Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Преглед и управление на активността ви при търсене

Ако сте включили Активност в мрежата и приложенията, търсенията и активността ви от други наши услуги се запазват в профила ви в Google, за да получавате по-добри резултати и предложения за търсене.

Вие контролирате какво се запазва и можете по всяко време да изтриете предишните си търсения и активност или да изключите Активност в мрежата и приложенията.

Включване или изключване на Активност в мрежата и приложенията

Компютър

 

Включване или изключване на Активност в мрежата и приложенията

 1. Посетете страницата Контроли за активността. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. Поставете превключвателя във включено или изключено положение.
 3. Ако включите функцията, можете да поставите отметка в квадратчето до „Включване на историята на сърфиране в Chrome и активността от уебсайтовете и приложенията, които използват услугите на Google“.

Забележка: При някои браузъри и устройства може да има още настройки, засягащи начина, по който се запазва тази активност.

 

Android

 

Включване или изключване на Активност в мрежата и приложенията

 1. Отворете настройките за Google. В зависимост от устройството си можете да ги намерите на едно от следните места:
  • в приложението Настройки Приложение Настройки и след това Google;
  • в Настройки за Google; Настройки за Google
  • на някои устройства с Android отворете приложението Настройки и след това докоснете Общи.
 2. Докоснете Лични данни и поверителност и след това Контроли за активността и след това Активност в мрежата и приложенията.
 3. Включете или изключете Активност в мрежата и приложенията.
 4. Ако включите функцията, можете да поставите отметка в квадратчето до „Включване на историята на сърфиране в Chrome и активността от уебсайтовете и приложенията, които използват услугите на Google“. Когато направите това, сте в състояние да управлявате дали активността в приложенията от устройството ви да се запазва. 
 5. Незадължително: За да изберете дали активността в приложенията от устройството ви да се запазва, докоснете Данни от това устройство и натиснете превключвателя или квадратчето за отметка.

Забележка: При някои браузъри и устройства може да има още настройки, засягащи начина, по който се запазва тази активност.

 

iPhone или iPad

 

Включване или изключване на Активност в мрежата и приложенията

 1. Посетете страницата Контроли за активността. Възможно е да бъдете помолени да влезете в профила си в Google.
 2. Поставете превключвателя във включено или изключено положение.
 3. Ако включите функцията, можете да поставите отметка в квадратчето до „Включване на историята на сърфиране в Chrome и активността от уебсайтовете и приложенията, които използват услугите на Google“.

Забележка: При някои браузъри и устройства може да има още настройки, засягащи начина, по който се запазва тази активност.

 

Преглед или изтриване на активността ви при търсене

В Моята активност можете да намерите и изтриете търсенията си и активността си при сърфиране. Научете повече за това, как да преглеждате и управлявате активността си и как да я изчиствате.

Какво се запазва като записи в Активност в мрежата и приложенията

Информация за търсенията ви и др.

Когато сте включили Активност в мрежата и приложенията, Google запазва информация като:

 • извършваните от вас търсения и други дейности в продуктите и услугите на Google, като например Карти;
 • местоположението, езика и IP адреса ви, както и дали сте използвали браузър, или приложение;
 • реклами, върху които кликвате, или неща, които купувате от сайт на рекламодател;
 • информация на устройството ви, като скорошни приложения или имена на контакти, които сте търсили.

Забележка: Възможно е да се запазва активност дори когато сте офлайн.

Информация за сърфирането ви и др.

Google може да запазва информация като:

 • използвани от вас уебсайтове и приложения;
 • активността ви в уебсайтове и приложения, които използват услугите на Google;
 • историята ви на сърфиране в Chrome.

За да разрешите на Google да запазва тази информация, трябва да включите Активност в мрежата и приложенията и да поставите отметка в квадратчето до „Включване на историята на сърфиране в Chrome и активността от уебсайтовете и приложенията, които използват услугите на Google“.

Забележка: Историята ви в Chrome се запазва само ако сте влезли в профила си в Google и сте включили синхронизирането в браузъра.

Как се използва запазената ви активност

Научете повече за това, как Google използва запазената ви активност и как я съхранява частна.

Вижте често задаваните въпроси за Декларацията за поверителност за повече информация относно това, как Google обикновено третира заявките за търсене.

Как работи Активност в мрежата и приложенията, когато не сте в профила си

Резултатите от търсенето ви и рекламите може да се персонализират посредством свързаната с търсенето активност дори когато не сте в профила си. За да изключите този тип персонализиране, можете да търсите и сърфирате частно.

История на браузъра

На страницата Контроли за активността можете също да поставите отметка в квадратчето до „Включване на историята на сърфиране в Chrome и активността от уебсайтовете и приложенията, които използват услугите на Google“. Когато направите това, сте в състояние да управлявате дали активността от устройството ви да се запазва.

Търсенията ви и сайтовете, които посещавате, може също да се съхраняват в браузъра ви или в Google Toolbar. Научете как да изтривате историята си в Chrome, Google Toolbar, Safari, Internet Explorer или Firefox.