Филтриране на резултатите с нецензурно съдържание посредством функцията „Безопасно търсене“

Независимо дали използвате Google Търсене на работното си място, с деца, или за себе си, „Безопасно търсене“ може да ви помогне да филтрирате нецензурното съдържание от резултатите си. Резултатите с нецензурно съдържание включват съдържание с явен сексуален характер (например порнография), насилие и кръвопролитие. Научете повече за правилата на Google Търсене за съдържанието.

Важно: „Безопасно търсене“ работи само за резултатите от търсенето с Google. Функцията няма да блокира нецензурното съдържание, което намирате в други търсещи машини или директно посетени от вас уебсайтове.

Включване или изключване на „Безопасно търсене“

Ако самостоятелно управлявате профила си в Google, можете да включите „Безопасно търсене“ за личния си профил или браузър.

  1. Отворете настройките за „Безопасно търсене“ на компютъра си.
  2. Включете или изключете Филтриране на резултатите с нецензурно съдържание.
    • За да изключите „Безопасно търсене“, деактивирайте Филтриране на резултатите с нецензурно съдържание.
    • За да включите „Безопасно търсене“, активирайте Филтриране на резултатите с нецензурно съдържание.
    • Ако виждате иконата на катинар  горе вдясно, настройката за „Безопасно търсене“ е заключена. На страницата „Настройки“ е дадена информация кой управлява настройката за функцията. Научете повече за причината настройката за „Безопасно търсене“ да е заключена.

Съвет: Също така горе вдясно на резултатите от търсенето с Google можете да кликнете върху „Настройки“ и след това Скриване на резултатите с нецензурно съдържание или Показване на резултатите с нецензурно съдържание. Ако тези опции не са налице, можете да включите или изключите Филтриране на резултатите с нецензурно съдържание.

Как работи „Безопасно търсене“

Когато функцията „Безопасно търсене“ е включена: Въпреки че настройката не е 100% точна, тя филтрира нецензурното съдържание в резултатите от търсенето с Google за всичките ви заявки за изображения, видеоклипове и уебсайтове.

Когато функцията „Безопасно търсене“ е изключена: Предоставяме най-подходящите резултати за заявката ви, което може да включва нецензурно съдържание, когато търсите такова.

Кой може да променя настройките ви за „Безопасно търсене“

Управление на настройките за „Безопасно търсене“ за други хора

Промяна на настройките за „Безопасно търсене“ на детето ви в приложението Family Link

Функцията „Безопасно търсене“ е включена по подразбиране за деца под 13 години (или приложимата за държавата ви възраст), които са влезли в профил, управляван чрез Family Link. Само родителите могат да изключат „Безопасно търсене“ за тези профили. Научете повече за управлението на Търсене и профила на детето ви в Google чрез приложението Family Link.

Заключване на настройките за „Безопасно търсене“ за управляваните от вас устройства и мрежи

Ако искате да гарантирате резултати от „Безопасно търсене“ на друго устройство, което управлявате, като например компютър с Windows или MacBook, можете да го направите, като зададете за домейните на Google съответствие с forcesafesearch.google.com. Научете как функцията „Безопасно търсене“ да остане включена за управляваните от вас устройства.

Отстраняване на проблеми с „Безопасно търсене“

Ако функцията „Безопасно търсене“ не работи, научете как да отстраните проблемите с нея.

Подаване на сигнал за нецензурно съдържание

Ако функцията „Безопасно търсене“ е включена и откриете нецензурно съдържание, можете да подадете сигнал за него.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
100334
false
false