Helisalvestiste haldamine jaotises Veebi- ja rakendustegevused

Soovi korral saate Google'il lasta Google'i serveritesse oma Google'i kontole salvestada hääl- ja helitegevused interaktsioonidest Google'i otsingu, assistendi ja Mapsiga. Teie hääl ja heli aitavad Google'il arendada ning täiustada helituvastuse tehnoloogiaid ja Google'i teenuseid, mis neid kasutavad.

See hääl- ja helitegevuste seade on vaikimisi välja lülitatud, kui te seda sisse ei lülita.

Tähtis. Muude seadete põhjal võidakse helisalvestised talletada teistesse kohtadesse.

Hääl- ja helitegevuste sisse- ja väljalülitamine

 1. Avage oma Google'i konto.
 2. Klõpsake ülal vasakul valikul Andmed ja privaatsus.
 3. Puudutage jaotises „Ajaloo seaded“ valikut Veebi- ja rakendustegevused.
 4. Märkige või tühjendage ruut teksti „Kaasa hääl- ja helitegevused“ kõrval.

Kui see hääl- ja helitegevuste seade on välja lülitatud, ei salvestata Google'i otsingu, assistendi ja Mapsi häälinteraktsioonide helisalvestisi Google'i serverites teie Google'i kontole isegi siis, kui olete sisse logitud. Kui lülitate hääl- ja helitegevuste seade välja, siis varem talletatud helisalvestisi ei kustutata. Saate oma helisalvestised alati kustutada.

Helisalvestiste leidmine või kustutamine

Helisalvestiste leidmine

Tähtis. Muude seadete põhjal võidakse helisalvestised talletada teistesse kohtadesse.

 1. Avage oma Google'i konto.
 2. Klõpsake ülal vasakul valikul Andmed ja privaatsus.
 3. Klõpsake jaotises „Ajaloo seaded“ valikutel Veebi- ja rakendustegevused ja siis Tegevuste haldamine. Sellel lehel saate teha järgmist.
  • Vaadata varasemate tegevuste loendit: heliikooniga Räägi üksused hõlmavad salvestist.
  • Esitada salvestist: klõpsake valiku Heli Räägi kõrval valikutel Üksikasjad ja siis Kuva salvestis ja siis Esita Esita.

Kui kuvatakse sõnum „Üleskirjutus ei ole saadaval“, võis tegevuse ajal kosta liiga palju taustamüra.

Oma Google'i kontole talletatud helisalvestised saate alla laadida teenusega Google Takeout. Vaadake, kuidas oma helisalvestisi ja muid Google'i andmeid alla laadida.

Nõuanne. Tugevama turvalisuse jaoks võite jaotises Minu tegevused täieliku ajaloo vaatamiseks nõuda täiendava kinnitusastme läbimist.

Helisalvestiste kustutamine veebi- ja rakendustegevuste hulgast

Tähtis. Muude seadete põhjal võidakse helisalvestised talletada teistesse kohtadesse.

Ühe üksuse haaval kustutamine

 1. Avage oma Google'i konto.
 2. Klõpsake ülal vasakul valikul Andmed ja privaatsus.
 3. Klõpsake jaotises „Ajaloo seaded“ valikutel Veebi- ja rakendustegevused ja siis Tegevuste haldamine. Sellelt lehelt leiate varasemate tegevuste loendi. Heliikooniga Räägi üksused hõlmavad salvestist.
 4. Tehke kustutatava üksuse kõrval valikud Rohkem Rohkem ja siis Kustuta.

Kõikide üksuste korraga kustutamine

Tähtis. Need toimingud kustutavad kõik veebi- ja rakendustegevused, mitte ainult salvestisi hõlmavad üksused.

 1. Avage oma Google'i konto.
 2. Klõpsake ülal vasakul valikul Andmed ja privaatsus.
 3. Klõpsake jaotises „Ajaloo seaded“ valikutel Veebi- ja rakendustegevused ja siis Tegevuste haldamine. Sellelt lehelt leiate varasemate tegevuste loendi. Heliikooniga Räägi üksused hõlmavad salvestist.
 4. Klõpsake oma tegevuse kohal valikutel Kustuta ja siis Algusest.
 5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Helisalvestiste automaatne kustutamine

Tähtis. Need toimingud lülitavad automaatse kustutamise sisse kõigi teie veebi- ja rakendustegevuste üksuste jaoks, mitte ainult salvestisi hõlmavate üksuste jaoks.

 1. Avage arvutis oma Google'i konto.
 2. Klõpsake ülal vasakul valikul Andmed ja privaatsus.
 3. Klõpsake jaotises „Ajaloo seaded“ valikutel Veebi- ja rakendustegevused Ja siis Tegevuste haldamine.
 4. Tehke tegevuse kohal otsinguribal valikud Rohkem Rohkem Ja siis Tegevuste säilitamise aeg.
 5. Klõpsake selle valiku nupul, kui kauaks soovite tegevuse alles hoida Ja siis valikutel Järgmine Ja siis Kinnita.

Google võib teie helisalvestised Google'i serveritest kustutada teie valitud ajavahemikust varem, kui neid pole enam vaja Google'i helituvastustehnoloogiate ning neid kasutavate teenuste arendamiseks ja täiustamiseks. Näiteks võidakse teatud keelte puhul vajada aja jooksul vähem heli.

Teave selle hääl- ja helitegevuste seade kohta

Kui räägite Google’i teenustega, kasutab Google oma helituvastuse tehnoloogiaid, et heli töödelda ja teile vastata. Näiteks kui puudutate häälotsingu jaoks mikrofoniikooni, tõlgendavad Google'i helituvastuse tehnoloogiad teie öeldu sõnadeks ja fraasideks, mida otsing kasutab registris, et leida teile kõige asjakohasemad tulemused.

Seade Veebi- ja rakendustegevused salvestab teie toimingud Google'i saitidel, rakendustes ja teenustes teie Google'i kontole Google'i serveritesse. See võib hõlmata seotud teavet, nagu asukoht. Teatud interaktsioone ei pruugita salvestada.

Selle valikulise hääl- ja helitegevuste seadega saate koos veebi- ja rakendustegevustega salvestada ka helisalvestised interaktsioonidest Google'i otsingu, Assistendi ning Mapsiga. See hääl- ja helitegevuste seade on vaikimisi välja lülitatud, kui te seda sisse ei lülita.

See seade rakendub kõikjal, kus olete sisse logitud Google'i otsingusse, Assistenti ja Mapsi, näiteks kui kasutate assistenti Google'i assistendi rakenduses või Google Home'i nutikõlaris.

Kuidas helisalvestisi kasutatakse?

Google kasutab heli, mis salvestatakse, kui see seade on sisse lülitatud, et aidata arendada ning täiustada helituvastuse tehnoloogiaid ja Google'i teenuseid, mis neid kasutavad (nt Google'i assistent).

Heli ülevaatamise protsess

Teatud helitehnoloogia täiustuste puhul võivad ajal, mil see seade on sisse lülitatud, Google'i serveritesse salvestatud heli näidiseid analüüsida koolitatud ülevaatajad, kes neid kuulavad, transkribeerivad ja märkmeid teevad. Nii suudavad Google'i teenused paremini heli tõlgendada näiteks olukorras, kus keegi kõneleb mürarikkas keskkonnas või mõnes konkreetses keeles. Selle käigus peame silmas ka teie privaatsust, eemaldades analüüsimise ajaks näiteks teie helisalvestise ja teie konto vahelise seose.

See aitab teenustel inimeste öeldut paremini mõista. Näiteks täiustas Google automaatset kõnetuvastust keelte puhul, mille andmehulk oli väike, treenides ühte mudelit andmemahukate keelte transkribeeritud heliga, mis võimaldas kasutada reaalajas mitmekeelset kõnetuvastust.

Hääletehnoloogiad

Tähtis. See teave kehtib, kui lülitasite hääl- ja helitegevuste seade sisse pärast 6. juunit 2022.

Mõned Google'i helitehnoloogiad, nt Voice Match, saavad sarnaseid hääli vastendada, hääli eristada või neid saab unikaalse hääle abil täiustada. Kui kasutate Google'i assistenti koos Voice Matchiga ning olete selle hääl- ja helitegevuste seade sisse lülitanud, võib Google salvestatud heli põhjal ajutiselt töödelda ka teie häälemudelit, et arendada ning täiustada Google'i hääletehnoloogiaid ja Google'i teenuseid, mis neid kasutavad. Vaadake, kuidas teie hääl muude seadetega töötab.

Selle protsessi käigus peame silmas ka teie privaatsust. Näiteks kui teie häälemudel on loodud talletatud heli põhjal, eemaldatakse selle seos teie kontoga, seda töödeldakse ajutiselt meie helituvastuse tehnoloogiate täiustamiseks ja pärast seda see kustutatakse. Iga hääletöötluse juhtum võib võtta kuni seitse päeva. Häälemudeleid võidakse mõnes kohtualluvuses lugeda biomeetrilisteks andmeteks.

Kui see hääl- ja helitegevuste seade on sisse lülitatud

Kui see hääl- ja helitegevuste seade on teie veebi- ja rakendustegevuste jaoks sisse lülitatud, salvestab Google teie Google'i kontole helisalvestisi teie interaktsioonidest Google'i otsingu, assistendi ja Mapsiga.

Heli salvestatakse siis, kui seade tuvastab aktiveerimise. Seadmed võivad toetada eri tüüpi aktiveerimisi, nt otsetee sõna „Ok Google”, kiirfraasi, mille sisse lülitate, jätkatud vestlusi või mikrofoniikooni puudutamist. Mõni seade jäädvustab aktiveerimisele eelnevad paar sekundit, et kogu päring salvestada.

Heli võidakse salvestada ka siis, kui seade tuvastab aktiveerimise ekslikult (nt müra, mis kõlab sarnaselt otsetee sõnale „Ok Google”). Töötame pidevalt selle nimel, et oma süsteemides soovimatuid aktiveerimisi vähendada.

Kui kasutate seadet ilma internetiühenduseta, võidakse heli teie Google'i kontole salvestada siis, kui internetiühendus taastub.

Kui see hääl- ja helitegevuste seade on välja lülitatud

Kui lülitate selle hääl- ja helitegevuste seade välja, ei salvesta Google helisalvestisi koos teie veebi- ja rakendustegevustega enam Google'i serverites teie Google'i kontole, kui suhtlete Google'i otsingu, Assistendi ja Mapsiga. Google jätkab teie helisalvestiste töötlemist, et teile vastata, kui räägite Google'i teenustega.

Kui lülitate hääl- ja helitegevuste seade välja, ei lülitata välja eraldi assistendi heli seadeid.

Kui hääl- ja helitegevuste seade on välja lülitatud, ei kasuta Google oma hääletehnoloogiate (nt Voice Matchi) täiustamiseks heli, mis salvestati siis, kui see seade oli sisse lülitatud. Varem salvestatud heli võidakse ka edaspidi kasutada muude helitehnoloogiate täiustamiseks, v.a juhul, kui selle kustutate.

Veebi- ja rakendustegevustesse varem salvestatud heli saate kustutada saidil activity.google.com.

Muud kohad, kuhu helisalvestised võidakse salvestada

See hääl- ja helitegevuste seade ei mõjuta järgmist.

 • Teiste Google'i teenuste (nt Google Voice'i ja YouTube'i) salvestatav ja hallatav heli.
 • Teie seadmesse salvestatud heli, mille eesmärk on seadistada ja täiustada teie isiklikku Voice Matchi või muul viisil isikupärastada teie seadmes olevaid helitehnoloogiaid.

Muid masinõppeprotsesse, mida see seade ei juhi, võidakse kasutada helituvastuse tehnoloogiate täiustamiseks liidendõppe või ajutistel andmetel põhineva õppe abil.

Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas Google kõnemudeleid täiustab.

Seotud allikad

false
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
100334