Zobrazenie a ovládanie aktivity vyhľadávania

Keď zapnete Aktivitu na internete a v aplikáciách, vaše vyhľadávania a aktivita z iných služieb Googlu sa budú ukladať do účtu Google, čím získate lepšie výsledky vyhľadávania a návrhy.

Máte kontrolu nad tým, aké dáta sa ukladajú. Predchádzajúce vyhľadávania a aktivitu môžete odstrániť kedykoľvek, rovnako ako vypnúť Aktivitu na internete a v aplikáciách.

Poznámka: Ak ste získali účet Google prostredníctvom práce alebo školy, službu Aktivita na internete a v aplikáciách možno bude pre vašu organizáciu musieť zapnúť správca.

Zapnutie a vypnutie Aktivity na webe a v aplikáciách

 1. V počítači prejdite na stránku Riadenie aktivity. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie do účtu Google.
 2. Zapnite alebo vypnite Aktivitu na webe a v aplikáciách.
 3. Ak ju zapnete, môžete začiarknuť políčko „Zahŕňať históriu prehliadania Chrome a aktivitu z webov a aplikácií používajúcich služby Google“.

Poznámka: Niektoré prehliadače a zariadenia môžu mať viac nastavení, ktoré ovplyvňujú, ako sa táto aktivita ukladá.

Zobrazenie alebo odstránenie aktivity vyhľadávania

Vyhľadávania a aktivitu prehliadania môžete nájsť a odstrániť na stránke Moja aktivita. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako zobraziť a ovládať aktivitu, prípadne ako aktivitu odstrániť.

Aké informácie sa ukladajú v rámci Aktivity na internete a v aplikáciách

Informácie o vašich vyhľadávaniach a ďalších aktivitách

Keď je Aktivita na internete a v aplikáciách zapnutá, Google ukladá okrem iného aj tieto informácie:

 • vyhľadávania a ďalšie aktivity uskutočnené v produktoch a službách Googlu, napríklad v Mapách;
 • vašu polohu, jazyk, adresu IP a údaje o tom, či ste vyhľadávali v prehliadači alebo aplikácii;
 • kliknuté reklamy alebo zakúpené položky na webe inzerenta;
 • informácie vo vašom zariadení (napríklad nedávne aplikácie alebo kontakty, ktoré ste vyhľadávali).

Poznámka: Aktivita sa môže ukladať aj vtedy, keď ste offline.

Informácie o vašom prehliadaní a ďalších aktivitách

Google môže ukladať informácie, ako napríklad:

 • weby a aplikácie, ktoré používate;
 • vašu aktivitu na weboch a v aplikáciách používajúcich služby Google;
 • vašu históriu prehliadania v Chrome.

Ak chcete, aby Google mohol tieto informácie ukladať:

 • zapnite Aktivitu na webe a v aplikáciách;
 • začiarknite políčko „Zahŕňať históriu prehliadania v Chrome a aktivitu z webov a aplikácií používajúcich služby Google“.

História Chromu sa ukladá iba vtedy, keď sa prihlásite do účtu Google a zapnete synchronizáciu Chromu. Informácie o synchronizácii Chromu

Poznámka: Ak používate zdieľané zariadenie alebo sa prihlasujete pomocou viacerých účtov, aktivita sa môže ukladať do predvoleného účtu prehliadača alebo zariadenia, ktoré používate.

Ako sa využíva uložená aktivita

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako Google využíva uloženú aktivitu a ako ju uchováva v súkromí.

Ďalšie informácie o tom, ako Google vo všeobecnosti spracováva vyhľadávacie dopyty, nájdete v častých otázkach týkajúcich sa pravidiel ochrany súkromia.

Ako funguje Aktivita na internete a v aplikáciách po odhlásení

Vaše výsledky vyhľadávania a reklamy môžu byť prispôsobované na základe aktivity súvisiacej s vyhľadávaním dokonca aj vtedy, keď ste odhlásený/-á. Ak chcete tento druh prispôsobenia vyhľadávania vypnúť, môžete vyhľadávať a prehliadať v súkromí. Ďalšie informácie

História prehliadača

Na stránke Riadenie aktivity môžete tiež začiarknuť políčko „Zahŕňať históriu prehliadania v Chrome a aktivitu z webov a aplikácií používajúcich služby Google“. Po začiarknutí môžete ovládať, či sa bude ukladať aktivita vášho zariadenia.

Vaše vyhľadávania a weby, ktoré navštívite, sa môžu tiež ukladať do vášho prehliadača či Panela s nástrojmi Google. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako odstrániť históriu v prehliadačoch Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox alebo na Paneli s nástrojmi.