חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

מחיקת חיפושים ופעילות נוספת מחשבונך

ניתן למחוק חיפושים קודמים, היסטוריית גלישה ופעילויות נוספות מחשבון Google שלך. ניתן לקבוע מה יישמר בקטע הפעילות שלי, וניתן להפסיק לשמור את רוב הפעילויות בכל עת.

למידע נוסף על 'הפעילות שלי' ועל מה שנשמר שם.

מחיקת פעילות שנשמרה בקטע 'הפעילות שלי'

כדי למצוא ולמחוק פעילות שנשמרה ב'פעילות שלי', יש לבחור מתוך האפשרויות שלמטה. לאחר מחיקת הפעילות, לא ניתן לבטל את המחיקה.

טיפ לניידים: כדי למחוק במהירות פריט או חבילת פעילויות קשורות, יש להחליקם ימינה.

מחיקת פריטים יחידים

כדי למחוק פריטים יחידים, כמו חיפוש שביצעת ב-Google או אתר שאליו נכנסת ב-Chrome:

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. מאתרים את הפריט למחיקה. ניתן לאתר פריט בכמה דרכים שונות, כולל:
 3. בפריט למחיקה, בוחרים בסמל 'עוד' עודואז מחק.
 4. אם מתבקשים, מאשרים את הבחירה.
מחיקת פעילויות קשורות

הקטע 'הפעילות שלי' מקבץ פעילויות דומות בחבילות (הערהב: ייתכן שהחבילות לא יכללו את כל הפעילויות הדומות).

כדי למחוק פעילות מחבילה:

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. מאתרים את החבילה למחיקה. ניתן לאתר חבילות בכמה דרכים שונות, כולל:
 3. בחלק העליון של החבילה, בוחרים בסמל 'עוד' עודואז מחיקה.
 4. מאשרים את הבחירה.
מחיקת פעילות באמצעות חיפוש ומסננים

כדי למצוא ולמחוק פעילות על ידי חיפוש או על ידי הוספת מסננים של מוצר ותאריך:

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. בחלק העליון של הדף, בוחרים בסרגל החיפוש או באפשרות סנן לפי תאריך ומוצר.
 3. מכאן ניתן:
  • להזין מונח חיפוש.
  • להוסיף טווח תאריכים.
  • לבחור אילו מוצרי Google לכלול (הערה: חלק ממוצרי Google אינם שומרים פעילות בקטע 'הפעילות שלי').
 4. בחלק העליון של הדף, בוחרים באפשרות 'חיפוש' חפש.
 5. כדי למחוק תוצאות חיפוש, לצד סרגל החיפוש, בוחרים בסמל 'עוד' עוד.
  • כדי למחוק תוצאות מסוימות: בוחרים באפשרות בחר. לוחצים או מקישים של על הפריטים שברצונך למחוק. בפינה השמאלית העליונה, בוחרים בסמל המחיקה מחיקה.
  • כדי למחוק את כל התוצאות: בוחרים באפשרות מחק תוצאות.
 6. מאשרים את הבחירה.
מחיקת פעילות מיום מסוים או מתקופת זמן מסוימת

כדי למחוק את כל הפעילות מהיום, מאתמול, מיום אחר או בטווח תאריכים:

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. בבאנר "הפעילות שלי", בוחרים בסמל 'עוד' עודואז מחק פעילות לפי.
 3. בוחרים יום או טווח תאריכים.
 4. בוחרים מחק.
 5. מאשרים את הבחירה.
מחיקת הכל בקטע 'הפעילות שלי'

כדי למחוק את כל הפעילות שנשמרה ב'פעילות שלי':

 1. עוברים אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. בבאנר "הפעילות שלי", בוחרים בסמל 'עוד' עודואז מחק פעילות לפי.
 3. מתחת לקטע "מחק לפי תאריך", בוחרים בחץ למטה חץ למטהואז כל הזמנים.
 4. בוחרחם באפשרות מחק.
 5. מאשרים את הבחירה.

הפסקה של שמירת פעילות

ניתן לשלוט ברוב המידע הנשמר ב'פעילות שלי'.

הפסקה של שמירת כל הפעילות

כדי למנוע שמירה של החיפושים, היסטוריית הגלישה ורוב הפעילויות הנוספות בקטע 'הפעילות שלי':

 1. עוברים אל בחירת פעילויות. ייתכן שיהיה צורך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. לצד הפעילות שאינך רוצה לשמור, מכבים את המתג.
 3. כדי לאשר, בוחרים בהשהה.
הפסקה של שמירת פעילות באופן זמני

כדי למנוע שמירת פעילות בחשבון שלך מדי פעם, ניתן לחפש ולגלוש באינטרנט באופן פרטי. אין להיכנס לחשבון Google שלך בחלון הפרטי.

