Tạo thông báo

Bạn có thể nhận được email khi có kết quả mới cho một chủ đề trong Google Tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể nhận thông tin về tin tức, sản phẩm hoặc đề cập đến tên của bạn.

Tạo thông báo

 1. Chuyển tới Google Alerts.
 2. Trong hộp ở đầu trang, nhập chủ đề bạn muốn theo dõi.
 3. Để thay đổi cài đặt của bạn, nhấp vào Hiển thị tùy chọn. Bạn có thể thay đổi:
  • Tần suất bạn nhận được thông báo
  • Các loại trang web bạn sẽ thấy
  • Ngôn ngữ của bạn
  • Bạn muốn thông tin đến từ các nơi nào trên thế giới
  • Bạn muốn xem bao nhiêu kết quả
  • Tài khoản nào sẽ nhận thông báo
 4. Nhấp vào Tạo thông báo. Bạn sẽ nhận được email bất cứ khi nào chúng tôi tìm thấy kết quả tìm kiếm phù hợp.

Chỉnh sửa thông báo

 1. Chuyển tới Google Alerts.
 2. Bên cạnh một thông báo, nhấp vào Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 3. Nếu bạn không thấy bất kỳ tùy chọn nào, hãy nhấp vào Hiển thị tùy chọn.
 4. Thực hiện thay đổi của bạn.
 5. Nhấp vào Cập nhật thông báo.
 6. Để thay đổi cách bạn nhận được thông báo, nhấp vào Cài đặt Cài đặt sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn và nhấp vào Lưu.

Xóa thông báo

 1. Chuyển tới Google Alerts.
 2. Bên cạnh thông báo bạn muốn xóa, nhấp vào Xóa Xóa.
 3. Tùy chọn: Bạn cũng có thể xóa một thông báo bằng cách nhấp vào Hủy đăng ký ở dưới cùng của một email thông báo.

Khắc phục sự cố nhận hoặc thấy thông báo

Bước 1: Kiểm tra bạn đang đăng nhập vào tài khoản nào
 1. Chuyển tới Google Alerts.
 2. Kiểm tra Thanh Google cho tài khoản hiện tại của bạn.
 3. Nếu bạn không vào đúng tài khoản, nhấp vào hình ảnh hồ sơ của bạn sau đó Đăng xuất.
 4. Đăng nhập bằng tài khoản chính xác.
Bước 2: Kiểm tra cài đặt của thông báo của bạn
 1. Chuyển tới Google Alerts.
 2. Nếu bạn thấy một thông báo cho biết các thông báo của bạn đã bị tắt, hãy nhấp vào Bật.
 3. Trong mục "Thông báo của tôi", nhấp vào thông báo mà bạn muốn xem kết quả.
 4. Để kiểm tra địa chỉ email và cài đặt của bạn, nhấp vào Hiển thị tùy chọn.
Bước 3: Kiểm tra cài đặt email của bạn

Nếu bạn làm theo các bước trên và vẫn không nhận được thông báo mới, hãy kiểm tra tài khoản email của bạn:

 • Hãy đảm bảo là hộp thư đến của bạn không bị đầy.
 • Hãy đảm bảo là email của Google Alert không đi đến thư mục spam của bạn. Nếu bạn sử dụng Gmail, hãy thêm googlealerts-noreply@google.com vào danh bạ của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?