Loại bỏ kết quả phản cảm bằng tính năng Tìm kiếm an toàn

Dù bạn sử dụng Google Tìm kiếm tại nơi làm việc, sử dụng với trẻ em, hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân, thì tính năng Tìm kiếm an toàn luôn có thể giúp bạn loại bỏ nội dung phản cảm khỏi các kết quả tìm kiếm.

Cách thức hoạt động của tính năng Tìm kiếm an toàn

Khi tính năng Tìm kiếm an toàn ở chế độ bật: Tính năng Tìm kiếm an toàn sẽ giúp bạn loại bỏ nội dung phản cảm khỏi các kết quả tìm kiếm trên Google đối với mọi yêu cầu tìm kiếm hình ảnh, video hoặc trang web. Mặc dù không chính xác 100% nhưng tính năng Tìm kiếm an toàn có thể giúp bạn chặn kết quả phản cảm khỏi các kết quả tìm kiếm trên Google. Kết quả phản cảm bao gồm nội dung khiêu dâm, bạo lực và đẫm máu. Tìm hiểu thêm về chính sách nội dung của Google Tìm kiếm.

Khi tính năng Tìm kiếm an toàn ở chế độ tắt: Chúng tôi sẽ cung cấp kết quả có liên quan nhất đến cụm từ mà bạn tìm kiếm và kết quả này có thể bao gồm cả nội dung phản cảm.

Tìm hiểu thêm về Tính năng Tìm kiếm và Tài khoản Google của con bạn trong ứng dụng Family Link và cách loại bỏ kết quả phản cảm trong mạng của trường học, nơi làm việc hoặc gia đình.

Bạn cũng có thể bật tính năng Tìm kiếm an toàn cho tài khoản hoặc trình duyệt cá nhân qua những bước dưới đây.

Lưu ý: Tính năng Tìm kiếm an toàn chỉ hoạt động đối với các kết quả tìm kiếm trên Google. Tính năng này sẽ không ngăn người dùng mạng của bạn tìm thấy nội dung phản cảm qua các công cụ tìm kiếm khác hoặc ngăn họ trực tiếp truy cập các trang web có nội dung phản cảm.

Thay đổi chế độ cài đặt tính năng Tìm kiếm an toàn

  1. Trên máy tính, hãy chuyển đến phần Cài đặt tính năng Tìm kiếm an toàn.
  2. Bật hoặc tắt Bộ lọc kết quả phản cảm.

Lưu ý: Nếu bạn không thay đổi được chế độ cài đặt tính năng Tìm kiếm an toàn, thì có thể chế độ cài đặt này đã bị khóa. Tìm hiểu lý do khiến chế độ cài đặt tính năng Tìm kiếm an toàn trên thiết bị của bạn có thể bị khóa.

Thay đổi chế độ Tìm kiếm an toàn cho con bạn trong ứng dụng Family Link

Theo mặc định, chế độ Tìm kiếm an toàn luôn bật cho những người dùng dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi khác tùy theo quy định tại quốc gia của bạn) đã đăng nhập vào tài khoản. Chế độ này được quản lý bằng Family Link. Chỉ cha mẹ mới có thể tắt chế độ Tìm kiếm an toàn này. Tìm hiểu thêm về Tính năng tìm kiếm và Tài khoản Google của con bạn trong ứng dụng Family Link.

Khóa chế độ Tìm kiếm an toàn đối với các thiết bị và mạng mà bạn quản lý

Nếu muốn đảm bảo tính năng Tìm kiếm an toàn hoạt động trên một thiết bị khác do bạn quản lý (chẳng hạn như máy tính hoặc MacBook), thì bạn có thể ánh xạ các miền của Google tới forcesafesearch.google.com. Tìm hiểu thêm về cách luôn bật tính năng Tìm kiếm an toàn trên những thiết bị mà bạn quản lý.

Khắc phục vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn

Nếu tính năng Tìm kiếm an toàn không hoạt động, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn.

Báo cáo nội dung phản cảm

Nếu đã bật tính năng Tìm kiếm an toàn mà vẫn thấy nội dung phản cảm, bạn có thể báo cáo nội dung đó.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
100334
false