Zobrazení a ovládání Aktivity na webu a v aplikacích

Pokud je zapnutá Aktivita na webu a v aplikacích, vaše vyhledávání a aktivita ve službách Google se ukládá do účtu Google, abychom vám mohli poskytovat personalizované prostředí, např. rychlejší vyhledávání a užitečnější doporučení aplikací a obsahu.

Aktivitu na webu a v aplikacích můžete kdykoli vypnout nebo smazat.

Poznámka: Pokud jste účet Google získali v rámci práce nebo školy, je možné, že pro vaši organizaci bude nutné zapnout dodatečnou službu Aktivita na webu a v aplikacích, což musí provést administrátor.

Zapnutí nebo vypnutí Aktivity na webu a v aplikacích

 1. Na počítači přejděte na stránku Ovládací prvky aktivity. Možná budete vyzváni k přihlášení k účtu Google.
 2. Zapněte nebo vypněte Aktivitu na webu v aplikacích.
 3. Pokud přepínač aktivujete, budete moci zaškrtnout políčko Zahrnout historii prohlížení Chrome a aktivitu na webech a v aplikacích, které využívají služby Google.

Poznámka: Některé prohlížeče a zařízení mohou mít další nastavení, která ovlivňují způsob ukládání aktivity.

Zobrazení a smazání aktivity

Aktivitu na webu a v aplikacích můžete zobrazit a smazat na stránce Moje Aktivita. Přečtěte si další informace o ručním smazání aktivitynastavení automatického mazání.

Co se ukládá jako Aktivita na webu a v aplikacích

Informace o vyhledávání

Když je Aktivita na webu a v aplikacích zapnutá, Google ukládá například následující údaje:

 • vyhledávání a další věci, které děláte ve službách a aplikacích Google, jako jsou Mapy,
 • vaši polohu, jazyk, IP adresu a informaci, zda používáte prohlížeč, nebo aplikaci,
 • reklamy, na které kliknete, nebo věci, které nakupujete na webu inzerenta,
 • informace v zařízení, jako jsou aplikace nebo jména kontaktů, která jste nedávno vyhledávali.

Poznámka: Aktivita se může ukládat, i když jste offline.

Informace o prohlížení

Google může ukládat například tyto údaje:

 • weby a aplikace, které používáte,
 • aktivitu na webech a v aplikacích, které využívají služby Google,
 • historii prohlížení v Chromu.

Aby Google mohl tyto informace ukládat, musí platit následující skutečnosti:

 • Aktivita na webu a v aplikacích musí být zapnutá.
 • Musí být zaškrtnuto políčko „Zahrnout historii Chromu a aktivitu z webů, aplikací a zařízení, která využívají služby Google“.

Historie prohlížení v Chromu se ukládá, pouze pokud jste přihlášeni k účtu Google a je zapnutá synchronizace Chromu. Další informace o synchronizaci Chromu

Poznámka: Pokud používáte sdílené zařízení nebo se přihlašujete pod více než jedním účtem, aktivita se může ukládat do výchozího účtu v prohlížeči nebo zařízení, které používáte.

Jak je uložená aktivita používána

Přečtěte si, jak Google využívá uloženou aktivitu a jak zajišťujeme ochranu soukromí těchto dat.

Další obecné informace o tom, jak Google nakládá s vyhledávacími dotazy, naleznete v odpovědích na časté dotazy k zásadám ochrany soukromí.

Jak Aktivita na webu a v aplikacích funguje, když jste odhlášeni

Vaše výsledky vyhledávání a reklam mohou být přizpůsobeny pomocí aktivity, která souvisí s vyhledáváním, i když jste odhlášeni. Chcete-li tento typ přizpůsobení ve vyhledávání vypnout, můžete vyhledávat a procházet v soukromí. Postup

Historie prohlížeče

Na stránce Ovládací prvky aktivity také zaškrtněte políčko „Zahrnout historii Chromu a aktivitu z webů, aplikací a zařízení, která využívají služby Google“. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, budete mít kontrolu nad ukládáním aktivity ze zařízení.

Vaše vyhledávání a navštívené weby mohou být uloženy také v prohlížeči nebo na liště Google Toolbar. Přečtěte si, jak smazat historii v prohlížečích Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer a na liště Toolbar.