ลบกิจกรรม

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แอป และบริการต่างๆ ของ Google ระบบจะบันทึกกิจกรรมบางส่วนไว้ในบัญชี Google คุณดูและลบกิจกรรมนี้ได้ในกิจกรรมของฉัน และหยุดบันทึกกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ทุกเมื่อ

ลบกิจกรรมด้วยตนเอง

ลบทุกกิจกรรม

 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "กิจกรรมและไทม์ไลน์" ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบนของหน้า
 5. คลิกลบกิจกรรมตาม
 6. ใต้ "ลบตามวันที่" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกตั้งแต่เริ่มต้น
 7. คลิกลบ

ลบกิจกรรมทีละรายการ

ตัวอย่างของรายการเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่เคยค้นหาใน Google หรือเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมด้วย Chrome หากต้องการลบ ให้ทำดังนี้
 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "กิจกรรมและไทม์ไลน์" ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. ค้นหารายการที่ต้องการลบ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น
  • เรียกดูตามหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์ ที่ด้านบน ใต้ "ลบตามหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์" ให้คลิกลองเลย
  • ค้นหาตามคีย์เวิร์ดหรือวันที่
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่รายการที่จะลบ
 6.  คลิกลบ

ลบรายการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ระบบอาจไม่ได้จับกลุ่มทุกกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน
 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "กิจกรรมและไทม์ไลน์" ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. ค้นหากลุ่มกิจกรรมที่ต้องการลบ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น
  • เรียกดูตามวัน (หากไม่เห็นกลุ่มรายการ: ที่ด้านขวาบนของหน้า ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น มุมมองกลุ่ม)
  • ค้นหาคำหรือใช้ตัวกรองที่บริเวณด้านบนของหน้า
  • ค้นหากิจกรรมตามวันที่หรือผลิตภัณฑ์
 5. เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านบนสุดของกลุ่ม
 6. คลิกลบ

ลบกิจกรรมตามวันที่หรือผลิตภัณฑ์

 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "กิจกรรมและไทม์ไลน์" ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. เลือกกรองตามวันที่และผลิตภัณฑ์ที่บริเวณด้านบนของหน้า
 5. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เพิ่มช่วงวันที่
  • เลือกผลิตภัณฑ์ของ Google ที่จะรวม (หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google ไม่บันทึกกิจกรรมใน "กิจกรรมของฉัน")
 6. เลือก "ค้นหา" ค้นหา ที่ด้านบนของหน้า
 7. ลบกิจกรรมด้วยการแตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ข้างแถบค้นหา
  • หากต้องการลบบางรายการ: เลือกเลือก เลือกรายการที่ต้องการลบ แล้วเลือก "ลบ" ลบ ที่ด้านขวาบน
  • หากต้องการลบทุกรายการ: เลือกลบผลการค้นหา

ลบกิจกรรมโดยอัตโนมัติ

คุณลบกิจกรรมบางอย่างโดยอัตโนมัติได้ในบัญชี Google

 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "ส่วนควบคุมกิจกรรม" ให้คลิกกิจกรรมบนเว็บและแอป
 4. ในส่วน "กิจกรรมบนเว็บและแอป" ให้คลิกจัดการกิจกรรม
 5. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ระยะเวลาที่จะเก็บกิจกรรม
 6. คลิกที่ปุ่มเพื่อระบุว่าต้องการเก็บกิจกรรมไว้นานเพียงใด จากนั้น ถัดไป จากนั้น ยืนยันเพื่อบันทึกตัวเลือก

หมายเหตุ: กิจกรรมบางอย่างอาจหมดอายุไปก่อนกรอบเวลาที่เลือก

ลบกิจกรรมในที่อื่นๆ

ระบบอาจเก็บกิจกรรมของคุณไว้ที่อื่นนอกเหนือจาก "กิจกรรมของฉัน" เช่น หากคุณเปิดประวัติตำแหน่ง กิจกรรมนั้นจะบันทึกลงในไทม์ไลน์ของ Maps แทน คุณจะลบกิจกรรมส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ในที่เหล่านั้นได้

ลบกิจกรรมอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในบัญชี

 1. ไปที่บัญชี Google ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายบน ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "กิจกรรมและไทม์ไลน์" ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. ที่ด้านขวาบนของหน้า ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 5. คลิกกิจกรรมอื่นๆ ของ Google
 6. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
 • ลบบางกิจกรรม: เลือกลบใต้กิจกรรมนั้น
 • ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อลบกิจกรรม: เลือกเข้าชมใต้กิจกรรมที่ต้องการ

ลบกิจกรรมในเบราว์เซอร์

ระบบอาจเก็บกิจกรรมของคุณไว้ในเบราว์เซอร์ถึงแม้จะลบกิจกรรมนั้นออกจาก "กิจกรรมของฉัน" แล้วก็ตาม

หยุดการบันทึกกิจกรรม

คุณควบคุมข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงในกิจกรรมของฉันได้

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "ส่วนควบคุมกิจกรรม" ให้คลิกจัดการส่วนควบคุมกิจกรรม
 4. ปิดกิจกรรมที่ไม่ต้องการบันทึก

หมายเหตุ: กิจกรรมบางอย่างจะไม่รวมอยู่ในกิจกรรมของฉัน

หยุดบันทึกกิจกรรมชั่วคราว

คุณค้นหาและท่องเว็บแบบส่วนตัวได้

หมายเหตุ: หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในหน้าต่างการเรียกดูแบบส่วนตัว กิจกรรมการค้นหาของคุณอาจจัดเก็บอยู่ในบัญชีดังกล่าว

แก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ลบไปแล้วยังปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน"

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว หากคุณลบรายการออกจาก "กิจกรรมของฉัน" ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวยังอาจปรากฏอยู่ในอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ออฟไลน์ แต่เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบก็จะนำรายการที่ลบไว้ออก
 • ล้างแคชและคุกกี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ข้อมูลบางส่วนจะเก็บอยู่ในบัญชี Google ซึ่งรวมถึงเวลาและวิธีที่คุณใช้ฟีเจอร์บางอย่าง 

ระบบจะบันทึกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณไว้แม้ว่าคุณจะลบรายละเอียดของกิจกรรมหรือรายการอื่นๆ ไปก็ตาม เช่น หลังจากที่คุณลบการค้นหาจาก "กิจกรรมของฉัน" บัญชีจะเก็บข้อเท็จจริงที่ว่าคุณมีการค้นหาบางอย่าง แต่จะไม่ระบุสิ่งที่คุณค้นหา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google อธิบายว่า Google ใช้ข้อมูลนี้อย่างไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ Google ทำสิ่งต่างๆ ดังนี้

 • ป้องกันสแปมและการละเมิด
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • ทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่ต่างกันมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไร
 • ทราบข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ เช่น จำนวนผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์บางอย่าง และระยะเวลาในการใช้

ระบบจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ตราบเท่าที่ยังมีประโยชน์ตามด้านบน ถ้าคุณลบบัญชี ระบบก็จะนำข้อมูลนี้ออกจากบัญชีไป

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวมไว้และเหตุผล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร