Управление на аудиозаписите ви в „Активност в мрежата и приложенията“

Можете да изберете дали да запазваме гласова и аудиоактивност в профила ви в Google в сървърите ни, когато взаимодействате с Търсене, Асистент и Карти. Съответните записи могат да ни послужат за развитие и подобряване на технологиите за разпознаване на аудио и услугите ни, които ги използват.

Настройката „Гласова и аудиоактивност“ е изключена, освен ако не я включите.

Важно: В зависимост от други настройки аудиозаписите може да се запазват на други места.

Включване или изключване на настройката „Гласова и аудиоактивност“

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google и след това Управл. на профила ви в Google.
 2. В горната част докоснете Данни и поверителност.
 3. Под „Настройки на историята“ докоснете Активност в мрежата и приложенията.
 4. Поставете отметка в квадратчето до „Включване на „Гласова и аудиоактивност“ или я премахнете.

Когато настройката „Гласова и аудиоактивност“ е изключена, гласовите въвеждания от взаимодействията с Търсене, Асистент и Карти няма да се запазват в профила ви в Google дори ако сте влезли в него. Ако я изключите, по-рано запазените аудиозаписи няма да бъдат изтрити. Можете да ги изтриете от профила си в Google по всяко време.

Намиране или изтриване на аудиозаписите

Намиране на аудиозаписите ви

Важно: В зависимост от други настройки аудиозаписите може да се запазват на други места.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google и след това Управл. на профила ви в Google.
 2. В горната част докоснете Данни и поверителност.
 3. Под „Настройки на историята“ докоснете Активност в мрежата и приложенията и след това Управление на активността. На тази страница можете:
  • да прегледате списък с миналата си активност – елементите с икона на микрофон Изговаряне съдържат запис;
  • да пуснете запис – до иконата на микрофон Изговаряне докоснете Подробности и след това Преглед на записа и след това „Пускане“ Игра.

Ако получите съобщението „Не е наличен препис“, възможно е по време на активността да е имало прекалено много фонов шум.

Можете да изтеглите аудиозаписите, запазени в профила ви в Google, посредством Google Takeout. Научете как да изтеглите аудиозаписите и другите си данни в Google.

Съвет: С цел по-голяма защита можете да зададете за преглед на цялата ви история да се изисква допълнителна стъпка за потвърждение.

Изтриване на аудиозаписите от „Активност в мрежата и приложенията“

Важно: В зависимост от други настройки аудиозаписите може да се запазват на други места.

Изтриване на отделни елементи

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google и след това Управл. на профила ви в Google.
 2. В горната част докоснете Данни и поверителност.
 3. Под „Настройки на историята“ докоснете Активност в мрежата и приложенията и след това Управление на активността. На тази страница ще видите списък с миналата си активност. Елементите с икона на микрофон Изговаряне съдържат запис.
 4. До елемента, който искате да изтриете, докоснете „Изтриване“ и след това Изтриване.

Изтриване на всички елементи наведнъж

Важно: С тези стъпки ще изтриете всички елементи в „Активност в мрежата и приложенията“, а не само тези, които съдържат запис.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google и след това Управление на профила ви в Google.
 2. В горната част докоснете Данни и поверителност.
 3. Под „Настройки на историята“ докоснете Активност в мрежата и приложенията и след това Управление на активността. На тази страница ще видите списък с миналата си активност. Елементите с икона на микрофон Изговаряне съдържат запис.
 4. Над активността си докоснете „Изтриване“ .
 5. Изберете За цялото време.
 6. Изпълнете инструкциите на екрана.

Автоматично изтриване на аудиозаписите ви

Важно: С тези стъпки се включва опцията за автоматично изтриване на всички елементи в „Активност в мрежата и приложенията“, а не само на тези, които съдържат аудиозапис.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете Google и след това Управл. на профила ви в Google.
 3. В горната част докоснете Данни и поверителност.
 4. Под „Настройки на историята“ докоснете Активност в мрежата и приложенията и след това Управление на активността. На тази страница ще видите списък с миналата си активност. Елементите с икона на микрофон Изговаряне съдържат запис.
 5. В лентата за търсене над активността си изберете Още Още и след това Запазване на активността за.
 6. Изберете за какъв период да се съхранява активността ви, като докоснете съответния бутон и след това Напред и след това Потвърждаване.

Възможно е да изтрием аудиозаписите ви от сървърите на Google преди избрания от вас период от време, след като вече не са необходими за развитие и подобряване на технологиите ни за разпознаване на аудио и услугите, които ги използват. Например с течение на времето за някои езици може да са необходими по-малко аудиозаписи.

Всичко за настройката „Гласова и аудиоактивност“

Когато разговаряте с услугите на Google, използваме технологиите си за разпознаване на аудио, за да обработим аудиозаписите ви и да ви отговорим. Ако например докоснете иконата на микрофон, за да търсите с глас, тези технологии преобразуват казаното от вас в думи и фрази, които Търсене търси в индекс, за да ви предостави най-подходящите резултати.

Настройката Активност в мрежата и приложенията запазва в профила ви в Google в сървърите ни нещата, които правите в нашите сайтове, приложения и услуги. Това може да включва свързана информация, като например данни за местоположението. Възможно е определени взаимодействия да не бъдат запазени.

Незадължителната настройка „Гласова и аудиоактивност“ ви дава възможност също да запазвате аудиозаписи в „Активност в мрежата и приложенията“, когато взаимодействате с Google Търсене, Асистент и Карти. Настройката „Гласова и аудиоактивност“ е изключена, освен ако не я включите.

Тя засяга местата, на които сте влезли в профила си в Търсене, Асистент и Карти, например Асистент в приложението Google Асистент и на интелигентен високоговорител Google Home.

Как се използват аудиозаписите

Използваме аудиозаписите, запазени, когато тази настройка е включена, с цел развитие и подобряване на технологиите ни за разпознаване на аудио и услугите ни, които ги използват, като например Google Асистент.

Процес на преглед на аудиозаписите

С цел някои подобрения в технологиите за аудио се извършва анализ на запазени в сървърите ни аудиооткъси, когато тази настройка е включена, от обучени аналитици, които ги слушат, транскрибират и поясняват, така че услугите на Google да ги тълкуват по-добре – например какво казва човек в шумна среда или на определен език. В хода на този процес вземаме мерки за защита на поверителността ви. Когато например проверяващите анализират ваш аудиозапис, прекратяваме връзката му с профила ви.

Този процес помага на услугите да разбират по-добре какво им казват хората. Подобрихме например автоматичното разпознаване на говор за езиците, за които разполагаме с малко данни, като обучихме един модел с помощта на транскрибирани аудиозаписи от езици, за които е налице голям обем информация. Това даде възможност за многоезично разпознаване на говор в реално време.

Гласови технологии

Важно: Тази информация е приложима, ако включите настройката „Гласова и аудиоактивност“ след 6 юни 2022 г.

Някои от технологиите ни за разпознаване на аудио, като например Voice Match, могат да установяват съответствие между подобни гласове, да различават гласове или да бъдат подобрявани посредством уникален глас. Ако използвате Google Асистент с Voice Match и сте включили настройката „Гласова и аудиоактивност“, е възможно временно да обработваме и модел на гласа ви от запазените ви аудиозаписи с цел развитие и подобряване на гласовите ни технологии и услугите ни, които ги използват. Научете как гласът ви работи с другите настройки.

В хода на този процес вземаме мерки за защита на поверителността ви. Ако например модел на гласа ви е генериран въз основа на запазени аудиозаписи, връзката му с профила ви се прекратява, моделът се обработва временно с цел подобряване на технологиите ни за разпознаване на аудио и след това се изтрива. Всяко отделно такова обработване на гласа може да отнеме до 7 дни. Възможно е в някои юрисдикции гласовите модели да се считат за биометрични данни.

Когато настройката „Гласова и аудиоактивност“ е включена

Когато настройката „Гласова и аудиоактивност“ е включена за „Активност в мрежата и приложенията“, в профила ви в Google ще запазваме аудиозаписи, когато взаимодействате с Google Търсене, Асистент и Карти.

Аудиозаписите се запазват, когато устройството ви установи активиране. Устройствата може да поддържат различни начини за активиране, като например „Ok Google“, включена от вас кратка фраза, режим за непрекъснат разговор или натискане на иконата на микрофон. За да приемат цялата заявка, някои устройства включват няколко секунди преди активирането.

Възможно е да бъде запазен аудиозапис, ако устройството ви неправилно установи активиране, като например звук, наподобяващ „Ok Google“. Непрекъснато работим по подобряването на системите си с цел да се намалят непреднамерените активирания.

Ако използвате устройството си без връзка с интернет, аудиозаписът може да се запази в профила ви в Google, когато отново сте онлайн.

Когато настройката „Гласова и аудиоактивност“ е изключена

Ако изключите настройката „Гласова и аудиоактивност“, вече няма да запазваме аудиозаписи в „Активност в мрежата и приложенията“ в профила ви в Google в сървърите ни, когато взаимодействате с Google Търсене, Асистент и Карти. Google ще продължи да обработва аудиото ви, за да ви отговаря, когато говорите с услугите ни.

Изключването на настройката „Гласова и аудиоактивност“ не деактивира отделните настройки на Асистент за аудиото.

Когато настройката „Гласова и аудиоактивност“ е изключена, Google няма да използва аудиозаписите, запазени, докато е била включена, с цел подобряване на гласовите си технологии, като например Voice Match. С цел подобряване на други технологии за разпознаване на аудио може да продължим да използваме по-рано запазените аудиозаписи, освен ако не ги изтриете.

Можете да изтриете аудиозаписите, запазени в „Активност в мрежата и приложенията“, на адрес activity.google.com.

Други места, на които може да се запазват аудиозаписи

Настройката „Гласова и аудиоактивност“ не засяга:

 • аудиозаписи, запазени и управлявани от други наши услуги, като например Google Voice и YouTube;
 • аудиозаписи, запазени на устройството ви, които са предназначени за други цели – например настройване и усъвършенстване на Voice Match или персонализиране по друг начин на технологиите за разпознаване на аудио на устройството ви.

Други процеси на машинно обучение, които не се управляват от тази настройка, може да се използват за подобряване на технологиите за разпознаване на аудио посредством федерирано или ефимерно обучение.

Научете повече за това, как Google подобрява говорните модели.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
100334
false
false