ลบการค้นหาและกิจกรรมการท่องเว็บ

จะมีการบันทึกกิจกรรมการค้นหาและการท่องเว็บของคุณในกิจกรรมบนเว็บและแอปเมื่อมีการเปิดใช้กิจกรรมนี้และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่จะบันทึก ลบข้อมูลนั้น หรือปิดการตั้งค่าได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ลบการค้นหาและกิจกรรมการท่องเว็บของคุณ

คุณสามารถลบการค้นหาในอดีตหรือกิจกรรมอื่นๆ จากหน้า "กิจกรรมบนเว็บและแอป" เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในกิจกรรมบนเว็บและแอป

คอมพิวเตอร์

ลบทีละรายการ

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. เลือกช่องถัดจากรายการที่คุณต้องการลบ คุณสามารถลบรายการของทั้งวันได้โดยเลือกช่องถัดจากวันที่ที่ต้องการ
 3. แตะลบที่ด้านบนของหน้า

ลบประวัติทั้งหมด

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ที่มุมบนขวา แตะ "เมนู"More > ลบ > ขั้นสูง
 3. แตะช่วงเวลาทั้งหมด > นำออก > ลบ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบรายการจากวันที่ที่เจาะจง ให้แตะปฏิทินที่ด้านบนของหน้านี้เพื่อค้นหาวันที่ตามที่ต้องการ 

แอป Android

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดใต้ช่องค้นหา ให้แตะการค้นหาที่คุณต้องการลบค้างไว้ > ตกลง การค้นหานั้นจะลบออกจากแอป Google และกิจกรรมบนเว็บและแอปของคุณ

ลบทีละรายการ

 1. ในส่วนกิจกรรมบนเว็บและแอปของ "ส่วนควบคุมกิจกรรม" ให้แตะจัดการกิจกรรม ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. เลือกช่องถัดจากรายการที่คุณต้องการลบ คุณสามารถลบรายการของทั้งวันได้โดยเลือกช่องถัดจากวันที่ที่ต้องการ
 3. แตะลบที่ด้านบนของหน้า

ลบประวัติทั้งหมด

 1. ในส่วนกิจกรรมบนเว็บและแอปของ "ส่วนควบคุมกิจกรรม" ให้แตะจัดการกิจกรรม ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ที่มุมบนขวา แตะ "เมนู"More > ลบ > ขั้นสูง
 3. แตะช่วงเวลาทั้งหมด > นำออก > ลบ

หมายเหตุ:  หากคุณต้องการลบรายการจากวันที่ที่เจาะจง ให้แตะปฏิทินที่ด้านบนของหน้านี้เพื่อค้นหาวันที่ตามที่ต้องการ 

แอป iPhone หรือ iPad

การค้นหาที่คุณทำขณะใช้แอป Google จะเก็บอยู่ใน iPhone หรือ iPad (ประวัติอุปกรณ์) และในกิจกรรมบนเว็บและแอปของคุณด้วย

ลบการค้นหาล่าสุดจากอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อค้นหาในแอป Google คุณอาจเห็นการค้นหาล่าสุดปรากฏเป็นคำแนะนำด้านล่างช่องค้นหา คุณสามารถลบการค้นหาเหล่านี้ได้จากช่องค้นหา

 1. เปิดแอป Google
 2. แตะช่องค้นหาที่ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดแอป
 3. กวาดการค้นหาที่คุณต้องการลบไปทางซ้าย
 4. แตะลบ

หมายเหตุ: การค้นหาที่คุณลบออกจากด้านล่างช่องค้นหาจะลบออกจากประวัติอุปกรณ์ของ iPhone หรือ iPad แต่จะยังมีสำเนาของการค้นหานั้นในกิจกรรมบนเว็บและแอป

ลบการค้นหาที่ผ่านมาทั้งหมดบนอุปกรณ์
 1. เปิดแอป Google
 2. แตะช่องค้นหาที่ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดแอป
 3. แตะดูประวัติการค้นหา
 4. แตะล้างทั้งหมดที่มุมบนขวา > ล้างประวัติบนอุปกรณ์

หมายเหตุ: การค้นหาที่คุณลบออกจากแอป Google จะลบออกจากประวัติอุปกรณ์ของ iPhone หรือ iPad แต่จะยังมีสำเนาของการค้นหานั้นในกิจกรรมบนเว็บและแอป

หยุดบันทึกการค้นหาบนอุปกรณ์
 1. เปิดแอป Google
 2. แตะรูปภาพของคุณที่มุมซ้ายบนของหน้าจอหลัก
 3. แตะความเป็นส่วนตัว > การเรียกดู
 4. ปิด "ประวัติบนอุปกรณ์" (สีเทา) เมื่อประวัติบนอุปกรณ์ปิดอยู่ ระบบจะไม่บันทึกการค้นหาใหม่ๆ ลงในอุปกรณ์และไม่บันทึกหน้าที่คุณเข้าชมลงใน "ล่าสุด"
ลบการค้นหาจากกิจกรรมบนเว็บและแอป

การค้นหาที่คุณลบออกจากแอป Google จะลบออกจากประวัติอุปกรณ์ของ iPhone หรือ iPad แต่จะยังมีสำเนาของการค้นหานั้นในกิจกรรมบนเว็บและแอป ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อนำการค้นหาออกจากกิจกรรมบนเว็บและแอป

ลบทีละรายการ

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. เลือกช่องถัดจากรายการที่คุณต้องการลบ คุณสามารถลบรายการของทั้งวันได้โดยเลือกช่องถัดจากวันที่ที่ต้องการ
 3. แตะลบที่ด้านบนของหน้า

ลบประวัติทั้งหมด

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ที่มุมบนขวา แตะ "เมนู"More > ลบ > ขั้นสูง
 3. แตะช่วงเวลาทั้งหมด > นำออก > ลบ

 

หมายเหตุ:  หากคุณต้องการลบรายการจากวันที่ที่เจาะจง ให้แตะปฏิทินที่ด้านบนของหน้านี้เพื่อค้นหาวันที่ตามที่ต้องการ 

เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ลบทีละรายการ

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. Check the box next to the item you want to delete. คุณสามารถลบรายการของทั้งวันได้โดยเลือกช่องถัดจากวันที่ที่ต้องการ
 3. แตะลบที่ด้านบนของหน้า

ลบประวัติทั้งหมด

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ที่มุมบนขวา แตะ "เมนู"More > ลบ > ขั้นสูง
 3. แตะช่วงเวลาทั้งหมด > นำออก > ลบ

หมายเหตุ:  หากคุณต้องการลบรายการจากวันที่ที่เจาะจง ให้แตะปฏิทินที่ด้านบนของหน้านี้เพื่อค้นหาวันที่ตามที่ต้องการ 

ป้องกันไม่ให้ระบบบันทึกการค้นหาในอนาคต

 1. ไปที่หน้าส่วนควบคุมกิจกรรม
 2. เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิด 

เคล็ดลับ: หากบางครั้งคุณไม่ต้องการให้ระบบบันทึกการค้นหา คุณสามารถค้นหาในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนใน Google Chrome ในขณะที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หากใช้เบราว์เซอร์อื่นที่ไม่ใช่ Google Chrome โปรดตรวจสอบคำแนะนำความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์นั้น เพื่อดูว่ามีโหมดการเรียกดูแบบส่วนตัวที่คล้ายกันไหม

ปัญหาเกี่ยวกับการลบการค้นหาที่ผ่านมาของฉัน

การค้นหาที่ผ่านมาแสดงในรายงาน "กิจกรรมในบัญชี" ของฉัน

บางครั้งการค้นหาที่คุณลบจากหน้าประวัติจะยังคงปรากฏอยู่ระยะหนึ่งใน Google แดชบอร์ด

การค้นหายังแสดงอยู่ในหน้ากิจกรรมบนเว็บและแอปหลังจากที่ลบไปแล้ว

หากระบบยังคงแสดงการค้นหาหลังจากที่คุณลบการค้นหานั้นทิ้งไปแล้ว โปรดลองล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์

เกิดอะไรขึ้นกับการค้นหาและกิจกรรมการท่องเว็บเมื่อลบทิ้งไปแล้ว

เมื่อคุณลบรายการต่างๆ ออกจากกิจกรรมบนเว็บและแอป รายการเหล่านั้นจะไม่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม Google อาจเก็บกิจกรรมไว้ต่างหากเพื่อป้องกันสแปมและการละเมิด และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

ประวัติของเบราว์เซอร์

ระบบอาจเก็บการค้นหาและเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมไว้ในเบราว์เซอร์หรือ Google Toolbar ด้วย เรียนรู้วิธีลบประวัติใน Chrome, Safari, Internet Explorer, Toolbar และ Firefox

hc_author_ashley

แอชลีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและเป็นผู้เขียนหน้านี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เธอที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม