Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Slett søk og annen aktivitet fra kontoen din

Du kan slette tidligere søk, nettlesingsloggen og annen aktivitet fra Google-kontoen din. Det er du som styrer hva som lagres i Min aktivitet, og du kan når som helst stoppe lagringen av de fleste aktivitetstyper.

Finn ut mer om Min aktivitet og hva som lagres der.

Slett aktivitet som er lagret i Min aktivitet

For å finne og slette aktivitet som er lagret i Min aktivitet, velg et av alternativene nedenfor. Når du sletter aktivitet, kan du ikke angre.

Tips for mobilenheter: For å slette elementer eller grupper av relatert aktivitet raskt, sveip dem mot høyre.

Slett elementer hver for seg

Sånn sletter du individuelle elementer, for eksempel søk du har gjort på Google, eller nettsteder du har besøkt i Chrome:

 1. Gå til Min aktivitet. Du må kanskje logge på med Google-kontoen din.
 2. Finn elementet du vil slette. Du kan finne elementer på forskjellige måter, for eksempel sånn:
 3. På elementet du vil slette, velger du Mer Mer og deretter Slett
 4. Bekreft valget hvis du blir bedt om det.
Slett relatert aktivitet

I Min aktivitet ser du at lignende aktivitet er samlet i grupper. (Merk: Gruppene inneholder kanskje ikke all lignende aktivitet.)

Sånn sletter du aktivitet i en gruppe:

 1. Gå til Min aktivitet. Du må kanskje logge på med Google-kontoen din.
 2. Finn gruppen du vil slette. Du kan finne grupper på forskjellige måter, for eksempel sånn:
  • Bla gjennom etter dag. (Hvis du ikke ser noen grupper, kan du velge Mer Mer og deretter Gruppevisning på «Min aktivitet»-banneret.)
  • Bruk søk eller filtre
 3. Velg Mer Mer og deretter Slett øverst i gruppen.
 4. Bekreft valget.
Slett aktivitet ved hjelp av søk og filtre

Sånn kan du finne og slette aktivitet ved å søke eller legge til produkt- og datofiltre:

 1. Gå til Min aktivitet. Du må kanskje logge på Google-kontoen din.
 2. Velg søkefeltet eller Filtrer etter dato og produkt øverst på siden.
 3. Her kan du gjøre dette:
  • Skrive inn søketermer.
  • Legge inn datoperioder.
  • Velge hvilke Google-produkter som skal inkluderes. (Merk: Det lagres ikke aktivitet i Min aktivitet for alle Google-produkter.)
 4. Velg Søk Søk øverst på siden.
 5. For å slette søkeresultatene, velg Mer Mer ved siden av søkefeltet.
  • For å slette bestemte resultater, bruk Velg. Klikk eller trykk på elementene du vil slette. Velg Slett Slett øverst til høyre.
  • For å slette alle resultatene, velg Slett resultater.
 6. Bekreft valget.
Slett aktivitet fra en bestemt dag eller tidsperiode

Sånn sletter du all aktivitet fra i dag, i går eller en annen dag eller datoperiode:

 1. Gå til Min aktivitet. Du må kanskje logge på Google-kontoen din.
 2. Velg Mer Merog deretter Slett aktivitet etter på «Min aktivitet»-fanen.
 3. Velg en dag eller datoperiode.
 4. Velg Slett.
 5. Bekreft valget.
Slett alt i Min aktivitet

Sånn sletter du all aktivitet som er lagret i Min aktivitet:

 1. Gå til Min aktivitet. Du må kanskje logge på Google-kontoen din.
 2. Velg Mer Mer og deretter Slett aktivitet etter på «Min aktivitet»-fanen.
 3. Under «Slett etter dato» velger du nedoverpilen Pil ned og deretter Alle datoer.
 4. Velg Slett.
 5. Bekreft valget.

Stopp lagring av aktivitet

Du kan kontrollere det meste av informasjonen som lagres i Min aktivitet.

Stopp all lagring av aktivitet

Sånn forhindrer du at søkene dine, nettlesingsloggen din og mesteparten av aktiviteten din lagres i Min aktivitet:

 1. Gå til Aktivitetslagring. Du må kanskje logge på Google-kontoen din.
 2. Slå av bryteren ved siden av aktiviteten du ikke vil lagre.
 3. For å bekrefte, velg Sett på pause.
Stopp lagring av aktivitet midlertidig

Hvis du av og til vil hindre at aktiviteten din lagres, kan du søke og surfe på nettet privat. Ikke logg på Google-kontoen din i det private vinduet.

Løs problemer

Slettet aktivitet vises i Min aktivitet

Gjør dette hvis du har slettet elementer og de fortsatt vises i Min aktivitet:

 • Kontrollér at enheten er koblet til internett. Hvis du har slettet elementer fra Min aktivitet på én enhet, kan de fortsatt vises på andre enheter som er uten nett. Når slike enheter uten nett kobles til Internett, fjernes elementene.
 • Tøm nettleserens buffer og slett informasjonskapslene. Finn ut hvordan du kan tømme bufferen og slette informasjonskapslene i Chrome. Hvis du bruker en annen nettleser, bør du sjekke veiledningen for den aktuelle nettleseren for å finne ut hvordan du kan tømme bufferen og slette informasjonskapslene.

Dette skjer med slettet aktivitet

Når du sletter elementer fra Min aktivitet, slettes de permanent fra Google-kontoen din. Google kan imidlertid lagre tjenesterelatert informasjon om kontoen din – som hvilke Google-produkter du har brukt, og når du har brukt dem – for å hindre nettsøppel og misbruk samt for å forbedre tjenestene våre.

Finn ut mer om hvilken informasjon vi samler inn, og hvorfor vi gjør det.

Slett aktivitet som er lagret andre steder

Aktiviteten din kan være lagret andre steder enn i Min aktivitet. Du kan slette mesteparten av aktiviteten din fra disse stedene.

Slett annen aktivitet som er lagret i kontoen din

Ikke all aktiviteten som er lagret i kontoen din, vises i Min aktivitet. Hvis du for eksempel har slått på Posisjonslogg, lagres denne aktiviteten i Maps-tidslinjen din i stedet.

Sånn sletter du aktivitet som er lagret på andre steder i kontoen din:

 1. Gå til Min aktivitet. Du må kanskje logge på Google-kontoen din.
 2. På «Min aktivitet»-fanen velger du Mer Merog deretter Annen Google-aktivitet.
 3. Her kan du gjøre dette:
  • Slett bestemt aktivitet: Velg Slett under aktiviteten du vil slette. Bekreft valget.
  • Gå til det rette stedet for å slette aktivitet: Velg riktig alternativ under aktiviteten du vil slette. Da kommer du til en side hvor du kan slette den valgte aktiviteten.
Slett aktivitet fra nettleseren

Det kan hende at aktiviteten din er lagret i nettleseren du bruker – selv om du har slettet den fra Min aktivitet.

Finn ut hvordan du sletter nettlesingsloggen og andre nettleserdata fra Chrome.

Hvis du bruker en annen nettleser, bør du sjekke veiledningen for den aktuelle nettleseren for å finne ut hvordan du sletter nettlesingsloggen og andre nettleserdata.