Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Uw zoekactiviteit bekijken en beheren

Als Web- en app-activiteit is ingeschakeld, worden uw zoekopdrachten en zoekactiviteit in andere Google-services opgeslagen in uw Google-account, zodat u mogelijk betere zoekresultaten en suggesties ontvangt.

U bepaalt wat er wordt opgeslagen en u kunt op elk gewenst moment uw eerdere zoekopdrachten en activiteit verwijderen of Web- en app-activiteit uitschakelen.

Web- en app-activiteit in- of uitschakelen

Computer

 

Web- en app-activiteit in- of uitschakelen

 1. Ga naar de pagina Activiteitsopties. U wordt mogelijk gevraagd in te loggen op uw Google-account.
 2. Stel de schakelaar in op aan of uit.
 3. Als u de schakelaar instelt op aan, kunt u het vakje aanvinken naast 'Inclusief Chrome-browsegeschiedenis en activiteit op websites en in apps die gebruikmaken van Google-services'.

Opmerking: Sommige browsers en apparaten bevatten mogelijk meer instellingen die van invloed zijn op hoe deze activiteit wordt opgeslagen.

 

Android

 

Web- en app-activiteit in- of uitschakelen

 1. Afhankelijk van uw apparaat opent u de Google-instellingen op een van deze plaatsen:
  • De app Instellingen App Instellingen en vervolgens Google
  • Google Instellingen Google Instellingen
  • Op sommige Android-apparaten opent u de app Instellingen en vervolgens tik op Algemeen.
 2. Tik op Persoonlijke info en privacy en vervolgens Activiteitsopties en vervolgens Web- en app-activiteit.
 3. Schakel 'Web- en app-activiteit' in of uit.
 4. Als u de schakelaar instelt op 'Aan', kunt u het vakje aanvinken naast 'Inclusief Chrome-browsegeschiedenis en activiteit op websites en in apps die gebruikmaken van Google-services'. Wanneer dit vakje is aangevinkt, kunt u bepalen of app-activiteit op uw apparaat wordt opgeslagen. 
 5. Optioneel: als u wilt kiezen of app-activiteit op uw apparaat wordt opgeslagen, tikt u op Gegevens van dit apparaat en vervolgens op de schakelaar of het selectievakje.

Opmerking: Sommige browsers en apparaten bevatten mogelijk meer instellingen die van invloed zijn op hoe deze activiteit wordt opgeslagen.

 

iPhone of iPad

 

Web- en app-activiteit in- of uitschakelen

 1. Ga naar de pagina Activiteitsopties. U wordt mogelijk gevraagd in te loggen op uw Google-account.
 2. Tik op de schakelaar om deze op aan of uit te zetten.
 3. Als u de schakelaar instelt op aan, kunt u het vakje aanvinken naast 'Inclusief Chrome-browsegeschiedenis en activiteit op websites en in apps die gebruikmaken van Google-services'.

Opmerking: Sommige browsers en apparaten bevatten mogelijk meer instellingen die van invloed zijn op hoe deze activiteit wordt opgeslagen.

 

Uw zoekactiviteit bekijken of verwijderen

U kunt uw zoekopdrachten en browseractiviteit zoeken en verwijderen via Mijn activiteit. Meer informatie over activiteit bekijken en beheren of activiteit verwijderen.

Wat wordt opgeslagen als Web- en app-activiteit?

Informatie over uw zoekopdrachten en meer

Wanneer Web- en app-activiteit is ingeschakeld, slaat Google informatie op, zoals:

 • zoekopdrachten en andere activiteiten die u uitvoert in producten en services van Google, zoals Google Maps,
 • uw locatie, taal, IP-adres en of u een browser of een app gebruikt,
 • advertenties waarop u klikt of artikelen die u koopt op de site van een adverteerder, en
 • informatie op uw apparaat zoals recente apps of namen van contacten die u heeft opgezocht.

Opmerking: Activiteit wordt mogelijk zelfs opgeslagen wanneer u niet online bent.

Informatie over uw browsegedrag en meer

Google kan informatie opslaan zoals:

 • websites die u bezoekt en apps die u gebruikt,
 • uw activiteit op websites en in apps die Google-services gebruiken, en
 • uw Chrome-browsegeschiedenis.

Google kan deze informatie alleen opslaan als Web- en app-activiteit is ingeschakeld en als het vakje naast 'Inclusief Chrome-browsegeschiedenis en activiteit op websites en in apps die gebruikmaken van Google-services' is aangevinkt.

Opmerking: Uw Chrome-geschiedenis wordt alleen opgeslagen als u bent ingelogd op uw Google-account en Chrome-synchronisatie heeft ingeschakeld.

Hoe wordt uw opgeslagen activiteit gebruikt?

Bekijk meer informatie over hoe Google uw opgeslagen activiteit gebruikt en de privacy ervan beschermt.

Ga naar de Veelgestelde vragen over ons privacybeleid voor meer informatie over hoe Google omgaat met zoekopdrachten in het algemeen.

Hoe Web- en app-activiteit werkt wanneer u bent uitgelogd

Uw zoekresultaten en advertenties worden mogelijk aangepast met zoekactiviteiten op uw apparaat, ook als u bent uitgelogd. Als u dit soort gepersonaliseerd zoeken wilt uitschakelen, kunt u privé zoeken en browsen.

Browsergeschiedenis

Op de pagina Activiteitsopties kunt u ook het vakje 'Inclusief Chrome-browsegeschiedenis en activiteit op websites en in apps die gebruikmaken van Google-services' aanvinken. Wanneer dit vakje is aangevinkt, kunt u bepalen of activiteit op uw apparaat wordt opgeslagen.

Uw zoekopdrachten en de sites die u bezoekt, kunnen ook in de browser of de Google Toolbar worden opgeslagen. Meer informatie over hoe u uw geschiedenis kunt verwijderen in Chrome, Toolbar, Safari, Internet Explorer of Firefox.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie is Google Zoeken-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar hieronder feedback over de pagina.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?