Odstránenie vyhľadávaní a ďalšej aktivity

Z účtu Google môžete odstrániť predchádzajúce vyhľadávania, históriu prehliadania a ďalšiu aktivitu. Máte kontrolu nad tým, čo sa ukladá na stránke Moja aktivita. V prípade väčšiny aktivít môžete ukladanie kedykoľvek zastaviť. Ďalšie informácie o stránke Moje aktivita a o tom, čo sa na nej ukladá

Odstránenie položiek z Mojej aktivity

Odstránenie všetkej aktivity

 1. Prejdite v počítači na stránku Moja aktivita.
 2. V pravom hornom rohu stránky vyberte položky Viac Viac a potom Odstrániť aktivitu podľa.
 3. Pod možnosťou Odstrániť podľa dátumu vyberte šípku nadol Šípka nadol a potom Celé obdobie.
 4. Vyberte možnosť Odstrániť.

Odstránenie jednotlivých položiek aktivity

Zahŕňa to napríklad vyhľadávanie uskutočnené na Googli alebo web navštívený v Chrome:
 1. Prejdite v počítači na stránku Moja aktivita.
 2. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju vyhľadať rôznymi spôsobmi:
  • Prehliadajte podľa dňa. V pravom hornom rohu stránky vyberte položky Viac Viac a potom Zobrazenie položiek.
  • Použite vyhľadávanie alebo filtre.
 3. Na položke, ktorú chcete odstrániť, vyberte položky Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie súvisiacich položiek

Poznámka: Všetky podobné aktivity nemusia byť zoskupené.
 1. Prejdite v počítači na stránku Moja aktivita.
 2. Nájdite skupinu aktivít, ktorú chcete odstrániť. Môžete ju nájsť rôznymi spôsobmi, napríklad:
  • Prehliadajte podľa dňa. (Ak nevidíte skupiny položiek: v pravom hornom rohu stránky vyberte položky Viac Viac a potom Zobrazenie skupín.)
  • V hornej časti stránky vyhľadajte výraz alebo použite filtre.
  • Nájdite aktivitu podľa dátumu alebo služby.
 3. V hornej časti skupiny vyberte položky Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie aktivity podľa dátumu alebo služby

 1. Prejdite v počítači na stránku Moja aktivita.
 2. V hornej časti stránky vyberte možnosť Filtrovať podľa dátumu a služby.
 3. Potom postupujte nasledujúcim spôsobom:
  • Uveďte obdobie.
  • Vyberte služby Googlu, ktoré chcete zahrnúť. (Poznámka: Niektoré služby Googlu neukladajú aktivitu na stránke Moja aktivita.)
 4. V hornej časti stránky vyberte možnosť Hľadať Hľadať
 5. Ak chcete odstrániť aktivitu, vedľa vyhľadávacieho panela vyberte položku Viac Viac.
  • Ak chcete odstrániť konkrétne položky: zvoľte možnosť Vybrať. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť. Vpravo hore vyberte možnosť Odstrániť Odstrániť.
  • Ak chcete odstrániť všetky položky: vyberte možnosť Odstrániť výsledky.

Odstránenie aktivity v iných umiestneniach

Vaša aktivita môže byť uložená v iných umiestneniach než Moja aktivita. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp. Môžete odstrániť väčšinu aktivity, ktorá je uložená v daných umiestneniach.

Odstránenie ďalšej aktivity uloženej v účte

 1. Prejdite v počítači na stránku Moja aktivita.
 2. V pravom hornom rohu stránky vyberte položky Viac Viac a potom Iná aktivita na Googli.
 3. Potom môžete:
 • odstrániť konkrétnu aktivitu: pod požadovanou aktivitou vyberte možnosť Odstrániť.
 • odstrániť aktivitu po prejdení do príslušného umiestnenia: pod požadovanou aktivitou klepnite na možnosť Navštíviť.

Odstránenie aktivity prehliadača

Vaša aktivita môže byť uložená v prehliadači, aj keď ju odstránite zo stránky Moja aktivita.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete ovládať rôzne typy aktivity, ktoré sa ukladajú na stránke Moja aktivita.

Úplné zastavenie ukladania aktivity

Ak chcete zabrániť ukladaniu vyhľadávaní, histórie prehliadania a väčšiny ďalšej aktivity, postupujte nasledovne:
 1. Prejdite v počítači na stránku Riadenie aktivity.
 2. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na webe môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne. Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša vyhľadávacia aktivita sa môže uložiť do tohto účtu.

Riešenie problémov

Na stránke Moja aktivita sa zobrazuje odstránená aktivita

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu. Ak v určitom zariadení odstránite položky zo stránky Moja aktivita, môžu sa naďalej zobrazovať v zariadeniach, ktoré sú offline. Keď sa zariadenie pripojí k internetu, príslušné položky budú odstránené.
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie

Dáta vášho používania produktov a služieb

Keď používate produkty a služby Googlu, uchovávame vo vašom účte Google niektoré dáta, napríklad kedy a ako používate určité funkcie. Tieto dáta uchovávame aj vtedy, keď odstránite aktivitu a ďalšie položky.

Ak napríklad prejdete do Mojej aktivity a odstránite vyhľadávanie uskutočnené na Googli, stále budeme vedieť, že ste použili vyhľadávanie. Nebudeme však poznať dopyt, ktorý ste hľadali. Vo vašom účte však už nebude uložený príslušný vyhľadávací dopyt.

pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google je vysvetlené, ako tieto dáta používame. Pomáha nám to napríklad:

 • zabrániť spamu a zneužitiu;
 • zlepšovať produkty a služby a vyvíjať nové;
 • zistiť, ako sa rôzne služby a funkcie navzájom ovplyvňujú;
 • získať štatistiky pre firmy, napríklad koľko ľudí používa určité produkty či funkcie a ako dlho.

Tieto dáta uchovávame, dokým je to relevantné pre účely uvedené vyššie. Ak účet vymažete, tieto dáta z neho odstránime.

Ďalšie informácie o tom, aké dáta zhromažďujeme a prečo