Odstránenie aktivity

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita a kedykoľvek môžete zastaviť ukladanie väčšiny aktivít.

Manuálne odstránenie aktivity

Odstránenie všetkej aktivity

 1. Otvorte vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Google a potom účet Google.
 2. Klepnite v hornej časti na položku Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita.
 4. Napravo od vyhľadávacieho panela klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť aktivitu podľa.
 5. V časti Odstrániť podľa dátumu klepnite na šípku nadol Šípka nadol a potom Celé obdobie.
 6. Klepnite na Odstrániť.

Odstránenie jednotlivých položiek aktivity

Zahŕňa to napríklad vyhľadávanie uskutočnené na Googli alebo web navštívený v Chrome:

 1. Otvorte vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Google a potom účet Google.
 2. Klepnite v hornej časti na položku Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita.
 4. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju vyhľadať rôznymi spôsobmi:
  • Prehliadajte podľa dňa. Napravo od vyhľadávacieho panela klepnite na Viac Viac a potom Zobrazenie položiek.
  • Použite vyhľadávanie alebo filtre.
 5. Na položke, ktorú chcete odstrániť, klepnite na Viac Viac ​a potom Odstrániť.

Odstránenie súvisiacich položiek

Poznámka: Všetky podobné aktivity nemusia byť zoskupené.

 1. Otvorte vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Google a potom účet Google.
 2. Klepnite v hornej časti na položku Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita.
 4. Nájdite skupinu aktivít, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju nájsť rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. (Ak sa skupiny položiek nezobrazujú: klepnite vpravo hore na Viac Viac ​a potom Zobrazenie skupín.)
  • V hornej časti stránky vyhľadajte výraz alebo použite filtre.
  • Nájdite aktivitu podľa dátumu alebo služby.
 5. V hornej časti skupiny klepnite na Viac Viac ​a potom Odstrániť.

Odstránenie aktivity podľa dátumu alebo služby

 1. Otvorte vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Google a potom účet Google.
 2. Klepnite v hornej časti na položku Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita.
 4. V hornej časti stránky klepnite na možnosť Filtrovať podľa dátumu a služby.
 5. Potom postupujte nasledujúcim spôsobom:
  • Uveďte obdobie. Klepnite na položku Použiť.
  • Vyberte služby Googlu, ktoré chcete zahrnúť. Klepnite na položku Použiť.
   (Poznámka: Niektoré služby Googlu neukladajú aktivitu na stránke Moja aktivita.)
 6. V hornej časti stránky klepnite na možnosť Hľadať.
 7. Aktivitu odstránite tak, že vedľa vyhľadávacieho panela klepnete na Viac Viac.
  • Ak chcete odstrániť konkrétne položky: klepnite na možnosť Vybrať. Klepnite na položky, ktoré chcete odstrániť. Vpravo hore klepnite na Odstrániť Odstrániť.
  • Ak chcete odstrániť všetky položky: klepnite na Odstrániť výsledky.

Automatické odstránenie aktivity

Niektoré aktivity v účte Google je možné odstrániť automaticky.

 1. Otvorte vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Google a potom účet Google.
 2. Klepnite v hornej časti na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity klepnite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Ponechať aktivitu na.
 5. Klepnite na požadované obdobie ponechania aktivity a voľbu uložte výberom položiek a potom Ďalej a potom Potvrdiť.

Poznámka: Platnosť niektorých aktivít môže uplynúť skôr než po stanovenom časovom období.

Odstránenie aktivity v iných umiestneniach

Vaša aktivita môže byť uložená v iných umiestneniach než Moja aktivita. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp. Môžete odstrániť väčšinu aktivity, ktorá je uložená v daných umiestneniach.

Odstránenie ďalšej aktivity uloženej v účte

 1. Otvorte vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Google a potom účet Google.
 2. Klepnite v hornej časti na položku Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Aktivita a časová os klepnite na položku Moja aktivita.
 4. Napravo od vyhľadávacieho panela klepnite na Viac Viac a potom Iná aktivita na Googli.
 5. Potom:
  • Odstráňte konkrétnu aktivitu: pod požadovanou aktivitou klepnite na možnosť Odstrániť.
  • Odstráňte aktivitu po prejdení do príslušného umiestnenia: pod požadovanou aktivitou klepnite na možnosť Navštíviť.
Odstránenie aktivity prehliadača

Vaša aktivita môže byť uložená v prehliadači, aj keď ju odstránite zo stránky Moja aktivita.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete riadiť väčšinu informácií zobrazených na stránke Moja aktivita.

 1. Otvorte vo svojom telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia a potom Google a potom účet Google.
 2. V hornej časti klepnite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity klepnite na položku Spravovať riadenie aktivity.
 4. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Poznámka: Na stránke Moja aktivita nie je zahrnutá všetka aktivita.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na webe môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne.

Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša aktivita vyhľadávania sa doň môže uložiť.

Riešenie problémov

Na stránke Moja aktivita sa zobrazuje odstránená aktivita

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu. Ak v určitom zariadení odstránite položky zo stránky Moja aktivita, môžu sa naďalej zobrazovať v zariadeniach, ktoré sú offline. Keď sa zariadenie pripojí k internetu, príslušné položky budú odstránené.
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie

Ako sa odstraňuje vaša aktivita

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Väčšina týchto údajov sa uchováva, kým ich neodstránite. Môžete to urobiť manuálne, prípadne môžete nastaviť časové obdobie pre automatické odstránenie údajov na stránke Moja aktivita. Platnosť niektorých údajov môže vypršať skôr.

Naše pravidlá určujú, že údaje po odstránení používateľom bezpečne a úplne odstránime z príslušného účtu. Odstránenú aktivitu okamžite vymažeme zo zobrazení a už nebude slúžiť na prispôsobenie služieb Googlu. Potom spustíme proces určený na bezpečné a úplné odstránenie údajov z úložných systémov.

Dokonca aj po odstránení aktivity môžu byť niektoré údaje o využívaní služieb Googlu uchovávané počas celej existencie vášho účtu Google Ak napríklad odstránite vyhľadávanie z Mojej aktivity, v účte sa uloží informácia o tom, že ste niečo vyhľadávali, nie však vyhľadávaný dopyt.

Niekedy uchovávame určité informácie dlhšie, aby sme splnili špecifické obchodné potreby alebo právne podmienky. Keď odstránite svoj účet Google, väčšina týchto informácií bude tiež odstránená.

Prečítajte si, aké údaje uchovávame a prečo.