ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

ลบประวัติการค้นหาและข้อมูลอื่นๆ

คุณจะลบการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ ในอดีตออกจากบัญชี Google ได้ คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในกิจกรรมของฉัน และจะหยุดบันทึกกิจกรรมเกือบทั้งหมดได้ทุกเมื่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของฉันและข้อมูลที่เก็บไว้

ลบกิจกรรมที่บันทึกไว้ใน "กิจกรรมของฉัน"

หากต้องการค้นหาและลบกิจกรรมที่บันทึกไว้ใน "กิจกรรมของฉัน" ให้เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง คุณจะลบแต่ละรายการหรือหลายรายการได้ รวมถึงรายการจากบริการบางอย่าง เช่น Search เมื่อลบกิจกรรมใดแล้ว จะยกเลิกการกระทำดังกล่าวไม่ได้

หากต้องการลบรายการทีละรายการ เช่น ข้อมูลที่เคยค้นหาใน Google หรือเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมด้วย Chrome ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่กิจกรรมของฉัน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ค้นหารายการที่ต้องการลบ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น
 3. ในรายการที่ณต้องการลบ ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 4. หากระบบถาม ให้ยืนยันการลบ
ลบกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

"กิจกรรมของฉัน" จะแบ่งกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันออกเป็นกลุ่ม (หมายเหตุ: การรวมกลุ่มอาจจะไม่จับกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดมารวมกัน)

การลบกิจกรรมในกลุ่มมีวิธีการดังนี้

 1. ไปที่กิจกรรมของฉัน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ค้นหากลุ่มที่ต้องการลบ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น
 3. ที่ด้านบนของกลุ่ม ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติมจากนั้น ลบ
 4. ยืนยันว่าต้องการลบ
ลบกิจกรรมโดยใช้การค้นหาและตัวกรอง

หากต้องการค้นหาและลบกิจกรรมด้วยการค้นหาหรือเพิ่มตัวกรองผลิตภัณฑ์และวันที่ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่กิจกรรมของฉัน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. เลือกแถบค้นหาหรือกรองตามวันที่และผลิตภัณฑ์บริเวณใกล้ด้านบนของหน้า
 3. จากที่นี่ คุณจะดำเนินการดังต่อไปนี้ได้
  • ป้อนข้อความค้นหา
  • เพิ่มช่วงวันที่
  • เลือกผลิตภัณฑ์ของ Google ที่จะรวม (หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google ไม่บันทึกกิจกรรมใน "กิจกรรมของฉัน")
 4. เลือก "ค้นหา" ค้นหา ที่ด้านบนของหน้า
 5. เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ข้างแถบค้นหาเพื่อลบผลการค้นหา
  • หากต้องการลบผลการค้นหาบางรายการ ให้เลือกเลือก คลิกหรือแตะรายการที่ต้องการลบ เลือก "ลบ" ลบ ที่ด้านขวาบน
  • หากต้องการลบผลการค้นหาทั้งหมด ให้เลือกลบผลการค้นหา
 6. ยืนยันว่าต้องการลบ
ลบกิจกรรมจากวันหรือระยะเวลาที่เจาะจง

หากต้องการลบกิจกรรมนับตั้งแต่วันนี้ เมื่อวานนี้ หรือวันอื่น ช่วงวันอื่น ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่กิจกรรมของฉัน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ในแบนเนอร์ "กิจกรรมของฉัน" ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติมจากนั้น ลบกิจกรรมตาม
 3. เลือกวันหรือช่วงวัน
 4. เลือกลบ
 5. ยืนยันว่าต้องการลบ
ลบข้อมูลทั้งหมดใน "กิจกรรมของฉัน"

หากต้องการลบทุกกิจกรรมที่บันทึกไว้ใน "กิจกรรมของฉัน" ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่กิจกรรมของฉัน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ในแบนเนอร์ "กิจกรรมของฉัน" ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติมจากนั้น ลบกิจกรรมตาม
 3. ใต้ "ลบตามวันที่" ให้เลือกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้น ตลอดเวลา
 4. เลือกลบ
 5. ยืนยันว่าต้องการลบ

ลบกิจกรรมที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์

ระบบอาจเก็บกิจกรรมของคุณไว้ที่อื่นนอกเหนือจากใน "กิจกรรมของฉัน" คุณจะลบกิจกรรมส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นได้

ลบกิจกรรมอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในบัญชีของคุณ

กิจกรรมทั้งหมดที่บันทึกไว้ในบัญชีของคุณจะแสดงใน "กิจกรรมของฉัน" เพียงบางส่วน เช่น หากคุณเปิดประวัติตำแหน่ง กิจกรรมนั้นจะบันทึกลงในไทม์ไลน์ของ Maps แทน

