Zobrazenie a ovládanie aktivity vyhľadávania

Keď zapnete Aktivitu na webe a v aplikáciách, vaše vyhľadávania a aktivita z iných služieb Google sa budú ukladať do účtu Google, čím získate lepšie výsledky vyhľadávania a návrhy.

Máte kontrolu nad tým, aké dáta sa ukladajú. Predchádzajúce vyhľadávania a aktivitu môžete odstrániť kedykoľvek, rovnako ako vypnúť Aktivitu na webe a v aplikáciách.

Poznámka: Ak ste získali účet Google prostredníctvom práce alebo školy, Aktivitu na webe a v aplikáciách vám možno bude musieť zapnúť správca.

Zapnutie a vypnutie Aktivity na webe a v aplikáciách

  1. V počítači prejdite na stránku Riadenie aktivity. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie do účtu Google.
  2. Zapnite alebo vypnite Aktivitu na webe a v aplikáciách.
  3. Ak ju zapnete, môžete začiarknuť políčko „Zahŕňať históriu prehliadania Chrome a aktivitu z webov a aplikácií používajúcich služby Google“.

Poznámka: Niektoré prehliadače a zariadenia môžu mať viac nastavení, ktoré ovplyvňujú, ako sa táto aktivita ukladá.

 

Zobrazenie alebo odstránenie aktivity vyhľadávania

Vyhľadávania a aktivitu prehliadania môžete nájsť a odstrániť na stránke Moja aktivita. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako zobraziť a ovládať aktivitu, prípadne ako odstrániť aktivitu.

Aké informácie sa ukladajú v rámci Aktivity na webe a v aplikáciách

Informácie o vašich vyhľadávaniach a ďalších aktivitách

Keď je Aktivita na webe a v aplikáciách zapnutá, Google ukladá okrem iného aj tieto informácie:

  • vyhľadávania a ďalšie aktivity uskutočnené v produktoch a službách Google, napríklad v Mapách;
  • vašu polohu, jazyk, adresu IP a údaje o tom, či ste vyhľadávali v prehliadači alebo aplikácii;
  • kliknuté reklamy alebo zakúpené položky na webe inzerenta;
  • informácie na vašom zariadení (napríklad nedávne aplikácie alebo kontakty, ktoré ste vyhľadávali).

Poznámka: Aktivita sa môže ukladať aj vtedy, keď ste offline.

Informácie o vašom prehliadaní a ďalších aktivitách

Google môže ukladať informácie, ako napríklad:

  • weby a aplikácie, ktoré používate;
  • vašu aktivitu na weboch a v aplikáciách používajúcich služby Google;
  • vašu históriu prehliadania Chrome.

Ak chcete povoliť Googlu ukladanie týchto informácií, musíte zapnúť Aktivitu na webe a v aplikáciách a musíte začiarknuť políčko „Zahŕňať históriu prehliadania Chrome a aktivitu z webov a aplikácií používajúcich služby Google“.

Poznámka: História Chromu sa ukladá iba vtedy, keď sa prihlásite do účtu Google a zapnete Synchronizáciu Chrome.

Ako sa využíva uložená aktivita

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako Google využíva uloženú aktivitu a ako ju uchováva v súkromí.

Ďalšie informácie o tom, ako Google vo všeobecnosti spracováva vyhľadávacie dopyty, nájdete v častých otázkach týkajúcich sa pravidiel ochrany súkromia.

Ako funguje Aktivita na webe a v aplikáciách, keď ste odhlásený/-á

Vaše výsledky vyhľadávania a reklamy môžu byť prispôsobované na základe aktivity súvisiacej s vyhľadávaním dokonca aj vtedy, keď ste odhlásený/-á. Ak chcete tento druh prispôsobenia vyhľadávania vypnúť, môžete vyhľadávať a prehliadať v súkromí.

História prehliadača

Na stránke Riadenie aktivity môžete tiež začiarknuť políčko „Zahŕňať históriu prehliadania Chrome a aktivitu z webov a aplikácií používajúcich služby Google“. Po začiarknutí môžete ovládať, či sa bude ukladať aktivita vášho zariadenia.

Vaše vyhľadávania a weby, ktoré navštívite, sa môžu tiež ukladať do vášho prehliadača či Panela s nástrojmi Google. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako odstrániť históriu v prehliadačoch Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox alebo v Paneli s nástrojmi.