Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Xem và kiểm soát hoạt động tìm kiếm của bạn

Nếu Hoạt động web và ứng dụng được bật thì các tìm kiếm và hoạt động của bạn từ các dịch vụ khác của Google sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn, nhờ vậy bạn có thể nhận được kết quả tìm kiếm đề xuất tốt hơn.

Bạn kiểm soát nội dung nào được lưu và có thể xóa các tìm kiếm và hoạt động trước đây của mình hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Nếu có Tài khoản Google thông qua cơ quan hoặc trường học, bạn có thể cần liên hệ với quản trị viên để bật Hoạt động web và ứng dụng.

Bật hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng

  1. Truy cập trang Kiểm soát hoạt động. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
  2. Bật hoặc tắt nút gạt.
  3. Nếu bật nút gạt thì bạn có thể chọn hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google".

Lưu ý: Một số trình duyệt và thiết bị có thể có cài đặt khác ảnh hưởng đến cách lưu hoạt động này.

 

Xem hoặc xóa hoạt động tìm kiếm

Bạn có thể tìm và xóa các tìm kiếm và hoạt động duyệt web của mình bằng cách truy cập Hoạt động của tôi. Hãy tìm hiểu thêm về cách xem và kiểm soát hoạt động hoặc cách xóa hoạt động.

Nội dung được lưu vào Hoạt động web và ứng dụng

Thông tin về tìm kiếm của bạn và các thông tin khác

Khi Hoạt động web và ứng dụng được bật, Google lưu các thông tin như:

  • Các tìm kiếm và hoạt động khác mà bạn thực hiện trên các sản phẩm và dịch vụ của Google như là Maps
  • Vị trí, ngôn ngữ, địa chỉ IP của bạn và việc bạn sử dụng trình duyệt hay ứng dụng
  • Quảng cáo bạn nhấp vào hoặc những thứ bạn mua trên trang web của một nhà quảng cáo
  • Thông tin trên thiết bị của bạn như các ứng dụng gần đây hoặc tên liên hệ bạn đã tìm kiếm

Lưu ý: Hoạt động có thể được lưu ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Thông tin về quá trình duyệt web của bạn và các thông tin khác

Google có thể lưu các thông tin như:

  • Các trang web và ứng dụng bạn sử dụng
  • Hoạt động của bạn trên các trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google
  • Lịch sử duyệt web trên Chrome của bạn

Để cho phép Google lưu thông tin này, Hoạt động web và ứng dụng phải được bật và hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google" phải được chọn:

Lưu ý: Lịch sử Chrome của bạn chỉ được lưu nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google và bật Chrome Sync.

Cách Google sử dụng hoạt động đã lưu của bạn

Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng hoạt động đã lưu của bạn và bảo vệ tính riêng tư cho nội dung đó.

Để biết thêm thông tin về cách Google xử lý các truy vấn tìm kiếm nói chung, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Chính sách bảo mật.

Cách hoạt động của Hoạt động web và ứng dụng khi bạn đăng xuất

Kết quả tìm kiếm và quảng cáo của bạn có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng hoạt động liên quan đến tìm kiếm ngay cả khi bạn đã đăng xuất. Để tắt loại tùy chỉnh tìm kiếm này, bạn có thể tìm kiếm và duyệt web một cách riêng tư.

Lịch sử trình duyệt

Trong trang Kiểm soát hoạt động, bạn cũng có thể chọn hộp "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google". Khi hộp này được chọn, bạn có thể kiểm soát việc liệu hoạt động từ thiết bị của bạn có được lưu hay không.

Các tìm kiếm và trang web bạn truy cập cũng có thể được lưu trữ trong trình duyệt của bạn hoặc Thanh công cụ của Google. Tìm hiểu cách xóa lịch sử của bạn trên Chrome, Thanh công cụ, Safari, Internet Explorer hoặc Firefox.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.