תיקון בעיות

פעילות שנמחקה מופיעה ב'פעילות שלי'

אם מחקת פריטים והם עדיין מופיעים ב'פעילות שלי':

 • יש לוודא שהמכשיר מחובר לאינטרנט. אם מחקת פריטים מ'הפעילות שלי' במכשיר אחד, הם עשויים להופיע במכשירים אחרים שאינם מקוונים. כשהמכשיר שאינו מקוון יתחבר לאינטרנט, הפריטים יוסרו.
 • יש לנקות את הקובץ השמור ואת קובצי ה-Cookie בדפדפן. כיצד לנקות את הקובץ השמור ואת קובצי ה-Cookie ב-Chrome. אם משתמשים בדפדפן אחר, יש לקרוא את ההוראות שלו לניקוי הקובץ השמור וקובצי ה-Cookie.

מה קורה לפעילות שנמחקה

כשמוחקים פריטים מתוך 'הפעילות שלי', המערכת מסירה אותם לצמיתות. לא ניתן לקבל הצעות, כמו מונחי חיפוש או סרטונים מומלצים, על סמך פעילות שמחקת.

Google עשויה לשמור חלק מהנתונים בחשבון בנוגע לשימוש שלך במוצרים ובשירותים שלנו. לדוגמה, גם אם מחקת חיפוש, עדיין יש לנו מידע על כך שביצעת חיפוש, אבל לא על מה שחיפשת.

מחיקת פעילות שנשמרה במקומות אחרים

הפעילות שלך עשויה להישמר במקומות אחרים, שאינם 'הפעילות שלי'. ניתן למחוק את רוב הפעילות שנשמרת במוצרים האלה.

מחיקת פעילות נוספת שנשמרה בחשבון שלך

לא כל הפעילויות שנשמרות בחשבון מופיעות ב'פעילות שלי'. לדוגמה, אם הפעלת את היסטוריית המיקומים, אותה פעילות תישמר בדף קו הזמן של 'מפות' במקום זאת.

כדי למחוק פעילות שנשמרה במקומות אחרים בחשבונך:

 1. עבור אל הפעילות שלי. ייתכן שיהיה עליך להיכנס לחשבון Google שלך.
 2. בבאנר 'הפעילות שלי', בחר באפשרות 'עוד' עוד ואז פעילות נוספת של Google‏.
 3. מכאן תוכל:
  • למחוק פעילות מסוימת: מתחת לפעילות שברצונך למחוק, בחר באפשרות מחק. אשר את הבחירה.
  • להגיע למקום המתאים כדי למחוק פעילות: מתחת לפעילות שברצונך למחוק, בחר באפשרות המתאימה. תועבר לדף שבו תוכל למחוק את הפעילות.
מחיקת הפעילות מהדפדפן

ייתכן שהפעילות שלך מאוחסנת בדפדפן, גם אם מחקת אותה מ'הפעילות שלי'.

מידע על מחיקה של היסטוריית הגלישה ושל נתוני דפדפן נוספים מ-Chrome.

אם אתה משתמש בדפדפן אחר, קרא את ההוראות שלו למחיקה של היסטוריית הגלישה ונתוני דפדפן נוספים.

נתונים על השימוש שלך במוצרים ובשירותים שלנו

אנחנו שומרים בחשבון Google שלך נתונים מסוימים על השימוש שלך במוצרים ובשירותים של Google, כמו זמני השימוש ואופני השימוש בתכונות מסוימות. אנחנו שומרים את הנתונים האלה גם אם המשתמש מוחק את הפעילות או פריטים אחרים.

 • למשל, גם אם עברת לקטע 'הפעילות שלי' ומחקת חיפוש ב-Google, אנחנו עדיין עשויים לדעת מה תדירות החיפוש שלך ב-Google. עם זאת, מה שחיפשת כבר לא יהיה שמור בחשבון.

במדיניות הפרטיות של Google‏ מוסבר מה אנחנו עושים עם הנתונים האלה. הם עוזרים לנו:

 • למנוע ספאם והתנהלות פוגעת
 • לשפר את המוצרים ואת השירותים הקיימים שלנו, וגם לפתח חדשים
 • להבין איך תכונות ומוצרים שונים משפיעים זה על זה
 • לקבל תובנות עסקיות, למשל, לדעת כמה אנשים משתמשים במוצרים מסוימים או בתכונות מסוימות ולמשך כמה זמן

אנחנו שומרים את הנתונים האלה כל עוד הם רלוונטיים לצרכים שלנו, שחלקם מופיעים למעלה. אם מוחקים את החשבון, אנחנו מסירים את הנתונים האלה ממנו.

למידע נוסף על הנתונים שאנחנו אוספים והסיבות לאיסופם.