Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xóa tìm kiếm và hoạt động khác từ tài khoản của bạn

Bạn có thể xóa các tìm kiếm trước đây, lịch sử duyệt web hoặc hoạt động khác khỏi Tài khoản Google của bạn. Bạn nắm quyền kiểm soát những gì được lưu trữ trong Hoạt động của tôi và bạn có thể dừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu thêm về Hoạt động của tôi và những gì được lưu ở đó.

Xóa hoạt động được lưu trong Hoạt động của tôi

Để tìm và xóa hoạt động được lưu trong Hoạt động của tôi, hãy chọn từ các tùy chọn bên dưới. Khi bạn xóa hoạt động, hành động đó không thể hoàn tác được.

Mẹo cho các thiết bị di động: Để nhanh chóng xóa một mục hoặc nhóm hoạt động liên quan, vuốt sang bên phải.

Xóa các mục riêng lẻ

Để xóa các mục riêng lẻ, như tìm kiếm bạn đã thực hiện trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Tìm mục bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm thấy một mục theo vài cách khác nhau, bao gồm:
 3. Trên mục mà bạn muốn xóa, chọn Thêm Thêm tiếp đến Xóa.
 4. Xác nhận lựa chọn của bạn nếu được hỏi.
Xóa hoạt động liên quan

Hoạt động của tôi nhóm các hoạt động tương tự với nhau (Lưu ý: Nhóm có thể không chứa tất cả các hoạt động tương tự.)

Để xóa hoạt động trong một nhóm:

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Tìm nhóm bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm thấy nhóm theo vài cách khác nhau, bao gồm:
 3. Ở phía trên cùng của nhóm, chọn Thêm Thêm tiếp đến Xóa.
 4. Xác nhận lựa chọn của bạn.
Xóa hoạt động bằng cách sử dụng tìm kiếm và bộ lọc

Để tìm và xóa hoạt động bằng tìm kiếm hoặc bằng cách thêm bộ lọc theo sản phẩm và theo ngày:

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Gần đầu trang, chọn thanh tìm kiếm hoặc Lọc theo ngày & sản phẩm.
 3. Từ đây, bạn có thể:
  • Nhập một cụm từ tìm kiếm.
  • Thêm phạm vi ngày.
  • Chọn sản phẩm của Google cần bao gồm. (Lưu ý: Một số sản phẩm của Google không lưu hoạt động trong Hoạt động của tôi.)
 4. Ở phía trên cùng của trang, chọn Tìm kiếm Tìm kiếm.
 5. Để xóa kết quả tìm kiếm, bên cạnh thanh tìm kiếm, chọn Thêm Thêm.
  • Để xóa kết quả nhất định: Chọn Chọn. Nhấp hoặc nhấn vào các mục mà bạn muốn xóa. Phía trên cùng bên phải, chọn Xóa Xóa.
  • Để xóa tất cả các kết quả: Chọn Xóa kết quả.
 6. Xác nhận lựa chọn của bạn
Xóa hoạt động từ một ngày hoặc khoảng thời gian nhất định

Để xóa tất cả hoạt động từ ngày hôm nay, hôm qua hoặc ngày hoặc phạm vi ngày khác:

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên biểu ngữ "Hoạt động của tôi", chọn Thêm Thêm tiếp đến Xóa hoạt động theo.
 3. Chọn ngày hoặc phạm vi ngày.
 4. Chọn Xóa.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn.
Xóa mọi thứ trong Hoạt động của tôi

Để xóa tất cả hoạt động được lưu trong Hoạt động của tôi

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên biểu ngữ "Hoạt động của tôi", chọn Thêm Thêm tiếp đến Xóa hoạt động theo.
 3. Dưới "Xóa theo ngày", chọn Mũi tên xuống Mũi tên xuống tiếp đến Tất cả thời gian.
 4. Chọn Xóa.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin được lưu trong Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động hoàn toàn

Để chặn không cho Hoạt động của tôi lưu tìm kiếm, lịch sử duyệt web và hầu hết các hoạt động khác của bạn:

 1. Tới Điều khiển hoạt động. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Bên cạnh hoạt động bạn không muốn lưu, chuyển nút gạt sang tắt.
 3. Để xác nhận, chọn Tạm dừng.
Dừng lưu hoạt động tạm thời

Nếu thỉnh thoảng bạn muốn chặn không cho hoạt động được lưu vào tài khoản của mình, bạn có thể tìm kiếm và duyệt web một cách riêng tư. Đừng đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn trong cửa sổ riêng tư.

Khắc phục sự cố

Hoạt động đã xóa xuất hiện trong Hoạt động của tôi

Nếu bạn xóa các mục và chúng vẫn hiển thị trong Hoạt động của tôi:

 • Hãy chắc chắn rằng thiết bị được kết nối Internet. Nếu bạn xóa các mục từ Hoạt động của tôi trên một thiết bị, chúng vẫn có thể xuất hiện trên bất kỳ thiết bị nào đó đang ngoại tuyến. Khi thiết bị ngoại tuyến kết nối với Internet, các mục sẽ bị xóa.
 • Xoá bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt. Tìm hiểu cách xóa bộ nhớ cache và cookie trong Chrome. Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem hướng dẫn cách xóa bộ nhớ cache và cookie.

Điều gì xảy ra đối với hoạt động bị xóa

Khi bạn xóa các mục khỏi Hoạt động của tôi, chúng được xóa vĩnh viễn khỏi Tài khoản Google của bạn. Tuy nhiên, Google có thể giữ thông tin liên quan tới dịch vụ về tài khoản của bạn, như sản phẩm của Google mà bạn sử dụng và thời điểm bạn sử dụng, để ngăn chặn spam và lạm dụng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi thu thập và lý do tại sao.

Xóa hoạt động được lưu ở các vị trí khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài Hoạt động của tôi. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động của bạn được lưu ở những vị trí này.

Xóa hoạt động khác đã được lưu vào tài khoản của bạn

Không phải tất cả các hoạt động đã lưu vào tài khoản của bạn đều xuất hiện trong Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Lịch sử vị trí, hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian Maps của bạn.

Để xóa các hoạt động lưu ở những nơi khác trên tài khoản của bạn:

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên biểu ngữ "Hoạt động của tôi", chọn Thêm Thêm tiếp đến Hoạt động Google khác.
 3. Từ đây, bạn có thể:
  • Xóa hoạt động nhất định: Bên dưới hoạt động bạn muốn xóa, chọn Xóa. Xác nhận lựa chọn của bạn.
  • Đến đúng vị trí để xóa hoạt động: Bên dưới hoạt động bạn muốn xóa, chọn tùy chọn thích hợp. Bạn sẽ chuyển đến một trang mà bạn có thể xóa hoạt động đó.
Xóa hoạt động khỏi trình duyệt của bạn

Hoạt động của bạn có thể được lưu trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn xóa nó khỏi Hoạt động của tôi.

Tìm hiểu cách xóa lịch sử duyệt webdữ liệu trình duyệt khác từ Chrome.

Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web và dữ liệu trình duyệt khác.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.