מחיקת חיפושים ופעילות אחרת

ניתן למחוק חיפושים קודמים, היסטוריית גלישה ופעילויות נוספות מחשבון Google שלך. ניתן לקבוע מה יישמר בקטע הפעילות שלי, וניתן להפסיק לשמור את רוב הפעילויות בכל עת. למידע נוסף על 'הפעילות שלי' ועל מה שנשמר שם.

מחיקת פריטי 'הפעילות שלי'

מחיקת כל הפעילות

 1. במחשב, עוברים אל הפעילות שלי.
 2. בפינה השמאלית העליונה של הדף, בוחרים בסמל 'עוד' עוד ולאחר מכן מחיקת פעילות לפי.
 3. מתחת לקטע "מחיקה לפי תאריך", בוחרים בחץ למטה חץ למטהולאחר מכן כל הזמנים.
 4. בחר באפשרות מחק.

מחיקת פריטי פעילות בודדים

פריטים אלה יכולים לכלול, לדוגמה, חיפוש שביצעתם ב-Google או אתר שנכנסתם אליו ב-Chrome:
 1. במחשב, עוברים אל 'הפעילות שלי'.
 2. מחפשים את הפריט שרוצים למחוק. ניתן לחפש פריט במספר דרכים שונות, כולל:
  • לפי יום בפינה השמאלית העליונה של הדף, בוחרים בסמל 'עוד' עוד ולאחר מכן תצוגת פריטים
  • חיפוש או שימוש במסננים.
 3. בפריט שרוצים למחוק, בוחרים בסמל 'עוד' עוד ולאחר מכן מחיקה.

מחיקת פריטים קשורים

הערה: פעילויות דומות לאו דווקא יקובצו יחד.
 1. במחשב, עוברים אל הפעילות שלי.
 2. מאתרים את קבוצת הפעילויות שרוצים למחוק. ניתן לחפש קבוצה במספר דרכים שונות, כולל:
  • לפי יום (אם לא רואים קבוצות פריטים: בפינה השמאלית העליונה של הדף, לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ולאחר מכן תצוגת חבילות)
  • מחפשים מונח או משתמשים במסננים בקרבת החלק העליון של הדף.
  • מחפשים פעילות לפי תאריך או לפי מוצר.
 3. בחלק העליון של קבוצה לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ולאחר מכן מחיקה.

מחיקת פעילות לפי תאריך או לפי מוצר

 1. במחשב, עוברים אל הפעילות שלי.
 2. ליד החלק העליון של הדף, בוחרים באפשרות סינון לפי תאריך ומוצר.
 3. מכאן אפשר:
  • להוסיף טווח תאריכים.
  • לבחור אילו מוצרי Google לכלול. (הערה: ישנם מספר מוצרי Google שהפעילויות שמתבצעות בהם לא נשמרות בקטע 'הפעילות שלי'.)
 4. בחלק העליון של הדף, בוחרים באפשרות 'חיפוש'. חפש
 5. כדי למחוק פעילות, לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ליד סרגל החיפוש.
  • כדי למחוק פריטים מסוימים: בוחרים באפשרות בחירה. בוחרים בפריטים שמעוניינים למחוק. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים בסמל המחיקה מחיקה.
  • כדי למחוק פריטים: בוחרים באפשרות מחיקת תוצאות.

מחיקת פעילות במקומות אחרים

הפעילות שלכם עשויה להישמר במקומות אחרים, שאינם 'הפעילות שלי'. לדוגמה, אם הפעלתם את היסטוריית המיקומים, אותה פעילות תישמר במקום זאת בדף ציר הזמן של מפות. ניתן למחוק את רוב הפעילויות שנשמרות במקומות האלה.

מחיקת פעילויות נוספות שנשמרו בחשבון

 1. במחשב, עוברים אל הפעילות שלי.
 2. בפינה השמאלית העליונה של הדף, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ולאחר מכן פעילויות נוספות ב-Google.
 3. מכאן אפשר:
 • למחוק פעילויות מסוימות: מתחת לפעילות שמעוניינים למחוק, בוחרים באפשרות מחיקה.
 • להגיע למקום המתאים כדי למחוק פעילות: מתחת לפעילות שמעוניינים למחוק, בוחרים באפשרות כניסה.

מחיקה של פעילות הדפדפן

הפעילות שלכם עשויה להישמר בדפדפן, גם אם היא תימחק מהקטע 'הפעילות שלי'.

הפסקה של שמירת הפעילות

אפשר לשלוט בסוגי הפעילויות השונים שנשמרים בקטע 'הפעילות שלי'.

הפסקה מוחלטת של שמירת הפעילות

אפשר למנוע שמירה של החיפושים, היסטוריית גלישה ורוב הפעילויות הנוספות בחשבון:
 1. במחשב, עוברים אל בחירת פעילויות.
 2. מכבים כל פעילות שלא מעוניינים לשמור.

הפסקה זמנית של שמירת הפעילות

אפשר לחפש ולגלוש באינטרנט בפרטיות. הערה: אם נכנסתם לחשבון Google בחלון גלישה פרטית, יתכן שפעילות החיפוש שלכם תישמר בחשבון זה.

תיקון בעיות

פעילות שנמחקה מוצגת בקטע 'הפעילות שלי'

 • מוודאים שהמכשיר מחובר לאינטרנט. אם מוחקים פריטים מ'הפעילות שלי' במכשיר אחד, הם עשויים להמשיך להופיע במכשירים אחרים שאינם מקוונים. כשהמכשיר מחובר לאינטרנט, הפריטים יוסרו.
 • מנקים את המטמון ואת קובצי ה-Cookie.

נתונים על השימוש שלכם במוצרים ובשירותים שלנו

אנחנו שומרים בחשבון Google שלכם נתונים מסוימים על השימוש שלכם במוצרים ובשירותים של Google, כמו זמני השימוש ואופני השימוש בתכונות מסוימות. אנחנו שומרים את הנתונים האלה גם אם המשתמש מוחק את הפעילות או פריטים אחרים.

לדוגמה, גם אם מחקתם מ'הפעילות שלי' חיפוש שביצעתם ב-Google, עדיין יש לנו מידע על כך שביצעתם חיפוש, אבל לא נדע מה חיפשתם. עם זאת, מה שחיפשתם כבר לא יהיה שמור בחשבון.

במדיניות הפרטיות של Google‏ מוסבר איך אנחנו משתמשים בנתונים האלה. הם עוזרים לנו לעשות דברים כמו:

 • למנוע ספאם והתנהלות פוגעת
 • לשפר את המוצרים ואת השירותים הקיימים שלנו, וגם לפתח חדשים
 • להבין איך תכונות ומוצרים שונים משפיעים זה על זה
 • לקבל תובנות עסקיות, למשל, לדעת כמה אנשים משתמשים במוצרים מסוימים או בתכונות מסוימות ולמשך כמה זמן

אנחנו שומרים את הנתונים האלה כל עוד הם רלוונטיים לצרכים שלנו, שחלקם מופיעים למעלה. אם מוחקים את החשבון, אנחנו מסירים את הנתונים האלה ממנו.

בקישור הבא אפשר למצוא מידע נוסף על הנתונים שאנחנו אוספים והסיבות לאיסוף שלהם.