Lọc kết quả không phù hợp bằng tính năng Tìm kiếm an toàn

Dù bạn sử dụng Google Tìm kiếm để tự tìm hiểu thông tin, hay khi bạn ở cơ quan hoặc bên cạnh bạn có trẻ em, thì tính năng Tìm kiếm an toàn cũng có thể giúp bạn lọc nội dung khiêu dâm khỏi phần kết quả tìm kiếm.

Cách hoạt động của tính năng Tìm kiếm an toàn

Khi được bật, tính năng Tìm kiếm an toàn giúp bạn lọc nội dung không phù hợp trong các kết quả tìm kiếm của Google đối với tất cả các nội dung tìm kiếm hình ảnh, video và trang web. Mặc dù không chính xác 100% nhưng tính năng Tìm kiếm an toàn có thể giúp bạn chặn các kết quả không phù hợp (ví dụ như nội dung khiêu dâm) khỏi trang kết quả tìm kiếm trên Google. Hãy tìm hiểu thêm về cách giữ an toàn trên mạng tại safety.google.

Khi bạn tắt tính năng Tìm kiếm an toàn, chúng tôi sẽ cung cấp kết quả có liên quan nhất đến cụm từ mà bạn tìm kiếm và kết quả này có thể bao gồm cả nội dung không phù hợp.

Bạn có thể bật tính năng Tìm kiếm an toàn cho:

  • Trình duyệt hoặc tài khoản cá nhân
  • Các thiết bị và tài khoản của trẻ em được giám sát thông qua ứng dụng Family Link
  • Thiết bị và mạng tại cơ quan hoặc trường học

Tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm và Tài khoản Google của trẻ được quản lý qua ứng dụng Family Link và cách lọc kết quả không phù hợp trên mạng trường học, cơ quan hoặc mạng gia đình.

Lưu ý: Tính năng Tìm kiếm an toàn chỉ hoạt động trên các kết quả tìm kiếm của Google. Tính năng này sẽ không chặn người dùng mạng của bạn tìm nội dung không phù hợp thông qua các công cụ tìm kiếm khác hoặc bằng cách truy cập trực tiếp vào các trang web có nội dung không phù hợp.

Bật hoặc tắt Tìm kiếm an toàn

  1. Truy cập trang Cài đặt tìm kiếm.
  2. Trong mục "Bộ lọc Tìm kiếm an toàn", chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh "Bật Tìm kiếm an toàn".
  3. Ở cuối trang, nhấp vào Lưu.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn của con bạn trong ứng dụng Family Link

Tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn sẽ ở trạng thái bật theo mặc định cho người dùng đăng nhập dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi phù hợp để tự quản lý Tài khoản Google tại quốc gia của bạn), được quản lý bằng ứng dụng Family Link. Chỉ cha mẹ mới có thể tắt tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn. Hãy tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm và Tài khoản Google của con bạn được quản lý qua ứng dụng Family Link.

Khóa các tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn cho các thiết bị và mạng mà bạn quản lý

Nếu muốn đảm bảo kết quả Tìm kiếm an toàn trên một thiết bị khác mà bạn quản lý, chẳng hạn như máy tính cá nhân hoặc Macbook, thì bạn có thể liên kết các miền thuộc Google tới forcesafesearch.google.com. Hãy tìm hiểu cách bật tính năng Tìm kiếm an toàn cho các thiết bị mà bạn quản lý.

Khắc phục các vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn

Nếu tính năng Tìm kiếm an toàn không hoạt động, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm an toàn.

Báo cáo nội dung không phù hợp

Nếu đã bật tính năng Tìm kiếm an toàn mà vẫn thấy nội dung không phù hợp, bạn có thể báo cáo nội dung.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?