Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Xóa tìm kiếm và hoạt động khác từ tài khoản của bạn

Bạn có thể xóa các tìm kiếm trước đây, lịch sử duyệt web hoặc hoạt động khác khỏi Tài khoản Google của bạn. Bạn nắm quyền kiểm soát những gì được lưu trữ trong Hoạt động của tôi và bạn có thể dừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Hãy tìm hiểu thêm về Hoạt động của tôi và những gì được lưu ở đó.

Xóa hoạt động được lưu trong Hoạt động của tôi

Để tìm và xóa hoạt động được lưu trong Hoạt động của tôi, hãy chọn từ các tùy chọn bên dưới. Bạn có thể xóa từng mục hoặc nhiều mục, bao gồm các mục từ một dịch vụ nhất định như Tìm kiếm. Khi bạn xóa hoạt động, hành động đó không thể hoàn tác được.

Để xóa từng mục, như một tìm kiếm bạn đã thực hiện trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:

 1. Tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Tìm mục bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm mục bằng vài cách khác nhau, bao gồm:
 3. Trên mục mà bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa.
 4. Xác nhận lựa chọn của bạn nếu được hỏi.
Xóa hoạt động liên quan

Hoạt động của tôi nhóm các hoạt động tương tự với nhau (Lưu ý: Nhóm có thể không chứa tất cả các hoạt động tương tự.)

Để xóa hoạt động trong một nhóm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Tìm nhóm bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm thấy nhóm theo vài cách khác nhau, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày (Nếu bạn không nhìn thấy nhóm: Trên biểu ngữ "Hoạt động của tôi", hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Chế độ xem nhóm.)
  • Sử dụng tìm kiếm hoặc bộ lọc
 3. Ở trên cùng của nhóm, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa.
 4. Xác nhận lựa chọn của bạn.
Xóa hoạt động bằng cách sử dụng tìm kiếm và bộ lọc

Để tìm và xóa hoạt động bằng tìm kiếm hoặc bằng cách thêm bộ lọc theo sản phẩm và theo ngày, hãy làm như sau:

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Gần đầu trang, chọn thanh tìm kiếm hoặc Lọc theo ngày và sản phẩm.
 3. Từ đây, bạn có thể:
  • Nhập một cụm từ tìm kiếm.
  • Thêm phạm vi ngày.
  • Chọn sản phẩm của Google cần bao gồm. (Lưu ý: Một số sản phẩm của Google không lưu hoạt động trong Hoạt động của tôi.)
 4. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Tìm kiếm Tìm kiếm.
 5. Để xóa kết quả tìm kiếm, bên cạnh thanh tìm kiếm, chọn biểu tượng Thêm Thêm.
  • Để xóa kết quả nhất định: Chọn Chọn. Nhấp hoặc nhấn vào các mục mà bạn muốn xóa. Ở phía trên cùng bên phải, chọn Xóa Xóa.
  • Để xóa tất cả các kết quả: Chọn Xóa kết quả.
 6. Xác nhận lựa chọn của bạn.
Xóa hoạt động từ một ngày hoặc khoảng thời gian nhất định

Để xóa hoạt động từ ngày hôm nay, hôm qua hoặc ngày hoặc phạm vi ngày khác:

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên biểu ngữ "Hoạt động của tôi", hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa hoạt động theo.
 3. Chọn ngày hoặc phạm vi ngày.
 4. Chọn Xóa.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn.
Xóa mọi thứ trong Hoạt động của tôi

Để xóa tất cả hoạt động được lưu trong Hoạt động của tôi

 1. Đi tới Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên biểu ngữ "Hoạt động của tôi", hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa hoạt động theo.
 3. Bên dưới mục "Xóa theo ngày", chọn Mũi tên xuống Mũi tên xuống tiếp đến Mọi lúc.
 4. Chọn Xóa.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin được lưu trong Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động hoàn toàn

Để chặn không cho Hoạt động của tôi lưu tìm kiếm, lịch sử duyệt web và hầu hết các hoạt động khác của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi tới Điều khiển hoạt động. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Bên cạnh hoạt động bạn không muốn lưu, chuyển nút gạt sang tắt.
 3. Để xác nhận, chọn Tạm dừng.
Dừng lưu hoạt động tạm thời

Nếu thỉnh thoảng bạn muốn chặn không lưu hoạt động vào tài khoản của mình, thì bạn có thể tìm kiếm và duyệt web một cách riêng tư. Đừng đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn trong cửa sổ riêng tư.

Khắc phục sự cố

Hoạt động đã xóa xuất hiện trong Hoạt động của tôi

Nếu bạn xóa các mục và chúng vẫn hiển thị trong Hoạt động của tôi:

 • Hãy chắc chắn rằng thiết bị được kết nối Internet. Nếu bạn xóa các mục khỏi Hoạt động của tôi trên một thiết bị, chúng vẫn có thể xuất hiện trên bất kỳ thiết bị nào đó đang ngoại tuyến. Khi thiết bị ngoại tuyến kết nối với Internet, các mục này sẽ bị xóa.
 • Xoá bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt. Bạn có thể tìm hiểu cách xóa bộ nhớ cache và cookie trong Chrome tại đây. Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem hướng dẫn của trình duyệt đó để biết cách xóa bộ nhớ cache và cookie.

Điều gì xảy ra đối với hoạt động bị xóa

Khi bạn xóa các mục khỏi Hoạt động của tôi thì các mục này cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Tài khoản Google của bạn. Bạn sẽ không còn nhận được đề xuất, như các cụm từ tìm kiếm hoặc các video được đề xuất, dựa trên hoạt động bạn đã xóa.

Google có thể lưu giữ một số dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn về việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ: nếu bạn xóa một tìm kiếm, chúng tôi vẫn sẽ biết rằng bạn đã thực hiện một tìm kiếm, nhưng không biết bạn tìm kiếm nội dung gì.

Xóa hoạt động được lưu ở các vị trí khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài Hoạt động của tôi. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động của mình được lưu trong các sản phẩm đó.

Xóa hoạt động đã lưu trên máy tính

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài Hoạt động của tôi. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động của mình được lưu trong các sản phẩm đó.

Xóa hoạt động khác đã được lưu vào tài khoản của bạn

Không phải tất cả các hoạt động đã lưu vào tài khoản của bạn đều xuất hiện trong Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Lịch sử vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian Maps của bạn.

Để xóa các hoạt động lưu ở những nơi khác trên tài khoản của bạn:

 1. Truy cập vào Hoạt động của tôi. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên biểu ngữ "Hoạt động của tôi", hãy chọn Thêm Thêm tiếp đến Hoạt động Google khác.
 3. Từ đây, bạn có thể:
  • Xóa hoạt động nhất định: Bên dưới hoạt động bạn muốn xóa, chọn Xóa. Xác nhận lựa chọn của bạn.
  • Đến đúng vị trí để xóa hoạt động: Bên dưới hoạt động bạn muốn xóa, chọn tùy chọn thích hợp. Bạn sẽ chuyển đến một trang mà bạn có thể xóa hoạt động đó.
Xóa hoạt động khỏi trình duyệt của bạn

Hoạt động của bạn có thể được lưu trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn xóa nó khỏi Hoạt động của tôi.

Hãy tìm hiểu cách xóa lịch sử duyệt webdữ liệu trình duyệt khác từ Chrome.

Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web và dữ liệu trình duyệt khác.

Dữ liệu về việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn

Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, chúng tôi sẽ lưu giữ một số dữ liệu với Tài khoản Google của bạn, như thời điểm và cách thức bạn sử dụng các tính năng nhất định. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu này ngay cả khi bạn xoá hoạt động hoặc các mục khác.

 • Ví dụ: nếu bạn đi đến Hoạt động của tôi và xóa tìm kiếm bạn đã thực hiện trên Google, chúng tôi có thể vẫn biết được tần suất bạn thực hiện tìm kiếm. Những gì bạn tìm kiếm sẽ không còn được lưu trữ với tài khoản của bạn.

Chính sách bảo mật của Google lý giải cách chúng tôi sử dụng dữ liệu này. Điều này giúp chúng tôi làm những việc như:

 • Ngăn chặn thư rác và lạm dụng
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời phát triển các sản phẩm mới
 • Hiểu được các sản phẩm và tính năng khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào
 • Nhận thông tin chi tiết về doanh nghiệp, như bao nhiêu người sử dụng một số sản phẩm hoặc tính năng nhất định và sử dụng trong bao lâu

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu này miễn là dữ liệu phù hợp để đáp ứng các hoạt động sử dụng như ở trên. Nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khỏi tài khoản.

Hãy tìm hiểu thêm về dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.