หากต้องการลบกิจกรรมที่บันทึกไว้ในที่อื่นในบัญชีของคุณ

 1. ไปที่กิจกรรมของฉัน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ในแบนเนอร์ "กิจกรรมของฉัน" ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติมจากนั้น กิจกรรมอื่นๆ ของ Google
 3. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • ลบบางกิจกรรม: เลือกลบใต้กิจกรรมที่ต้องการลบ ยืนยันว่าต้องการลบ
  • ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อลบกิจกรรม: เลือกตัวเลือกที่ต้องการใต้กิจกรรมที่ต้องการลบ คุณจะไปยังหน้าที่คุณสามารถกิจกรรมนั้นได้
ลบกิจกรรมออกจากเบราว์เซอร์

ระบบอาจเก็บกิจกรรมของคุณไว้ในเบราว์เซอร์ถึงแม้จะลบกิจกรรมนั้นออกจาก "กิจกรรมของฉัน" แล้วก็ตาม

ดูวิธีลบประวัติการท่องเว็บและข้อมูลอื่นๆ ในเบราว์เซอร์ออกจาก Chrome

หากใช้เบราว์เซอร์อื่น ให้ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีลบประวัติการท่องเว็บและข้อมูลอื่นๆ ของเบราว์เซอร์นั้นๆ

เกิดอะไรขึ้นกับกิจกรรมที่ลบ

เมื่อลบรายการออกจาก "กิจกรรมของฉัน" กิจกรรมนั้นจะถูกนำออกจากบัญชี Google อย่างถาวร คุณจะไม่ได้รับคำแนะนำ เช่น ข้อความค้นหาหรือวิดีโอแนะนำอีกต่อไป โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณลบ

Google อาจเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณไว้ในบัญชี เช่น หากคุณลบการค้นหา เราจะยังทราบอยู่ว่าคุณได้ค้นหา แต่จะไม่ทราบว่าค้นหาอะไร

หยุดการบันทึกกิจกรรม

คุณควบคุมข้อมูลส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ใน "กิจกรรมของฉัน" ได้

หยุดการบันทึกกิจกรรมอย่างสิ้นเชิง

หากต้องการป้องกันไม่ให้ระบบบันทึกการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ เกือบทั้งหมดลงใน "กิจกรรมของฉัน" ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ส่วนควบคุมกิจกรรม คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. ปิดสวิตช์ถัดจากกิจกรรมที่คุณไม่ต้องการบันทึก
 3. เลือกหยุดชั่วคราวเพื่อยืนยัน
หยุดบันทึกกิจกรรมชั่วคราว

หากต้องการป้องกันไม่ให้ระบบบันทึกกิจกรรมลงในบัญชีเป็นบางครั้ง คุณจะค้นหาและเรียกดูเว็บแบบส่วนตัวได้ (ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในหน้าต่างส่วนตัว)

แก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ลบยังปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน"

หากคุณลบรายการ แต่รายการดังกล่าวยังปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน" ให้ทำดังนี้

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว หากคุณลบรายการออกจาก "กิจกรรมของฉัน" บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวยังอาจปรากฏบนอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ออฟไลน์ เมื่ออุปกรณ์ที่ออฟไลน์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะนำรายการนั้นออก
 • ล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์ เรียนรู้วิธีล้างแคชและคุกกี้ใน Chrome หากคุณใช้เบราว์เซอร์อื่น ให้ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์นั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เราจะเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในบัญชี Google ของคุณ เช่น เวลาและวิธีที่คุณใช้ฟีเจอร์บางอย่าง โดยเราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้แม้ว่าคุณจะลบกิจกรรมหรือรายการอื่นๆ ไปก็ตาม

 • ตัวอย่างเช่น หากคุณไปที่ "กิจกรรมของฉัน" และลบการค้นหาที่คุณทำใน Google เราอาจยังทราบอยู่ว่าคุณค้นหาบ่อยเพียงใด แต่สิ่งที่คุณค้นหาจะไม่ได้จัดเก็บอยู่ในบัญชีอีกต่อไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะอธิบายวิธีใช้ข้อมูลนี้ของเรา ซึ่งช่วยให้เราทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ป้องกันสแปมและการละเมิด
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • ทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่ต่างกันมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไร
 • ทราบข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ เช่น จำนวนผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์บางอย่าง และระยะเวลาในการใช้

เราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ตราบเท่าที่ยังมีประโยชน์ตามด้านบน ถ้าคุณลบบัญชี เราก็จะนำข้อมูลนี้ออกจากบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมและเหตุผล

Aaron เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้ให้เขาทราบที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false