חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי
true

מחיקת היסטוריית החיפושים ונתונים אחרים

ניתן למחוק חיפושים קודמים, היסטוריית גלישה ופעילויות נוספות מחשבון Google שלכם. ניתן לקבוע מה יישמר בקטע הפעילות שלי, וניתן להפסיק לשמור את רוב הפעילויות בכל עת.

למידע נוסף על 'הפעילות שלי' ועל מה שנשמר שם.

מחיקת פעילות שנשמרה בקטע 'הפעילות שלי'

כדי למצוא ולמחוק פעילות שנשמרה ב'פעילות שלי', יש לבחור מתוך האפשרויות שלמטה. ניתן למחוק פריטים בודדים או פריטים מרובים, כולל פריטים משירות מסוים, כמו 'חיפוש'. לאחר מחיקת הפעילות, לא ניתן לבטל את המחיקה.

כדי למחוק פריטים יחידים, כמו חיפוש שביצעתם ב-Google או אתר שאליו נכנסתם ב-Chrome:

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google.
 2. מאתרים את הפריט למחיקה. ניתן לאתר פריט בכמה דרכים שונות, כולל:
 3. בפריט למחיקה, בוחרים בסמל 'עוד' עודואז מחיקה.
 4. אם תתבקשו, יש לאשר את הבחירה.
מחיקת פעילויות קשורות

הקטע 'הפעילות שלי' מקבץ פעילויות דומות בחבילות (הערה: ייתכן שהחבילות לא יכללו את כל הפעילויות הדומות).

כדי למחוק פעילות מחבילה:

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלכם.
 2. מאתרים את החבילה למחיקה. ניתן לאתר חבילות בכמה דרכים שונות, כולל:
 3. בחלק העליון של החבילה, בוחרים בסמל 'עוד' עודואז מחיקה.
 4. מאשרים את הבחירה.
מחיקת פעילות באמצעות חיפוש ומסננים

כדי למצוא ולמחוק פעילות על ידי חיפוש או על ידי הוספת מסננים של מוצר ותאריך:

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלכם.
 2. בחלק העליון של הדף, בוחרים בסרגל החיפוש או באפשרות סינון לפי תאריך ומוצר.
 3. מכאן ניתן:
  • להזין מונח חיפוש.
  • להוסיף טווח תאריכים.
  • לבחור אילו מוצרי Google לכלול (הערה: חלק ממוצרי Google לא שומרים פעילות בקטע 'הפעילות שלי').
 4. בחלק העליון של הדף, בוחרים באפשרות 'חיפוש' חפש.
 5. כדי למחוק תוצאות חיפוש, לצד סרגל החיפוש, בוחרים בסמל 'עוד' עוד.
  • כדי למחוק תוצאות מסוימות: בוחרים באפשרות בחירה. לוחצים או מקישים של על הפריטים שרוצים למחוק. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים בסמל המחיקה מחיקה.
  • כדי למחוק את כל התוצאות: בוחרים באפשרות מחיקת תוצאות.
 6. מאשרים את הבחירה.
מחיקת פעילות מיום מסוים או מתקופת זמן מסוימת

כדי למחוק את כל הפעילות מהיום, מאתמול, מיום אחר או בטווח תאריכים:

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלכם.
 2. בבאנר 'הפעילות שלי', בוחרים בסמל 'עוד' עודואז מחיקת פעילות לפי.
 3. בוחרים יום או טווח תאריכים.
 4. בוחרים באפשרות מחיקה.
 5. מאשרים את הבחירה.
מחיקת הכל בקטע 'הפעילות שלי'

כדי למחוק את כל הפעילות שנשמרה ב'פעילות שלי':

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלכם.
 2. בבאנר 'הפעילות שלי', בוחרים בסמל 'עוד' עודואז מחיקת פעילות לפי.
 3. מתחת לקטע 'מחיקה לפי תאריך', בוחרים בחץ למטה חץ למטהואז כל הזמנים.
 4. בוחרים באפשרות מחיקה.
 5. מאשרים את הבחירה.

מחיקת פעילות שנשמרה במחשב

הפעילות שלך עשויה להישמר במקומות אחרים, שאינם 'הפעילות שלי'. ניתן למחוק את רוב הפעילות שנשמרת במוצרים האלה.

מחיקת פעילות נוספת שנשמרה בחשבון שלך

לא כל הפעילויות שנשמרות בחשבון מופיעות ב'פעילות שלי'. לדוגמה, אם הפעלתם את היסטוריית המיקומים, אותה פעילות תישמר בדף קו הזמן של 'מפות' במקום זאת.

כדי למחוק פעילות שנשמרה במקומות אחרים בחשבונך:

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google.
 2. בבאנר 'הפעילות שלי', בוחרים 'עוד' עוד ואז פעילות אחרת ב-Google‏.
 3. מכאן אפשר:
  • למחוק פעילות מסוימת: מתחת לפעילות שרוצים למחוק, בוחרים באפשרות מחיקה. אשר את הבחירה.
  • להגיע למקום המתאים כדי למחוק פעילות: מתחת לפעילות שרוצים למחוק, בוחרים באפשרות המתאימה. תועבר לדף שבו תוכל למחוק את הפעילות.
מחיקת הפעילות מהדפדפן

ייתכן שהפעילות שלך מאוחסנת בדפדפן, גם אם מחקת אותה מ'הפעילות שלי'.

מידע על מחיקה של היסטוריית הגלישה ונתוני גלישה נוספים מ-Chrome.

אם אתה משתמש בדפדפן אחר, קרא את ההוראות שלו למחיקה של היסטוריית הגלישה ונתוני דפדפן נוספים.

מה קורה לפעילות שנמחקה

כשמוחקים פריטים מתוך 'הפעילות שלי', המערכת מסירה אותם לצמיתות. לא ניתן לקבל הצעות, כמו מונחי חיפוש או סרטונים מומלצים, על סמך פעילות שמחקתם.

Google עשויה לשמור חלק מהנתונים בחשבון בנוגע לשימוש במוצרים ובשירותים שלנו. לדוגמה, גם אם מחקתם חיפוש, עדיין יש לנו מידע על כך שביצעתם חיפוש, אבל לא על מה שחיפשתם.

הפסקה של שמירת פעילות

ניתן לשלוט ברוב המידע הנשמר ב'פעילות שלי'.

הפסקה של שמירת כל הפעילות

כדי למנוע שמירה של החיפושים, היסטוריית הגלישה ורוב הפעילויות הנוספות בקטע 'הפעילות שלי':

 1. עוברים אל בחירת פעילויות. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלכם.
 2. לצד הפעילות שלא רוצים לשמור, מכבים את המתג.
 3. כדי לאשר, בוחרים בהשהיה.
הפסקה של שמירת פעילות באופן זמני

כדי למנוע שמירת פעילות בחשבון מדי פעם, ניתן לחפש ולגלוש באינטרנט באופן פרטי. אין להיכנס לחשבון Google שלכם בחלון הפרטי.

תיקון בעיות

פעילות שנמחקה מופיעה ב'פעילות שלי'

אם מחקתם פריטים והם עדיין מופיעים ב'פעילות שלי':

 • יש לוודא שהמכשיר מחובר לאינטרנט. אם מחקתם פריטים מ'הפעילות שלי' במכשיר אחד, הם עשויים להופיע במכשירים אחרים שאינם מקוונים. כשהמכשיר שאינו מקוון יתחבר לאינטרנט, הפריטים יוסרו.
 • יש לנקות את הקובץ השמור ואת קובצי ה-Cookie בדפדפן. כיצד לנקות את הקובץ השמור ואת קובצי ה-Cookie ב-Chrome. אם משתמשים בדפדפן אחר, יש לקרוא את ההוראות שלו לניקוי הקובץ השמור וקובצי ה-Cookie.

נתונים על השימוש שלך במוצרים ובשירותים שלנו

אנחנו שומרים בחשבון Google שלך נתונים מסוימים על השימוש שלך במוצרים ובשירותים של Google, כמו זמני השימוש ואופני השימוש בתכונות מסוימות. אנחנו שומרים את הנתונים האלה גם אם המשתמש מוחק את הפעילות או פריטים אחרים.

 • למשל, גם אם עברת לקטע 'הפעילות שלי' ומחקת חיפוש ב-Google, אנחנו עדיין עשויים לדעת מה תדירות החיפוש שלך ב-Google. עם זאת, מה שחיפשת כבר לא יהיה שמור בחשבון.

במדיניות הפרטיות של Google‏ מוסבר מה אנחנו עושים עם הנתונים האלה. הם עוזרים לנו:

 • למנוע ספאם והתנהלות פוגעת
 • לשפר את המוצרים ואת השירותים הקיימים שלנו, וגם לפתח חדשים
 • להבין איך תכונות ומוצרים שונים משפיעים זה על זה
 • לקבל תובנות עסקיות, למשל, לדעת כמה אנשים משתמשים במוצרים מסוימים או בתכונות מסוימות ולמשך כמה זמן

אנחנו שומרים את הנתונים האלה כל עוד הם רלוונטיים לצרכים שלנו, שחלקם מופיעים למעלה. אם מוחקים את החשבון, אנחנו מסירים את הנתונים האלה ממנו.

למידע נוסף על הנתונים שאנחנו אוספים והסיבות לאיסופם.

false