ลบการค้นหาและกิจกรรมการท่องเว็บ

จะมีการบันทึกกิจกรรมการค้นหาและการท่องเว็บของคุณใน "กิจกรรมบนเว็บและแอป" เมื่อมีการเปิดใช้คุณลักษณะนี้และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่จะบันทึก ลบข้อมูลนั้น หรือปิดการตั้งค่าได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ลบการค้นหาและกิจกรรมการท่องเว็บ

คุณสามารถลบการค้นหาในอดีตหรือกิจกรรมอื่นๆ จากหน้า "กิจกรรมบนเว็บและแอป" เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน "กิจกรรมบนเว็บและแอป"

คอมพิวเตอร์

ลบทีละรายการ

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. เลือกช่องถัดจากรายการที่ต้องการลบ คุณสามารถลบรายการของทั้งวันได้โดยเลือกช่องถัดจากวันที่ที่ต้องการ
 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกลบ

ลบประวัติทั้งหมด

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ที่มุมบนขวา เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม > ตัวเลือกการลบ > ขั้นสูง
 3. เลือกเลือกวันที่ > ช่วงเวลาทั้งหมด > ลบ > ลบ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบรายการจากวันที่ที่เจาะจง ให้แตะปฏิทินที่ด้านบนของหน้าเพื่อค้นหาวันที่ที่ต้องการ

Android

ลบทีละรายการ

 1. ในส่วนกิจกรรมบนเว็บและแอปของ "ส่วนควบคุมกิจกรรม" ให้แตะจัดการกิจกรรม ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. เลือกช่องถัดจากรายการที่ต้องการลบ คุณสามารถลบรายการของทั้งวันได้โดยเลือกช่องถัดจากวันที่ที่ต้องการ
 3. ที่ด้านบนของหน้า แตะลบ

ลบประวัติทั้งหมด

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ที่มุมบนขวา เลือก "เพิ่มเติม"เพิ่มเติม> ตัวเลือกการลบ > ขั้นสูง
 3. แตะเลือกวันที่ > ช่วงเวลาทั้งหมด > ลบ > ลบ

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดใต้ช่องค้นหา ให้แตะการค้นหาที่คุณต้องการลบค้างไว้ > ตกลง การค้นหานั้นจะลบออกจากแอป Google และกิจกรรมบนเว็บและแอปของคุณ

iPhone และ iPad

การค้นหาที่คุณทำขณะใช้แอป Google จะเก็บอยู่ใน iPhone หรือ iPad (ประวัติอุปกรณ์) และในกิจกรรมบนเว็บและแอปของคุณด้วย

ลบการค้นหาล่าสุดจากอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อค้นหาในแอป Google คุณอาจเห็นการค้นหาล่าสุดปรากฏเป็นการแนะนำใต้ช่องค้นหา คุณสามารถลบการค้นหาเหล่านี้ได้จากช่องค้นหา

 1. เปิดแอป Google
 2. แตะช่องค้นหาที่ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดแอป
 3. เลื่อนการค้นหาที่คุณต้องการลบไปทางซ้าย
 4. แตะลบ

หมายเหตุ: การค้นหาที่คุณลบออกจากด้านล่างช่องค้นหาจะลบออกจากประวัติอุปกรณ์ของ iPhone หรือ iPad แต่จะยังมีสำเนาของการค้นหานั้นในกิจกรรมบนเว็บและแอป

ลบการค้นหาที่ผ่านมาทั้งหมดบนอุปกรณ์
 1. เปิดแอป Google
 2. แตะช่องค้นหาที่ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดแอป
 3. เลือกดูประวัติการค้นหา
 4. ที่มุมบนขวา แตะล้างทั้งหมด > ล้างประวัติบนอุปกรณ์

หมายเหตุ: การค้นหาที่คุณลบออกจากแอป Google จะลบออกจากประวัติอุปกรณ์ของ iPhone หรือ iPad แต่จะยังมีสำเนาของการค้นหานั้นในกิจกรรมบนเว็บและแอป

