Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tìm và kiểm soát Hoạt động trên web và ứng dụng

Chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng sẽ lưu nội dung tìm kiếm và hoạt động của bạn trên các dịch vụ khác của Google vào Tài khoản Google của bạn. Có thể bạn sẽ nhận được trải nghiệm được cá nhân hoá cho phù hợp với bạn hơn, chẳng hạn như:

 • Tìm kiếm nhanh hơn
 • Các ứng dụng hữu ích khác
 • Các nội dung đề xuất

Bạn có thể tắt chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng hoặc xoá hoạt động trước đây bất cứ lúc nào.

Mẹo: Nếu bạn có Tài khoản Google thông qua công ty hoặc tổ chức giáo dục của bạn, thì để tổ chức của bạn sử dụng được dịch vụ này, có thể bạn cần phải yêu cầu quản trị viên bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng.

Bật hoặc tắt chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Kiểm soát hoạt động. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Bật hoặc tắt chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng.
 3. Khi bạn bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng:
  • Bạn có thể đánh dấu hộp bên cạnh "Bao gồm cả nhật ký duyệt web trên Chrome cũng như hoạt động trên những trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google".
  • Bạn có thể đánh dấu hộp bên cạnh "Bao gồm cả hoạt động âm thanh và giọng nói".
 4. Khi bạn tắt chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng:
  • Chọn Tắt, sau đó chọn Tắt hoặc Tắt và xoá hoạt động.
  • Nếu bạn chọn Tắt và xoá hoạt động, hãy làm theo các bước để chọn và xác nhận hoạt động bạn muốn xoá.

Mẹo: Một số trình duyệt và thiết bị có thể có các chế độ cài đặt khác ảnh hưởng đến cách hoạt động này được lưu.

Tìm hoặc xoá Hoạt động trên web và ứng dụng trên trang Hoạt động của tôi trên Google

Bạn có thể tìm và xoá hoạt động của mình trong phần Hoạt động trên web và ứng dụng tại trang Hoạt động của tôi trên Google

Mẹo: Để tăng cường bảo mật, bạn có thể yêu cầu thêm một bước xác minh để xem toàn bộ nhật ký của mình trên trang Hoạt động của tôi.

 

Những nội dung được lưu vào Hoạt động trên web và ứng dụng

Thông tin về nội dung bạn tìm kiếm và hoạt động khác

Khi bạn bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, Google sẽ lưu những thông tin như:

 • Các nội dung tìm kiếm và hoạt động trên các sản phẩm và dịch vụ của Google, chẳng hạn như Maps và Play.
 • Thông tin liên quan đến hoạt động của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ, liên kết giới thiệu, cho dù bạn sử dụng trình duyệt hay ứng dụng, hoặc bất kể bạn dùng loại thiết bị nào.
  • Dữ liệu hoạt động cũng có thể bao gồm cả thông tin về vị trí của bạn dựa trên khu vực khái quát và địa chỉ IP của thiết bị. Tìm hiểu về vị trí.
 • Quảng cáo bạn nhấp vào hoặc những thứ bạn mua trên trang web của một nhà quảng cáo.
 • Thông tin trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như nội dung tìm kiếm gần đây về ứng dụng hoặc tên của người liên hệ.
 • Hoạt động tương tác với Trợ lý, bao gồm cả trường hợp Trợ lý Google phát hiện thấy một cụm từ kích hoạt ngoài chủ định của bạn.

Lưu ý: Hoạt động có thể được lưu kể cả khi bạn không có kết nối mạng.

Thông tin về hoạt động duyệt xem và hoạt động khác của bạn trên những trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google

Khi bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, bạn có thể lưu những hoạt động bổ sung như:

 • Các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo
 • Các trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google, bao gồm cả dữ liệu mà ứng dụng chia sẻ với Google
 • Nhật ký duyệt web của bạn trên Chrome
 • Sử dụng và chẩn đoán Android, như mức pin và lỗi hệ thống

Cách cho phép Google lưu thông tin này:

 • Bạn phải bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng.
 • Đánh dấu hộp bên cạnh "Bao gồm cả nhật ký duyệt web trên Chrome cũng như hoạt động trên những trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google".

Nhật ký duyệt web trên Chrome của bạn chỉ được lưu nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome và đồng bộ hoá nhật ký của mình. Tìm hiểu về cách đăng nhập vào Chrome.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng một thiết bị dùng chung hoặc đăng nhập bằng nhiều tài khoản, thì hoạt động có thể được lưu vào tài khoản mặc định trên trình duyệt hoặc thiết bị bạn sử dụng.

Bản ghi âm

Khi bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, bạn có thể lưu các bản ghi âm kèm theo hoạt động của mình khi bạn tương tác với Google Tìm kiếm, Trợ lý và Maps. Tìm hiểu về bản ghi âm.

Cách cho phép Google lưu thông tin này:

 • Bạn phải bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng.
 • Hộp bên cạnh "Bao gồm cả hoạt động âm thanh và giọng nói" phải được đánh dấu.
Nhật ký tìm kiếm bằng hình ảnh

Khi bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, bạn có thể lưu những hình ảnh bạn dùng để tìm kiếm trong hoạt động của mình. Tìm hiểu thêm về Nhật ký tìm kiếm bằng hình ảnhnơi lưu hình ảnh của bạn.

Cách cho phép Google lưu thông tin này:

 • Bạn phải bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng.
 • Bạn phải đánh dấu vào hộp bên cạnh "Bao gồm Nhật ký tìm kiếm bằng hình ảnh".

Cách Google sử dụng hoạt động đã lưu

Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng hoạt động đã lưu của bạn và bảo mật nội dung đó.

Để biết thêm thông tin về cách Google xử lý các cụm từ tìm kiếm nói chung, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Chính sách quyền riêng tư.

Cách hoạt động của chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng khi bạn đã đăng xuất

Chúng tôi có thể tuỳ chỉnh kết quả tìm kiếm và quảng cáo mà bạn thấy dựa trên hoạt động liên quan đến tìm kiếm, kể cả khi bạn đã đăng xuất. Để tắt loại hình tuỳ chỉnh tìm kiếm này, bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư. Tìm hiểu cách tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Nhật ký duyệt web

Cách kiểm soát xem thiết bị có lưu hoạt động của bạn hay không: 

 1. Truy cập trang Kiểm soát hoạt động.
 2. Đánh dấu hộp bên cạnh "Bao gồm cả nhật ký duyệt web trên Chrome cũng như hoạt động trên những trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google". 

Trình duyệt của bạn cũng có thể lưu nội dung bạn tìm kiếm và trang web bạn truy cập. Tìm hiểu cách xoá nhật ký của bạn trên:

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính