושבתת

אם ההגדרה של תיעוד קול ואודיו תושבת, Google לא תשמור יותר ב'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' בחשבון Google שלכם את הקלטות האודיו מהאינטראקציה עם חיפוש Google, עם מפות ועם Assistant, ולא תאחסן אותן בשרתי Google. Google תמשיך לעבד את הקלטות האודיו שלכם כדי להגיב כשתדברו אל שירותי Google.

כשמשביתים את ההגדרה של תיעוד קול ואודיו, הגדרות האודיו הנפרדות של Assistant לא מושבתות.

כשההגדרה של תיעוד קול ואודיו מושבתת, Google לא תשתמש בהקלטות אודיו שנשמרו בעבר, כשההגדרה פעלה, כדי לשפר את טכנולוגיות הקול שלה, כמו Voice Match. יכול להיות שהקלטות האודיו שנשמרו בעבר ימשיכו לשמש לשיפור של טכנולוגיות אודיו אחרות, אלא אם תמחקו אותן.

בכתובת activity.google.com אפשר למחוק הקלטות אודיו שנשמרו בעבר ב'פעילות באינטרנט ובאפליקציות'.

מקומות נוספים שבהם עשויות להישמר הקלטות האודיו

ההגדרה הזו של תיעוד קול ואודיו לא משפיעה על:

 • הקלטות אודיו שנשמרו על ידי שירותי Google אחרים, כמו Google Voice ו-YouTube, ומנוהלות בהם.
 • הקלטות אודיו שנשמרו במכשיר שלכם למטרות כמו הגדרה אישית ושיפור של Voice Match או להתאמה אישית אחרת של טכנולוגיות אודיו במכשיר.

תהליכים אחרים של למידת מכונה, שלא נקבעים על ידי ההגדרה הזו, עשויים לשמש לשיפור הטכנולוגיות לזיהוי אודיו בעזרת למידה משותפת (Federated) או למידה זמנית.

מידע נוסף על הדרכים שבהן Google משפרת מודלים של דיבור

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
false
false
true
true
100334
false
false