หยุดบันทึกการค้นหาบนอุปกรณ์
 1. เปิดแอป Google
 2. ที่มุมบนซ้าย แตะรูปภาพหรือที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. เลือกความเป็นส่วนตัว > การท่องเว็บ
 4. ปิด "ประวัติบนอุปกรณ์" เมื่อประวัติบนอุปกรณ์ปิดอยู่ ระบบจะไม่บันทึกการค้นหาใหม่ๆ ลงในอุปกรณ์และไม่บันทึกหน้าที่คุณเข้าชมลงใน "ล่าสุด"
ลบการค้นหาจากกิจกรรมบนเว็บและแอป

การค้นหาที่คุณลบออกจากแอป Google จะลบออกจากประวัติอุปกรณ์ของ iPhone หรือ iPad แต่จะยังมีสำเนาของการค้นหานั้นในกิจกรรมบนเว็บและแอป ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อนำการค้นหาออกจากกิจกรรมบนเว็บและแอป

ลบทีละรายการ

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. เลือกช่องถัดจากรายการที่ต้องการลบ คุณสามารถลบรายการของทั้งวันได้โดยเลือกช่องถัดจากวันที่ที่ต้องการ
 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกลบ

ลบประวัติทั้งหมด

 1. ไปที่หน้ากิจกรรมบนเว็บและแอป ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ที่มุมบนขวา เลือก "เพิ่มเติม"เพิ่มเติม > ตัวเลือกการลบ > ขั้นสูง
 3. เลือกเลือกวันที่ > ช่วงเวลาทั้งหมด > ลบ > ลบ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบรายการจากวันที่ที่เจาะจง ให้แตะปฏิทินที่ด้านบนของหน้าเพื่อค้นหาวันที่ที่ต้องการ

ป้องกันไม่ให้ระบบบันทึกการค้นหาในอนาคต

 1. ไปที่หน้าส่วนควบคุมกิจกรรม
 2. ปิด "การค้นหาและกิจกรรมการท่องเว็บของคุณ"

เคล็ดลับ: หากมีบางครั้งที่คุณไม่ต้องการให้ระบบบันทึกการค้นหา คุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตแบบส่วนตัวได้ (ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณในหน้าต่างส่วนตัว)

 • Chrome: เรียนรู้วิธีใช้โหมดไม่ระบุตัวตน
 • เบราว์เซอร์อื่นๆ: ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์เพื่อหาโหมดการเรียกดูแบบส่วนตัวที่คล้ายกัน

ปัญหาเกี่ยวกับการลบการค้นหาที่ผ่านมา

การค้นหาที่ลบไปแล้วยังคงแสดงในรายงาน "กิจกรรมในบัญชี"

บางครั้งการค้นหาที่คุณลบจากหน้าประวัติจะยังคงปรากฏอยู่ระยะหนึ่งใน Google แดชบอร์ด

การค้นหาที่ถูกลบยังคงแสดงบน "กิจกรรมบนเว็บและแอป"

หากระบบยังคงแสดงการค้นหาหลังจากที่คุณลบการค้นหานั้นทิ้งไปแล้ว โปรดลองล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์

หมายเหตุ: หากคุณลบการค้นหาจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณอาจยังเห็นการค้นหาดังกล่าวใน "กิจกรรมบนเว็บและแอป" บนอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งหากอุปกรณ์นั้นยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะลบการค้นหาออกเมื่ออุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เกิดอะไรขึ้นกับการค้นหาและกิจกรรมการท่องเว็บที่ลบออกไป

เมื่อคุณลบรายการต่างๆ ออกจากกิจกรรมบนเว็บและแอป รายการเหล่านั้นจะไม่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณอีก อย่างไรก็ตาม Google อาจเก็บกิจกรรมไว้ต่างหากเพื่อป้องกันสแปมและการละเมิด และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

ประวัติของเบราว์เซอร์

ระบบอาจเก็บการค้นหาและเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมไว้ในเบราว์เซอร์หรือ Google Toolbar ด้วย เรียนรู้วิธีลบประวัติใน Chrome, Safari, Internet Explorer, Toolbar และ Firefox

hc_author_ashley

แอชลีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและเป็นผู้เขียนหน้านี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เธอที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม