Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Zapnutie alebo vypnutie Bezpečného vyhľadávania

Bezpečné vyhľadávanie vám umožňuje blokovať nevhodné alebo explicitné obrázky zo svojich výsledkov Vyhľadávania Google. Filter Bezpečné vyhľadávanie nie je stopercentne presný, ale pomôže vám vyhnúť sa väčšine obsahu pre dospelých.

Zapnutie alebo vypnutie Bezpečného vyhľadávania

 1. Prejdite na stránku Nastavenia vyhľadávania.
 2. V časti Filtre Bezpečného vyhľadávania začiarknite políčko vedľa možnosti Zapnúť Bezpečné vyhľadávanie alebo začiarknutie zrušte.
 3. V dolnej časti stránky kliknite na možnosť Uložiť.

Ako funguje Bezpečné vyhľadávanie

Zapnutím Bezpečeného vyhľadávania sa zo stránok s výsledkami Vyhľadávania Google odfiltrujú sexuálne explicitné videá, obrázky a tiež výsledky, ktoré môžu obsahovať odkazy na explicitný obsah.

Keď je Bezpečné vyhľadávanie vypnuté, poskytneme pre vaše vyhľadávanie tie najrelevantnejšie výsledky a môžeme zahrnúť aj explicitný obsah v prípade, že ho vyhľadávate.

Ako ponechať Bezpečné vyhľadávanie uzamknuté

Ak používate počítač alebo tablet, môžete uzamknúť Bezpečné vyhľadávanie, aby ho nemohli iní používatelia vypnúť po tom, čo ste ho zapli. Táto možnosť je užitočná vtedy, keď si váš počítač požičajú deti alebo iní ľudia.

Zamknutie alebo odomknutie Bezpečného vyhľadávania
 1. Prejdite na stránku Nastavenia vyhľadávania.
 2. Zapnite Bezpečné vyhľadávanie začiarknutím políčka vedľa textu Filtrovať explicitné výsledky.
 3. Uzamknite Bezpečné vyhľadávanie kliknutím na odkaz Uzamknúť Bezpečné vyhľadávanie, ktorý nájdete vedľa možnosti Filtrovať explicitné výsledky. V tomto momente sa môže zobraziť výzva na prihlásenie.
 4. Po prihlásení kliknite na možnosť Uzamknúť Bezpečné vyhľadávanie, čím potvrdíte, že ho chcete uzamknúť.
 5. Po aktivácii zámky sa zobrazí stránka s potvrdením.

Ak chcete Bezpečné vyhľadávanie odomknúť, postupujte podľa tých istých pokynov a namiesto možnosti Uzamknúť Bezpečné vyhľadávanie kliknite na možnosť Odomknúť Bezpečné vyhľadávanie

Uzamknutie Bezpečného vyhľadávania vo viacerých prehliadačoch a zariadeniach
 • Ak na svojom počítači alebo tablete používate viac prehliadačov, musíte uzamknutie nastaviť na každom z nich.
 • Ak na počítači alebo tablete používate viacej profilov, musíte zámku nastaviť v každom z nich.
 • Uzamknutie Bezpečného vyhľadávania funguje iba vtedy, keď máte v prehliadači povolené súbory cookie.
Tipy pre správcov siete týkajúce sa uzamknutia Bezpečného vyhľadávania

Ak svoju návštevnosť vediete cez server proxy, mal by sa dať nakonfigurovať tak, aby pripájal reťazec &safe=strict do všetkých žiadostí o vyhľadávanie odoslaných do služby Google. Tento parameter umožňuje prísne nastavenie filtra Bezpečné vyhľadávanie v prípade všetkých vyhľadávaní, bez ohľadu na nastavenia na stránke Predvoľby Google.

Táto technika nebude fungovať v prípade vyhľadávaní vykonaných pomocou protokolu SSL. Prečítajte si ďalšie informácie o vyhľadávaní prostredníctvom protokolu SSL.

Ako zistiť, či je Bezpečné vyhľadávanie uzamknuté

Ak je zámka Bezpečného vyhľadávania aktívna, zobrazí sa v hornej časti všetkých stránok vyhľadávania správa „Bezpečné vyhľadávanie je uzamknuté“ a za ňou farebné guľôčky.

lock safesearch screenshot

Riešenie problémov s Bezpečným vyhľadávaním

Pri zapnutom Bezpečnom vyhľadávaní sa mi zobrazuje nevhodný obsah

Snažíme sa, aby bol filter Bezpečné vyhľadávanie čo najúčinnejší, avšak niekedy nezachytí obrázky so sexuálnym obsahom (ako sú napr. pornografia alebo obrázky nahých osôb). Ak ste si Bezpečné vyhľadávanie nastavili tak, aby filtrovalo explicitné výsledky, avšak nevhodné weby alebo obrázky sa vám zobrazujú aj naďalej, oznámte nám to.

Nahlásenie webových stránok

Nevhodný obsah môžete nahlásiť pomocou tohto nástroja.

Nahlásenie obrázka

Postup na počítači

 1. Na stránke s výsledkami vyhľadávania kliknite na nevhodný obrázok.
 2. V pravom dolnom rohu obrázka kliknite na položku Odoslať spätnú väzbu.

Postup v prehliadači telefónu

Ak používate mobilný prehliadač (napr. Chrome alebo Safari), nevhodný obrázok môžete nahlásiť takto:

 1. Klepnite na obrázok – otvorí sa jeho väčšia verzia.
 2. Klepnite na ikonu ponuky v pravom dolnom rohu stránky: Ponuka Viac
 3. Klepnite na možnosť Odoslať spätnú väzbu.

Postup na tablete

 1. Klepnite na nevhodný obrázok na stránke s výsledkami vyhľadávania.
 2. V pravej dolnej časti obrázka klepnite na možnosť Odoslať spätnú väzbu.
Moje nastavenie Bezpečného vyhľadávania sa vypína

Ak sú súbory cookie na vašom počítači povolené, Bezpečné vyhľadávanie by malo zostať zapnuté. Ak súbory cookie odstránite, vaše nastavenie Bezpečného vyhľadváania sa môže obnoviť.

Poskytovateľ internetových služieb (ISP) alebo správca siete môže vaše nastavenie Bezpečného vyhľadávania prepísať. Ak sa domnievate, že vami vybrané nastavenie Bezpečného vyhľadávania sa neuplatňuje vo výsledkoch vyhľadávania, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete a požiadajte ich o ďalšie informácie.