חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

מחיקת חיפושים ופעילות נוספת מחשבונך

ניתן למחוק חיפושים קודמים, היסטוריית גלישה ופעילויות נוספות מחשבון Google שלך. אתה קובע מה יישמר בקטע הפעילות שלי, ותוכל להפסיק לשמור את רוב הפעילויות בכל עת.

למידע נוסף על 'הפעילות שלי' ועל מה שנשמר שם.

מחיקת פעילות שנשמרה בקטע 'הפעילות שלי'

כדי למצוא ולמחוק פעילות שנשמרה ב'פעילות שלי', בחר מתוך האפשרויות שלמטה. לאחר מחיקת הפעילות, לא ניתן לבטל את המחיקה.

טיפ לניידים: כדי למחוק במהירות פריט או חבילת פעילויות קשורות, החלק אותם ימינה.

מחיקת פריטים יחידים

כדי למחוק פריטים יחידים, כמו חיפוש שביצעת ב-Google או אתר שאליו נכנסת ב-Chrome:

 1. עבור אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה עליך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. אתר את הפריט שברצונך למחוק. ניתן לאתר פריט בכמה דרכים שונות, כולל:
 3. לפריט שברצונך למחוק, בחר באפשרות 'עוד' עודואז מחק.
 4. אם תתבקש, אשר את הבחירה.
מחיקת פעילויות קשורות

הקטע 'הפעילות שלי' מקבץ פעילויות דומות בחבילות (שים לב: ייתכן שהחבילות לא יכללו את כל הפעילויות הדומות).

כדי למחוק פעילות מחבילה:

 1. עבור אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה עליך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. אתר את החבילה שברצונך למחוק. ניתן לאתר חבילות בכמה דרכים שונות, כולל:
 3. בראש החבילה, בחר באפשרות 'עוד' עודואז מחק.
 4. אשר את הבחירה.
מחיקת פעילות באמצעות חיפוש ומסננים

כדי למצוא ולמחוק פעילות על ידי חיפוש או על ידי הוספת מסננים של מוצר ותאריך:

 1. עבור אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה עליך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. בחלק העליון של הדף, בחר בסרגל החיפוש או באפשרות סנן לפי תאריך ומוצר.
 3. מכאן תוכל:
  • להזין מונח חיפוש.
  • להוסיף טווח תאריכים.
  • לבחור אילו מוצרי Google לכלול (שים לב: חלק ממוצרי Google אינם שומרים פעילות בקטע 'הפעילות שלי').
 4. בחלק העליון של הדף, בחר באפשרות 'חפש' חפש.
 5. כדי למחוק תוצאות חיפוש, לצד סרגל החיפוש, בחר באפשרות 'עוד' עוד.
  • כדי למחוק תוצאות מסוימות: בחר באפשרות בחר. לחץ או הקש על הפריטים שברצונך למחוק. בפינה השמאלית העליונה, בחר באפשרות מחק מחיקה.
  • כדי למחוק את כל התוצאות: בחר באפשרות מחק תוצאות.
 6. אשר את הבחירה.
מחיקת פעילות מיום מסוים או מתקופת זמן מסוימת

כדי למחוק את כל הפעילות מהיום, מאתמול, מיום אחר או בטווח תאריכים:

 1. עבור אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה עליך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. במודעת הבאנר 'הפעילות שלי', בחר באפשרות 'עוד' עודואז מחק פעילות לפי.
 3. בחר ביום או בטווח תאריכים.
 4. בחר מחק.
 5. אשר את הבחירה.
מחק הכל בקטע 'הפעילות שלי'

כדי למחוק את כל הפעילות שנשמרה ב'פעילות שלי':

 1. עבור אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה עליך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. במודעת הבאנר 'הפעילות שלי', בחר באפשרות 'עוד' עודואז מחק פעילות לפי.
 3. תחת הקטע 'מחק לפי תאריך', בחר בחץ למטה חץ למטהואז כל הזמנים.
 4. בחר מחק.
 5. אשר את הבחירה.

הפסקה של שמירת פעילות

תוכל לשלוט ברוב המידע הנשמר ב'פעילות שלי'.

הפסקה של שמירת כל הפעילות

כדי למנוע שמירה של החיפושים, היסטוריית הגלישה ורוב הפעילויות הנוספות בקטע 'הפעילות שלי':

 1. עבור אל בחירת פעילויות. ייתכן שיהיה עליך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. לצד הפעילות שאינך רוצה לשמור, כבה את המתג.
 3. כדי לאשר, בחר השהה.
הפסקה של שמירת פעילות באופן זמני

אם אתה רוצה למנוע שמירת פעילות בחשבון שלך מדי פעם, אתה יכול לחפש ולגלוש באינטרנט באופן פרטי. אל תיכנס לחשבון Google שלך ​​בחלון הפרטי.

תיקון בעיות

פעילות שנמחקה מופיעה ב'פעילות שלי'

אם מחקת פריטים והם עדיין מופיעים ב'פעילות שלי':

 • ודא שהמכשיר מחובר לאינטרנט. אם מחקת פריטים מ'הפעילות שלי' במכשיר אחד, הם עשויים להופיע במכשירים אחרים שאינם מקוונים. כשהמכשיר שאינו מקוון יתחבר לאינטרנט, הפריטים יוסרו.
 • נקה את הקובץ השמור ואת קובצי ה-Cookie בדפדפן. ראה כיצד לנקות את הקובץ השמור ואת קובצי ה-Cookie ב-Chrome. אם אתה משתמש בדפדפן אחר, קרא את ההוראות שלו לניקוי הקובץ השמור וקובצי ה-Cookie.

מה קורה לפעילות שנמחקה

בעת מחיקת פריטים מ'הפעילות שלי', הם נמחקים לצמיתות מחשבון Google שלך. עם זאת, ייתכן ש-Google תשמור מידע הקשור לשירות על החשבון, כמו המוצרים של Google שבהם השתמשת ומתי השתמשת בהם, כדי למנוע ספאם ושימוש לרעה וכדי לשפר את השירותים שלנו.

למידע נוסף על המידע שאנו אוספים והסיבות לאיסופו.

מחיקת פעילות שנשמרה במקומות אחרים

הפעילות שלך עשויה להישמר במקומות אחרים, שאינם 'הפעילות שלי'. ניתן למחוק את רוב הפעילויות שנשמרות במקומות אלה.

מחיקת פעילות נוספת שנשמרה בחשבון שלך

לא כל הפעילויות שנשמרות בחשבון מופיעות ב'פעילות שלי'. לדוגמה, אם הפעלת את היסטוריית המיקומים, אותה פעילות תישמר בדף קו הזמן של 'מפות' במקום זאת.

כדי למחוק פעילות שנשמרה במקומות אחרים בחשבונך:

 1. עבור אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה עליך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. בבאנר 'הפעילות שלי', בחר באפשרות 'עוד' עוד ואז פעילות נוספת של Google‏.
 3. מכאן תוכל:
  • למחוק פעילות מסוימת: מתחת לפעילות שברצונך למחוק, בחר באפשרות מחק. אשר את הבחירה.
  • להגיע למקום המתאים כדי למחוק פעילות: מתחת לפעילות שברצונך למחוק, בחר באפשרות המתאימה. תועבר לדף שבו תוכל למחוק את הפעילות.
מחיקת הפעילות מהדפדפן

ייתכן שהפעילות שלך מאוחסנת בדפדפן, גם אם מחקת אותה מ'הפעילות שלי'.

מידע על מחיקה של היסטוריית הגלישה ושל נתוני דפדפן נוספים מ-Chrome.

אם אתה משתמש בדפדפן אחר, קרא את ההוראות שלו למחיקה של היסטוריית הגלישה ונתוני דפדפן נוספים.