Usuwanie aktywności

Gdy korzystasz ze stron, aplikacji i usług Google, część Twojej aktywności jest zapisywana na koncie Google. Możesz przeglądać tę aktywność i usuwać jej elementy na stronie Moja aktywność. Możesz też w dowolnym czasie zatrzymać zapisywanie większości danych o aktywności.

Usuwanie całej aktywności

 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Usuń aktywność według.
 3. W okienku „Usuń aktywność” kliknij Cały okres.
 4. Kliknij Dalej a potem Usuń.

Usuwanie pojedynczych elementów aktywności

Może to być na przykład hasło wyszukiwane w Google albo strona odwiedzona w Chrome:
 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2.  W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Widok elementów.
 3. Przewiń w dół do swojej aktywności.
 4. Znajdź element, który chcesz usunąć. Możesz to zrobić na kilka sposobów, na przykład:
  • znaleźć go według dnia,
  • użyć wyszukiwania lub filtrów.
 5. Przy elemencie, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej a potem Usuń

Usuwanie powiązanych elementów

Uwaga: podobna aktywność nie zawsze jest pogrupowana razem.
 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2. Przewiń w dół do aktywności.
 3. Znajdź grupę aktywności, którą chcesz usunąć. Możesz to zrobić na kilka sposobów, na przykład:
  • znaleźć ją według dnia (jeśli nie widzisz grup elementów, w lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Widok grup);
  • wyszukać hasło lub użyć filtrów;
  • znaleźć aktywność według daty lub usługi.
 4. U góry grupy wybierz Więcej Więcej a potem Usuń.

Usuwanie aktywności według daty lub usługi

 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2. Przewiń w dół do swojej aktywności.
 3. Wybierz Filtruj według daty i usługi.
 4. Tutaj możesz:
  • Wybrać zakres dat. Kliknij Zastosuj.
  • Wybrać usługi Google, które chcesz uwzględnić. Kliknij Zastosuj. Uwaga: niektóre usługi Google nie zapisują aktywności w Mojej aktywności.
 5. Aby usunąć aktywność, obok paska wyszukiwania wybierz Więcej Więcej.
  • Aby usunąć wybrane elementy: kliknij Widok elementów. Obok elementu, który chcesz usunąć, wybierz Więcej Więcej a potem Usuń Usuń.
  • Aby usunąć wszystkie elementy: wybierzUsuń wyniki.

Automatyczne usuwanie aktywności

Możesz ustawić automatyczne usuwanie aktywności na koncie Google.

 1. Na komputerze wejdź na swoje konto Google.
 2. W lewym górnym panelu użytkownika kliknij Dane i personalizacja.
 3. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Zarządzanie aktywnością.
 4. Kliknij Automatyczne usuwanie w sekcjach „Aktywność w internecie i aplikacjach”, „Historia lokalizacji” i „Historia w YouTube”.
 5. Kliknij przycisk odpowiadający okresowi, przez jaki dane mają być przechowywane a potem Dalej a potem Potwierdź, aby zapisać ustawienia.

Uwaga: niektóre dane mogą zniknąć przed wybranym okresem.

Usuwanie aktywności w innych miejscach

Twoja aktywność może być zapisywana nie tylko na stronie Moja aktywność, ale też w innych miejscach. Jeśli na przykład włączysz Historię lokalizacji, związana z nią aktywność będzie zapisywana na osi czasu Map. Możesz usunąć większość aktywności, która jest zapisywana w tych miejscach.

Usuwanie innej aktywności zapisanej na koncie

 1. Na komputerze wejdź na myactivity.google.com.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Inna aktywność w Google.
 3. Tutaj możesz:
 • Usunąć określoną aktywność: wybierz Usuń pod aktywnością.
 • Przejść do miejsca, w którym zapisana jest aktywność, by ją usunąć: wybierz Zobacz (lub Wyświetl) pod aktywnością.

Usuwanie aktywności z przeglądarki

Twoja aktywność może być przechowywana w przeglądarce, nawet jeśli usuniesz ją z Mojej aktywności.

Wyłączanie zapisywania aktywności

Masz kontrolę nad większością danych wyświetlanych na stronie Moja aktywność.

 1. Wejdź na swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 3. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Zarządzanie aktywnością.
 4. Wyłącz aktywność, której nie chcesz zapisywać.

Uwaga: niektóre rodzaje aktywności nie są uwzględniane na stronie Moja aktywność.

Tymczasowe wyłączenie zapisywania aktywności

Możesz wyszukiwać i przeglądać strony internetowe w trybie prywatnym.

Uwaga: jeśli w oknie przeglądania prywatnego zalogujesz się na konto Google, Twoje wyszukiwania mogą być zapisywane na tym koncie.

Rozwiązywanie problemów

Usunięta aktywność nadal wyświetla się w Mojej aktywności

 • Upewnij się, że urządzenie jest połączone z internetem. Jeśli usuniesz elementy z Mojej aktywności na jednym urządzeniu, mogą one nadal pojawiać się na innym urządzeniu, które jest offline. Elementy zostaną usunięte, gdy tylko urządzenie połączy się z internetem.
 • Wyczyść pamięć podręczną i usuń pliki cookie

Jak usuwana jest Twoja aktywność

Gdy korzystasz ze stron, aplikacji i usług Google, część Twojej aktywności jest zapisywana na koncie Google. Większość tych danych jest przechowywana, aż je usuniesz (ręcznie lub po określeniu okresów automatycznego czyszczenia danych na stronie Moja aktywność). Niektóre dane mogą wygasnąć wcześniej.

Gdy usuwasz dane, postępujemy zgodnie z zasadami umożliwiającymi bezpieczne i całkowite skasowanie tych danych z Twojego konta. Najpierw wyłączamy możliwość przeglądania usuniętej aktywności i przestajemy używać jej do personalizowania usług Google, z których korzystasz. Następnie rozpoczynamy proces bezpiecznego i całkowitego usuwania danych z naszych systemów pamięci.

Nawet po usunięciu aktywności możemy zachować niektóre dane dotyczące używania przez Ciebie naszych usług na czas istnienia Twojego konta Google. Jeśli na przykład usuniesz wyszukiwanie z sekcji Moja aktywność, na koncie pozostanie informacja o przeprowadzeniu wyszukiwania, ale nie o wyszukiwanych słowach.

Czasami zachowujemy określone informacje przez dłuższy czas, by spełnić wymagania związane z potrzebami biznesowymi lub przepisami prawnymi. Jednak po zamknięciu przez Ciebie konta Google wiele z tych informacji również usuwamy.

Dowiedz się, jakie dane zachowujemy i w jakim celu to robimy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?