Odstránenie aktivity

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita a kedykoľvek môžete zastaviť ukladanie väčšiny aktivít.

Manuálne odstránenie aktivity

Odstránenie všetkej aktivity

 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. V pravom hornom rohu stránky kliknite na Viac Viac.
 5. Kliknite na Odstrániť aktivitu podľa.
 6. V časti Odstrániť podľa dátumu kliknite na šípku nadol Šípka nadol a vyberte Celé obdobie.
 7. Kliknite na Odstrániť.

Odstránenie jednotlivých položiek aktivity

Zahŕňa to napríklad vyhľadávanie uskutočnené na Googli alebo web navštívený v Chrome:
 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju vyhľadať rôznymi spôsobmi:
  • Prehľadávajte podľa témy alebo služby. Hore v časti Odstránenie podľa témy alebo produktu kliknite na Vyskúšať.
  • Vyhľadávajte podľa kľúčového slova alebo dátumu.
 5. Pri položke, ktorú chcete odstrániť, kliknite na Viac Viac.
 6.  Kliknite na možnosť Odstrániť.

Odstránenie súvisiacich položiek

Poznámka: Všetky podobné aktivity nemusia byť zoskupené.
 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. Nájdite skupinu aktivít, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju nájsť rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. (Ak sa nezobrazujú skupiny položiek: v pravom hornom rohu stránky vyberte Viac Viac a potom Zobrazenie skupín.)
  • V hornej časti stránky vyhľadajte výraz alebo použite filtre.
  • Nájdite aktivitu podľa dátumu alebo služby.
 5. V hornej časti skupiny vyberte Viac Viac.
 6. Kliknite na možnosť Odstrániť.

Odstránenie aktivity podľa dátumu alebo služby

 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. V hornej časti stránky vyberte Filtrovať podľa dátumu a služby.
 5. Potom postupujte nasledujúcim spôsobom:
  • Uveďte obdobie.
  • Vyberte služby Googlu, ktoré chcete zahrnúť. (Poznámka: Niektoré služby Googlu neukladajú aktivitu na stránke Moja aktivita.)
 6. V hornej časti stránky vyberte Hľadať Hľadať.
 7. Ak chcete odstrániť aktivitu, vedľa vyhľadávacieho panela vyberte Viac Viac.
  • Ak chcete odstrániť konkrétne položky: zvoľte možnosť Vybrať. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť. Vpravo hore vyberte Odstrániť Odstrániť.
  • Ak chcete odstrániť všetky položky: vyberte Odstrániť výsledky.

Automatické odstránenie aktivity

Niektoré aktivity v účte Google je možné odstrániť automaticky.

 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity kliknite na položku Aktivita na internete a v aplikáciách.
 4. V časti Aktivita na webe a v aplikáciách kliknite na Spravovať aktivitu.
 5. V pravej hornej časti kliknite na Viac Viac a potom Ponechať aktivitu na.
 6. Kliknite na tlačidlo požadovaného obdobia ponechania aktivity a voľbu uložte výberom položiek a potom Ďalej a potom Potvrdiť.

Poznámka: Platnosť niektorých aktivít môže uplynúť skôr než po stanovenom časovom období.

Odstránenie aktivity v iných umiestneniach

Vaša aktivita môže byť uložená v iných umiestneniach než Moja aktivita. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp. Môžete odstrániť väčšinu aktivity, ktorá je uložená v daných umiestneniach.

Odstránenie ďalšej aktivity uloženej v účte

 1. Prejdite v počítači do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita
 4. V pravom hornom rohu stránky vyberte Viac Viac.
 5. Kliknite na možnosť Iná aktivita na Googli.
 6. Potom môžete:
 • odstrániť konkrétnu aktivitu: pod požadovanou aktivitou vyberte možnosť Odstrániť.
 • odstrániť aktivitu po prejdení do príslušného umiestnenia: pod požadovanou aktivitou klepnite na možnosť Navštíviť.

Odstránenie aktivity prehliadača

Vaša aktivita môže byť uložená v prehliadači, aj keď ju odstránite zo stránky Moja aktivita.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete riadiť väčšinu informácií zobrazených na stránke Moja aktivita.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity kliknite na Spravovať riadenie aktivity.
 4. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Poznámka: Na stránke Moja aktivita nie je zahrnutá všetka aktivita.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na webe môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne.

Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša aktivita vyhľadávania sa doň môže uložiť.

Riešenie problémov

Na stránke Moja aktivita sa zobrazuje odstránená aktivita

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu. Ak v určitom zariadení odstránite položky zo stránky Moja aktivita, môžu sa naďalej zobrazovať v zariadeniach, ktoré sú offline. Keď sa zariadenie pripojí k internetu, príslušné položky budú odstránené.
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie.

Údaje o vašom používaní produktov a služieb

Keď používate produkty a služby Googlu, niektoré vaše údaje sa uchovávajú v účte Google. Ide napríklad o informácie, kedy a ako používate určité funkcie. 

Údaje o vašom používaní produktov a služieb sa ukladajú aj vtedy, keď odstránite podrobnosti o aktivite alebo ďalšie položky. Ak napríklad odstránite vyhľadávanie z Mojej aktivity, v účte sa uloží informácia o tom, že ste niečo vyhľadávali, nie však vyhľadávaný dopyt.

pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google je vysvetlené, ako Google tieto údaje používa. Pomáha mu to:

 • zabrániť spamu a zneužitiu;
 • zlepšovať produkty a služby a vyvíjať nové;
 • zistiť, ako sa rôzne služby a funkcie navzájom ovplyvňujú;
 • získať štatistiky pre firmy, napríklad koľko ľudí používa určité produkty či funkcie a ako dlho.

Tieto údaje sa uchovávajú, dokým je to relevantné pre účely uvedené vyššie. Ak účet vymažete, tieto údaje budú z neho odstránené.

Ďalšie informácie o tom, aké údaje Google zhromažďuje a prečo