Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xem và kiểm soát hoạt động tìm kiếm của bạn

Nếu Hoạt động web và ứng dụng được bật thì các tìm kiếm và hoạt động của bạn trên các dịch vụ khác của Google sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn, vì vậy bạn có thể nhận được kết quả tìm kiếm và đề xuất tốt hơn.

Bạn kiểm soát nội dung nào được lưu và có thể xóa các tìm kiếm và hoạt động trước đây của mình hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng bất kỳ lúc nào.

Bật hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng

Máy tính

 

Bật hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng

 1. Truy cập trang Kiểm soát hoạt động. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Bật hoặc tắt nút gạt.
 3. Nếu bật nút gạt thì bạn có thể chọn hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google".

Lưu ý: Một số trình duyệt và thiết bị có thể có cài đặt khác ảnh hưởng đến cách lưu hoạt động này.

 

Android

 

Bật hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng

 1. Tùy thuộc vào thiết bị của bạn, hãy mở cài đặt Google tại một trong các vị trí sau:
  • Ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt tiếp đến Google
  • Cài đặt Google Cài đặt Google
  • Trên một số thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt tiếp đến nhấn vào Chung.
 2. Nhấn vào Thông tin cá nhân và bảo mật tiếp đến Điều khiển hoạt động tiếp đến Hoạt động web và ứng dụng.
 3. Bật hoặc tắt "Hoạt động web và ứng dụng".
 4. Nếu bật nút chuyển thì bạn có thể chọn hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google". Khi hộp này được chọn, bạn có thể kiểm soát xem có lưu hoạt động ứng dụng từ thiết bị của bạn hay không. 
 5. Tùy chọn: Để chọn hoạt động ứng dụng từ thiết bị của bạn có được lưu hay không, hãy nhấn vào Dữ liệu từ thiết bị này, sau đó nhấn vào nút chuyển hoặc hộp kiểm.

Lưu ý: Một số trình duyệt và thiết bị có thể có cài đặt khác ảnh hưởng đến cách lưu hoạt động này.

 

iPhone hoặc iPad

 

Bật hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng

 1. Truy cập trang Kiểm soát hoạt động. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Nhấn để bật hoặc tắt nút gạt.
 3. Nếu bật nút gạt thì bạn có thể chọn hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google".

Lưu ý: Một số trình duyệt và thiết bị có thể có cài đặt khác ảnh hưởng đến cách lưu hoạt động này.

 

Xem hoặc xóa hoạt động tìm kiếm của bạn

Bạn có thể tìm và xóa các tìm kiếm và hoạt động duyệt web của mình bằng cách truy cập Hoạt động của tôi. Tìm hiểu thêm về cách xem và kiểm soát hoạt động hoặc cách xóa hoạt động.

Nội dung được lưu vào Hoạt động web và ứng dụng

Thông tin về tìm kiếm của bạn và các thông tin khác

Khi Hoạt động web và ứng dụng được bật, Google lưu các thông tin như:

 • Các tìm kiếm và hoạt động khác mà bạn thực hiện trên các sản phẩm và dịch vụ của Google như là Maps
 • Vị trí, ngôn ngữ, địa chỉ IP của bạn và bạn sử dụng trình duyệt hay ứng dụng
 • Quảng cáo bạn nhấp vào hoặc những thứ bạn mua trên trang web của một nhà quảng cáo
 • Thông tin trên thiết bị của bạn như các ứng dụng gần đây hoặc tên người liên hệ bạn đã tìm kiếm

Lưu ý: Hoạt động có thể được lưu ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Thông tin về quá trình duyệt web của bạn và các thông tin khác

Google có thể lưu thông tin như:

 • Các trang web và ứng dụng bạn sử dụng
 • Hoạt động của bạn trên các trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google
 • Lịch sử duyệt web trên Chrome của bạn

Để cho phép Google lưu thông tin này, Hoạt động web và ứng dụng phải được bật và hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google" phải được chọn:

Lưu ý: Lịch sử Chrome của bạn chỉ được lưu nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình và bật Chrome Sync.

Hoạt động đã lưu của bạn được sử dụng như thế nào

Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng hoạt động đã lưu của bạn và đảm bảo tính riêng tư của các thông tin này.

Để biết thêm thông tin về cách Google xử lý các truy vấn tìm kiếm nói chung, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Chính sách bảo mật.

Cách hoạt động của Hoạt động web và ứng dụng khi bạn đăng xuất

Kết quả tìm kiếm và quảng cáo của bạn có thể được tùy chỉnh dựa trên hoạt động liên quan đến tìm kiếm, ngay cả khi bạn đã đăng xuất. Để tắt loại tùy chỉnh tìm kiếm này, bạn có thể tìm kiếm và duyệt web riêng tư.

Lịch sử trình duyệt

Trong trang Kiểm soát hoạt động, bạn cũng có thể chọn hộp "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google". Khi hộp này được chọn, bạn có thể kiểm soát việc hoạt động từ thiết bị của bạn có được lưu hay không.

Các tìm kiếm và trang web bạn truy cập cũng có thể được lưu trữ trong trình duyệt của bạn hoặc Thanh công cụ của Google. Tìm hiểu cách xóa lịch sử của bạn trên Chrome, Thanh công cụ, Safari, Internet Explorer hoặc Firefox.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.