מחיקת הפעילות

כשמשתמשים באתרים, באפליקציות ובשירותים של Google, חלק מהפעילות נשמרת בחשבון Google. אפשר להציג ולמחוק את הפעילות הזו בדף 'הפעילות שלי', ואפשר להפסיק את השמירה של רוב סוגי הפעילות בכל עת.

מחיקת הפעילות באופן ידני

מחיקת כל הפעילות

 1. במחשב, עוברים אל חשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין למעלה, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. בקטע "הפעילות וציר הזמן", לוחצים על הפעילות שלי.
 4. בפינה השמאלית העליונה של הדף, מקישים על הסמל 'עוד' עוד.
 5. לוחצים על האפשרות מחיקת פעילות לפי.
 6. מתחת לקטע "מחיקה לפי תאריך", לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה ובוחרים באפשרות כל הזמנים.
 7. לוחצים על מחיקה.

מחיקת פריטי פעילות בודדים

פריטים אלה יכולים לכלול, לדוגמה, חיפוש שביצעתם ב-Google או אתר שנכנסתם אליו ב-Chrome:
 1. במחשב, עוברים אל חשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין למעלה, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. בקטע "הפעילות וציר הזמן", לוחצים על הפעילות שלי.
 4. מחפשים את הפריט שרוצים למחוק. ניתן לאתר פריט בכמה דרכים שונות, ביניהן:
  • לעיין לפי נושא או מוצר. בחלק העליון, בקטע "מחיקה לפי נושא או מוצר" לוחצים על אני רוצה לנסות.
  • לחפש לפי מילת מפתח או תאריך.
 5. בפריט שרוצים למחוק, לוחצים על הסמל 'עוד' עוד.
 6.  לוחצים על מחיקה.

מחיקת פריטים קשורים

הערה: פעילויות דומות לאו דווקא יקובצו יחד.
 1. במחשב, נכנסים אל חשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין למעלה, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. בקטע "הפעילות וציר הזמן", לוחצים על הפעילות שלי.
 4. מאתרים את קבוצת הפעילויות שרוצים למחוק. ניתן לחפש קבוצה במספר דרכים שונות, כולל:
  • עיון לפי יום. (אם לא רואים קבוצות פריטים: בפינה השמאלית העליונה של הדף, בוחרים בסמל 'עוד' עוד ולאחר מכן תצוגת חבילות.)
  • חיפוש מונח או שימוש במסננים בחלק העליון של הדף.
  • חיפוש פעילות לפי תאריך או מוצר.
 5. בחלק העליון של קבוצה, בוחרים בסמל 'עוד' עוד.
 6. לוחצים על מחיקה.

מחיקת פעילות לפי תאריך או לפי מוצר

 1. במחשב, עוברים אל חשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין למעלה, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. בקטע "הפעילות וציר הזמן", לוחצים על הפעילות שלי.
 4. בחלק העליון של הדף, בוחרים באפשרות סינון לפי תאריך ומוצר.
 5. מכאן ניתן:
  • להוסיף טווח תאריכים.
  • לבחור אילו מוצרי Google לכלול. (הערה: ישנם מספר מוצרי Google שהפעילויות שמתבצעות בהם לא נשמרות בקטע 'הפעילות שלי'.)
 6. בחלק העליון של הדף, בוחרים בסמל החיפוש חיפוש.
 7. כדי למחוק פעילות, בוחרים בסמל 'עוד' עוד ליד סרגל החיפוש.
  • כדי למחוק פריטים מסוימים: בוחרים באפשרות בחירה. בוחרים בפריטים שמעוניינים למחוק. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים בסמל המחיקה מחיקה.
  • כדי למחוק את כל הפריטים: בוחרים באפשרות מחיקת תוצאות.

מחיקת הפעילות באופן אוטומטי

אפשר למחוק באופן אוטומטי חלק מהפעילות בחשבון Google.

 1. במחשב, עוברים אל חשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין למעלה, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. בקטע "הפעילויות שלך באינטרנט", לוחצים על פעילות באינטרנט ובאפליקציות.
 4. בקטע "פעילויות באינטרנט ובאפליקציות" לוחצים על ניהול פעילות.
 5. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ולאחר מכן שמירת פעילות למשך.
 6. לוחצים על הלחצן המתאים לפי משך הזמן לשמירת הפעילות ולאחר מכן הבא ולאחר מכן אישור כדי לשמור את הבחירה.

