ลบการค้นหาและกิจกรรมอื่นๆ

คุณจะลบการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ ในอดีตออกจากบัญชี Google ได้ คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในกิจกรรมของฉัน และจะหยุดบันทึกกิจกรรมเกือบทั้งหมดได้ทุกเมื่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของฉันและข้อมูลที่เก็บไว้

ลบรายการในกิจกรรมของฉัน

ลบทุกกิจกรรม

 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในแผงกิจกรรมและไทม์ไลน์ ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. ที่ด้านขวาบนของหน้า ให้คลิกไอคอนเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกลบกิจกรรมตาม
 6. ใต้ "ลบตามวันที่" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกตั้งแต่เริ่มต้น
 7. คลิกลบ

ลบกิจกรรมทีละรายการ

ตัวอย่างของรายการเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่เคยค้นหาใน Google หรือเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมด้วย Chrome หากต้องการลบ ให้ทำดังนี้
 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในแผงกิจกรรมและไทม์ไลน์ ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. ค้นหารายการที่ต้องการลบ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น
  • เรียกดูตามหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์ ที่กลางหน้าด้านบน ตรงบรรทัดใต้ลบตามหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์ ให้เลือกลอง
  • ค้นหาตามคีย์เวิร์ดหรือวันที่
 5. คลิกไอคอนเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่รายการที่ต้องการลบ
 6.  คลิกลบ

ลบรายการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ระบบอาจไม่ได้จับกลุ่มทุกกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน
 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในแผงกิจกรรมและไทม์ไลน์ ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. ค้นหากลุ่มกิจกรรมที่ต้องการลบ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น
  • เรียกดูตามวัน (หากไม่เห็นกลุ่มรายการ ที่ด้านขวาบนของหน้า ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น มุมมองกลุ่ม)
  • ค้นหาคำหรือใช้ตัวกรองที่บริเวณด้านบนของหน้า
  • ค้นหากิจกรรมตามวันที่หรือผลิตภัณฑ์
 5. ที่ด้านบนสุดของกลุ่ม ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 6. คลิกลบ

ลบกิจกรรมตามวันที่หรือผลิตภัณฑ์

 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในแผงกิจกรรมและไทม์ไลน์ ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. เลือกกรองตามวันที่หรือค้นหาผลิตภัณฑ์ที่บริเวณด้านบนของหน้า
 5. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เพิ่มช่วงวันที่
  • เลือกผลิตภัณฑ์ของ Google ที่จะรวม (หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google ไม่บันทึกกิจกรรมใน "กิจกรรมของฉัน")
 6. เลือก "ค้นหา" ค้นหา ที่ด้านบนของหน้า
 7. เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ข้างแถบค้นหาเพื่อลบกิจกรรม
  • หากต้องการลบบางรายการ: เลือกเลือก เลือกรายการที่ต้องการลบ แล้วเลือก "ลบ" ลบ ที่ด้านขวาบน
  • หากต้องการลบทุกรายการ: เลือกลบผลการค้นหา

ลบกิจกรรมในที่อื่นๆ

ระบบอาจเก็บกิจกรรมของคุณไว้ที่อื่นนอกเหนือจาก "กิจกรรมของฉัน" เช่น หากคุณเปิดประวัติตำแหน่ง กิจกรรมนั้นจะบันทึกลงในไทม์ไลน์ของ Maps แทน คุณจะลบกิจกรรมส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ในที่เหล่านั้นได้

ลบกิจกรรมอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในบัญชี

 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในแผงกิจกรรมและไทม์ไลน์ ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. ที่ด้านขวาบนของหน้า ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 5. คลิกกิจกรรมอื่นๆ ของ Google
 6. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
 • ลบบางกิจกรรม: เลือกลบใต้กิจกรรมนั้น
 • ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อลบกิจกรรม: เลือกเข้าชมใต้กิจกรรมที่ต้องการ

ลบกิจกรรมในเบราว์เซอร์

ระบบอาจเก็บกิจกรรมของคุณไว้ในเบราว์เซอร์ถึงแม้จะลบกิจกรรมนั้นออกจาก "กิจกรรมของฉัน" แล้วก็ตาม

หยุดการบันทึกกิจกรรม

คุณควบคุมกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน "กิจกรรมของฉัน" ได้

หยุดการบันทึกกิจกรรมโดยสิ้นเชิง

คุณป้องกันไม่ให้ระบบบันทึกการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ เกือบทั้งหมดลงในบัญชีได้ โดยทำดังนี้
 1. ไปที่ส่วนควบคุมกิจกรรมในคอมพิวเตอร์
 2. ปิดกิจกรรมที่ไม่ต้องการบันทึก

หยุดบันทึกกิจกรรมชั่วคราว

คุณค้นหาและท่องเว็บแบบส่วนตัวได้ หมายเหตุ: หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในหน้าต่างการเรียกดูแบบส่วนตัว กิจกรรมการค้นหาของคุณอาจจัดเก็บอยู่ในบัญชีดังกล่าว

แก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ลบไปแล้วยังปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน"

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว หากคุณลบรายการออกจาก "กิจกรรมของฉัน" ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวยังอาจปรากฏอยู่ในอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ออฟไลน์ แต่เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบก็จะนำรายการที่ลบไว้ออก
 • ล้างแคชและคุกกี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ข้อมูลบางส่วนจะเก็บอยู่ในบัญชี Google ซึ่งรวมถึงเวลาและวิธีที่คุณใช้ฟีเจอร์บางอย่าง 

ระบบจะบันทึกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณไว้แม้ว่าคุณจะลบรายละเอียดของกิจกรรมหรือรายการอื่นๆ ไปก็ตาม เช่น หลังจากที่คุณลบการค้นหาจาก "กิจกรรมของฉัน" บัญชีจะเก็บข้อเท็จจริงที่ว่าคุณมีการค้นหาบางอย่าง แต่จะไม่ระบุสิ่งที่คุณค้นหา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google อธิบายว่า Google ใช้ข้อมูลนี้อย่างไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ Google ทำสิ่งต่างๆ ดังนี้

 • ป้องกันสแปมและการละเมิด
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • ทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่ต่างกันมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไร
 • ทราบข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ เช่น จำนวนผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์บางอย่าง และระยะเวลาในการใช้

ระบบจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ตราบเท่าที่ยังมีประโยชน์ตามด้านบน ถ้าคุณลบบัญชี ระบบก็จะนำข้อมูลนี้ออกจากบัญชีไป

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวมไว้และเหตุผล

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร