I-block ang malalaswang resulta sa Google gamit ang SafeSearch

Maaari mong i-filter ang mga tahasang resulta ng paghahanap sa Google, tulad ng pornograpiya, gamit ang setting ng SafeSearch. Ang SafeSearch ay hindi 100% tumpak. Ngunit maaari itong makatulong na maiwasan ang mga tahasan at hindi naaangkop na resulta ng paghahanap sa telepono, tablet, o computer mo.

Paano gumagana ang SafeSearch

Kapag naka-on ang SafeSearch, tumutulong ito sa pag-block ng malalaswang larawan, video, at website mula sa mga resulta ng Paghahanap sa Google. 

Kapag naka-off ang SafeSearch, ibibigay namin ang mga pinakamay-kaugnayang resulta para sa iyong paghahanap at maaaring magsama kami ng malaswang content kapag naghanap ka nito.

I-on o i-off ang SafeSearch

  1. Bisitahin ang page ng Mga Setting ng Paghahanap.
  2. Sa seksyong "SafeSearch filter," lagyan ng check o alisan ng check ang kahon sa tabi ng "I-on ang SafeSearch."
  3. Sa ibaba ng page, i-click ang Save.

I-troubleshoot ang mga problema sa SafeSearch

Nakakakita ako ng hindi naaangkop na content kapag naka-on ang SafeSearch

Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para mapanatiling mahusay na gumagana hangga't maaari ang filter ng SafeSearch, pero kung minsan, may nakakalusot pa ring tahasang content, tulad ng porn o kahubaran. Kung na-on mo ang SafeSearch, ngunit nakakakita ka pa rin ng hindi naaangkop na mga site o larawan, ipaalam mo sa amin.

Mag-ulat ng site

Mag-ulat ng nakakapanakit na content.

Mag-ulat ng larawan

Kung naghahanap ka sa images.google.com at nakakita ng isang larawang gusto mong iulat:

Computer

  1. Sa page ng mga resulta ng larawan, i-click ang larawang gusto mong iulat.
  2. Sa kanang ibaba ng iyong screen, sa ilalim ng mga kaugnay na larawan, i-click ang Magpadala ng feedback.

Telepono o tablet

  1. Sa page ng mga resulta ng larawan, i-tap ang larawang gusto mong iulat.
  2. Sa kanang ibaba, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos Magpadala ng feedback.
Laging nag-o-on ang setting ko ng SafeSearch

Magagawa ng internet service provider (ISP) o administrator ng network mo na panatilihing naka-on ang SafeSearch.

Kung sa tingin mo ay ino-override ng setting ng SafeSearch ng network mo ang indidibidwal na setting mo, makipag-ugnayan sa ISP o administrator ng network mo para sa higit pang impormasyon.

Laging nag-o-off ang aking setting ng SafeSearch
  • Kung pinapahintulutan mo ang mga cookie, kailangang manatili ang SafeSearch kung paano mo ito itinakda.
  • Kapag dinelete mo ang mga cookie mo, maaaring ma-reset ang setting ng SafeSearch mo.