הערה: ייתכן שהתוקף של פעילויות מסוימות יפוג מוקדם יותר מאשר מסגרת הזמן שתבחרו.

מחיקת פעילות במקומות אחרים

הפעילות שלכם עשויה להישמר במקומות אחרים, שאינם 'הפעילות שלי'. לדוגמה, אם הפעלתם את היסטוריית המיקומים, פעילות זו תישמר במקום זאת בציר הזמן של 'מפות'. ניתן למחוק את רוב הפעילויות שנשמרות במקומות האלה.

מחיקת פעילויות נוספות שנשמרו בחשבון

 1. במחשב, עוברים אל חשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין למעלה, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. בקטע "הפעילות וציר הזמן", לוחצים על הפעילות שלי.
 4. בפינה השמאלית העליונה של הדף, בוחרים בסמל 'עוד' עוד.
 5. לוחצים על פעילויות נוספות ב-Google.
 6. מכאן ניתן:
 • למחוק פעילויות מסוימות: מתחת לפעילות שמעוניינים למחוק, בוחרים באפשרות מחיקה.
 • להגיע למקום המתאים כדי למחוק פעילות: מתחת לפעילות שמעוניינים למחוק, בוחרים באפשרות כניסה.

מחיקה של פעילות הדפדפן

הפעילות שלכם עשויה להישמר בדפדפן, גם אם היא תימחק מהקטע 'הפעילות שלי'.

הפסקה של שמירת פעילות

ניתן לשלוט ברוב המידע המוצג בדף 'הפעילות שלי'.

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין, לוחצים על נתונים והתאמה אישית.
 3. בקטע "הפעילויות שלך באינטרנט", לוחצים על ניהול הפעילויות שלך באינטרנט.
 4. משביתים כל פעילות שלא מעוניינים לשמור.

הערה: פעילויות מסוימות אינן נכללות בדף 'הפעילות שלי'.

הפסקה זמנית של שמירת הפעילות

אפשר לחפש ולגלוש באינטרנט בפרטיות.

הערה: אם נכנסים לחשבון Google בחלון גלישה פרטית, ייתכן שפעילות החיפוש שלכם תישמר בחשבון זה.

פתרון בעיות

פעילות שנמחקה מוצגת בקטע 'הפעילות שלי'

 • מוודאים שהמכשיר מחובר לאינטרנט. אם מוחקים פריטים מ'הפעילות שלי' במכשיר אחד, הם עשויים להמשיך להופיע במכשירים אחרים שאינם מקוונים. כשהמכשיר מחובר לאינטרנט, הפריטים יוסרו.
 • מנקים את המטמון ואת קובצי ה-Cookie.

איך הפעילות נמחקת

כשמשתמשים באתרים, אפליקציות ושירותים של Google, חלק מהפעילות נשמרת בחשבון Google שלכם. רוב הנתונים האלה נשמרים עד שאתם מוחקים אותם. למשל, במחיקה ידנית או בקביעת תקופות זמן למחיקה אוטומטית של הנתונים בדף הפעילות שלי. ייתכן שחלק מהנתונים יימחקו לפני כן.

כשאתם מוחקים נתונים, אנחנו פועלים לפי מדיניות שנקבעה כדי להבטיח הסרה בטוחה ומלאה שלהם מהחשבון. בשלב הראשון, הפעילות שנמחקת נעלמת מיד מהתצוגה, והשימוש בה להתאמה אישית של החוויה ב-Google מופסק. לאחר מכן אנחנו מתחילים בתהליך שמטרתו למחוק באופן בטוח ומלא את הנתונים ממערכות האחסון שלנו.

גם לאחר שהפעילות נמחקת, חלק מהנתונים לגבי השימוש שלכם בשירותי Google עשויים להישמר כל עוד חשבון Google שלכם קיים. לדוגמה: לאחר שתמחקו חיפוש מ'הפעילות שלי', בחשבון יישמר מידע על כך שביצעתם חיפוש אבל לא על התוכן שחיפשתם.

לפעמים אנחנו שומרים מידע מסוגים מסוימים לתקופה ארוכה עקב צרכים עסקיים ספציפיים או כדי לעמוד בדרישות משפטיות. כשמוחקים חשבון Google, נמחקת גם כמות גדולה מהמידע הזה.

בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על הנתונים שאנחנו שומרים והסיבה לכך.