Xóa tìm kiếm và các hoạt động khác

Bạn có thể xóa các tìm kiếm trước đây, lịch sử duyệt web hoặc hoạt động khác khỏi Tài khoản Google. Bạn nắm quyền kiểm soát những gì được lưu trữ trong Hoạt động của tôi và bạn có thể dừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào. Hãy tìm hiểu thêm về Hoạt động của tôi và những gì được lưu ở đó.

Xóa các mục trong Hoạt động của tôi

Xóa tất cả hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Hoạt động của tôi.
 2. Ở trên cùng bên phải của trang, chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa hoạt động theo.
 3. Bên dưới mục "Xóa theo ngày", hãy chọn Mũi tên xuống Mũi tên xuống tiếp đến Từ trước đến nay.
 4. Chọn Xóa.

Xóa các mục hoạt động riêng lẻ

Ví dụ: các mục này có thể bao gồm tìm kiếm bạn đã thực hiện trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Hoạt động của tôi.
 2. Tìm mục bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm mục bằng một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày. Ở trên cùng bên phải của trang, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Chế độ xem mục.
  • Tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc.
 3. Trên mục mà bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa.
Xóa các mục liên quan

Lưu ý: Tất cả hoạt động tương tự có thể không được nhóm với nhau.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Hoạt động của tôi.
 2. Tìm nhóm hoạt động bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm nhóm theo vài cách khác nhau, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày. (Nếu bạn không nhìn thấy nhóm mục, hãy làm như sau: Ở trên cùng bên phải của trang, chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Chế độ xem nhóm.)
  • Ở gần đầu trang, tìm kiếm một cụm từ hoặc sử dụng bộ lọc.
  • Tìm hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm.
 3. Ở đầu một nhóm, chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa.

Xóa hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Hoạt động của tôi.
 2. Gần đầu trang, chọn Lọc theo ngày và sản phẩm.
 3. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm phạm vi ngày.
  • Chọn sản phẩm của Google mà bạn muốn bao gồm. (Lưu ý: Một số sản phẩm của Google không lưu hoạt động trong Hoạt động của tôi.)
 4. Ở trên cùng của trang, hãy chọn Tìm kiếm Tìm kiếm
 5. Để xóa hoạt động, bên cạnh thanh tìm kiếm, chọn biểu tượng Thêm Thêm.
 • Để xóa một số mục nhất định: hãy chọn Chọn. Chọn các mục bạn muốn xóa. Ở trên cùng bên phải, chọn Xóa Xóa.
 • Để xóa tất cả các mục: Hãy chọn Xóa kết quả.

Xóa hoạt động ở các nơi khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Lịch sử vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian của Maps của bạn. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động đã lưu ở những nơi đó.

Xóa hoạt động khác đã được lưu vào tài khoản của bạn
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Hoạt động của tôi.
 2. Ở trên cùng bên phải của trang, chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Hoạt động khác trên Google.
 3. Từ đây, bạn có thể:
 • Xóa hoạt động nhất định: Bên dưới hoạt động muốn xóa, chọn Xóa.
 • Đến đúng vị trí để xóa hoạt động: Bên dưới hoạt động, chọn Truy cập.
Xóa hoạt động của trình duyệt

Hoạt động bạn đã thực hiện có thể được lưu trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn xóa nó khỏi Hoạt động của tôi.

Tìm hiểu cách xóa lịch sử duyệt webdữ liệu trình duyệt khác từ Chrome.

Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem hướng dẫn của trình duyệt đó để biết cách xóa thông tin này.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát các loại hoạt động khác nhau được lưu trong Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động hoàn toàn

Bạn có thể chặn việc lưu tìm kiếm, lịch sử duyệt web và hầu hết các hoạt động khác vào tài khoản của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Kiểm soát hoạt động.
 2. Tắt hoạt động bạn không muốn lưu.
 3. Để xác nhận, hãy chọn Tạm dừng.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục sự cố

Các hoạt động đã xóa hiển thị trong Hoạt động của tôi

 • Hãy chắc chắn rằng thiết bị được kết nối Internet. Nếu bạn xóa các mục khỏi Hoạt động của tôi trên một thiết bị, chúng vẫn có thể xuất hiện trên một thiết bị bất kỳ đang ngoại tuyến. Khi thiết bị kết nối với internet, các mục này sẽ bị xóa.
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Dữ liệu về việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, chúng tôi sẽ lưu giữ một số dữ liệu với Tài khoản Google của bạn, như thời điểm và cách thức bạn sử dụng các tính năng nhất định. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu này ngay cả khi bạn xoá hoạt động hoặc các mục khác.

Ví dụ: nếu bạn truy cập vào Hoạt động của tôi và xóa một tìm kiếm bạn đã thực hiện trên Google, chúng tôi vẫn sẽ biết rằng bạn đã thực hiện một tìm kiếm nhưng không biết bạn tìm kiếm nội dung gì. Những gì bạn tìm kiếm sẽ không còn được lưu trữ với tài khoản của bạn.

Chính sách bảo mật của Google lý giải cách chúng tôi sử dụng dữ liệu này. Điều này giúp chúng tôi làm những việc như:

 • Ngăn chặn thư rác và các hành vi lợi dụng
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời phát triển các sản phẩm mới
 • Hiểu được các sản phẩm và tính năng khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào
 • Nhận thông tin chi tiết về doanh nghiệp, như bao nhiêu người sử dụng một số sản phẩm hoặc tính năng nhất định và sử dụng trong bao lâu

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu này miễn là dữ liệu phù hợp để đáp ứng các hoạt động sử dụng như ở trên. Nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khỏi tài khoản.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

Aaron là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho anh ấy ở bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?