Xem và kiểm soát hoạt động tìm kiếm

Nếu tùy chọn Hoạt động web và ứng dụng được bật thì các nội dung tìm kiếm và hoạt động của bạn từ các dịch vụ khác của Google sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn, nhờ vậy bạn có thể nhận được kết quả tìm kiếm và nội dung đề xuất tốt hơn.

Bạn kiểm soát những nội dung được lưu. Bạn cũng có thể xóa các nội dung tìm kiếm và hoạt động trước đây của mình hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Nếu có Tài khoản Google thông qua cơ quan hoặc trường học, bạn có thể cần liên hệ với quản trị viên để bật dịch vụ Hoạt động web và ứng dụng cho tổ chức của mình.

Bật hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Kiểm soát hoạt động. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Bật hoặc tắt Hoạt động web và ứng dụng.
 3. Nếu bật nút gạt thì bạn có thể chọn hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google".

Lưu ý: Một số trình duyệt và thiết bị có thể có cài đặt khác ảnh hưởng đến cách lưu hoạt động này.

Xem hoặc xóa hoạt động tìm kiếm

Bạn có thể tìm và xóa các nội dung tìm kiếm và hoạt động duyệt web của mình bằng cách truy cập vào phần Hoạt động của tôi. Hãy tìm hiểu thêm về cách xem và kiểm soát hoạt động hoặc cách xóa hoạt động.

Những nội dung được lưu vào Hoạt động web và ứng dụng

Thông tin về nội dung tìm kiếm và các mục khác

Khi tùy chọn Hoạt động web và ứng dụng được bật, Google lưu các thông tin như sau:

 • Các nội dung tìm kiếm và hoạt động khác mà bạn thực hiện trên các sản phẩm và dịch vụ của Google như Maps
 • Vị trí, ngôn ngữ, địa chỉ IP, đường dẫn liên kết giới thiệu và thông tin về việc bạn sử dụng trình duyệt hay ứng dụng
 • Quảng cáo bạn nhấp vào hoặc những thứ bạn mua trên trang web của một nhà quảng cáo
 • Thông tin trên thiết bị của bạn như các ứng dụng gần đây hoặc tên liên hệ bạn đã tìm kiếm

Lưu ý: Hoạt động có thể được lưu ngay cả khi bạn không có kết nối Internet.

Thông tin về trình duyệt của bạn và các mục khác

Google có thể lưu các thông tin như sau:

 • Các trang web và ứng dụng bạn sử dụng
 • Hoạt động của bạn trên các trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google
 • Lịch sử duyệt web trên Chrome của bạn

Để cho phép Google lưu thông tin này, hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Bật tính năng Hoạt động web và ứng dụng.
 • Chọn hộp bên cạnh "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google".

Lịch sử Chrome của bạn chỉ được lưu nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google và bật Chrome Sync. Tìm hiểu về Chrome Sync.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị dùng chung hoặc đăng nhập bằng nhiều tài khoản, thì hoạt động có thể được lưu vào tài khoản mặc định trên trình duyệt hoặc thiết bị bạn sử dụng.

Cách Google sử dụng hoạt động đã lưu

Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng hoạt động đã lưu của bạn và bảo vệ tính riêng tư cho nội dung đó.

Để biết thêm thông tin về cách Google xử lý các truy vấn tìm kiếm nói chung, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Chính sách quyền riêng tư.

Cách hoạt động của Hoạt động web và ứng dụng khi bạn đăng xuất

Kết quả tìm kiếm và quảng cáo của bạn có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng hoạt động liên quan đến tìm kiếm ngay cả khi bạn đã đăng xuất. Để tắt loại tùy chỉnh tìm kiếm này, bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư. Tìm hiểu cách thực hiện.

Lịch sử trình duyệt

Trong trang Kiểm soát hoạt động, bạn cũng có thể chọn hộp "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động trên các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google". Sau khi chọn hộp này, bạn có thể kiểm soát việc có lưu hoạt động trên thiết bị của mình hay không.

Các nội dung tìm kiếm và trang web bạn truy cập cũng có thể được lưu trữ trong trình duyệt của bạn hoặc Thanh công cụ của Google. Tìm hiểu cách xóa lịch sử duyệt web của bạn trên Chrome, Thanh công cụ, Safari, Internet Explorer hoặc Firefox.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?