Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Brisanje povijesti pretraživanja i drugih podataka

Sa svojeg Google računa možete izbrisati prošla pretraživanja, povijest pregledavanja i ostale aktivnosti. Sami upravljate onime što se sprema na stranicu Moja aktivnost i uvijek možete zaustaviti spremanje većine aktivnosti.

Saznajte više o postavci Moja aktivnost i podacima koji se tamo spremaju.

Brisanje aktivnosti spremljenih na stranici Moja aktivnost

Da biste pronašli i izbrisali aktivnost koja je spremljena na stranici Moja aktivnost, odaberite neku od sljedećih opcija. Možete izbrisati pojedinačne stavke ili više stavki, uključujući stavke s određene usluge kao što je Pretraživanje. Brisanje aktivnosti radnja je koja se ne može poništiti.

Da biste izbrisali pojedinačne stavke, primjerice pretraživanje koje ste izvršili na Googleu ili web-lokaciju koju ste posjetili u Chromeu:

 1. Otvorite stranicu Moja aktivnost. Možda ćete se morati prijaviti na Google račun.
 2. Pronađite stavku koju želite izbrisati. Stavke možete pronaći na nekoliko različitih načina, uključujući sljedeće:
 3. Na stavci koju želite izbrisati odaberite Više Višea zatim Izbriši.
 4. Potvrdite odabir ako je potrebno.
Brisanje povezane aktivnosti

Moja aktivnost grupira slične aktivnosti u skupine. (Napomena: skupine možda neće obuhvatiti sve slične aktivnosti.)

Da biste izbrisali aktivnosti u skupini:

 1. Otvorite stranicu Moja aktivnost. Možda ćete se morati prijaviti na Google račun.
 2. Pronađite skupinu koju želite izbrisati. Skupine možete pronaći na više načina:
 3. Pri vrhu skupine odaberite više Višea zatim Izbriši.
 4. Potvrdite odabir.
Brisanje aktivnosti pomoću pretraživanja i filtara

Da biste pronašli i izbrisali aktivnost pretraživanjem ili dodavanjem filtra proizvoda i datuma:

 1. Otvorite stranicu Moja aktivnost. Možda ćete se morati prijaviti na Google račun.
 2. Pri vrhu stranice odaberite traku za pretraživanje ili opciju Filtriraj po datumu i proizvodu.
 3. Na tom mjestu možete učiniti sljedeće:
  • Unijeti pojam za pretraživanje.
  • Dodati datumski raspon.
  • Odabrati Googleove proizvode koje želite uključiti. (Napomena: neki Googleovi proizvodi ne spremaju aktivnosti na stranicu Moja aktivnost.)
 4. Pri vrhu stranice odaberite PretraživanjePretraživanje.
 5. Da biste izbrisali rezultate pretraživanja, odaberite više Više pored trake za pretraživanje.
  • Da biste izbrisali određene rezultate, odaberite Odaberi. Kliknite ili dodirnite stavke koje želite izbrisati. U gornjem desnom kutu odaberite Izbriši Brisanje.
  • Da biste izbrisali sve rezultate, odaberite Izbriši rezultate.
 6. Potvrdite odabir.
Brisanje aktivnosti za određeni dan ili razdoblje

Da biste izbrisali aktivnosti na današnji, jučerašnji ili neki drugi dan odnosno za datumski raspon:

 1. Otvorite stranicu Moja aktivnost. Možda ćete se morati prijaviti na Google račun.
 2. Na natpisu "Moja aktivnost" odaberite više Višea zatim Izbriši aktivnost po.
 3. Odaberite dan ili datumski raspon.
 4. Odaberite Izbriši.
 5. Potvrdite odabir.
Brisanje svih podataka sa stranice Moja aktivnost

Da biste izbrisali sve aktivnosti spremljene na stranici Moja aktivnost:

 1. Otvorite stranicu Moja aktivnost. Možda ćete se morati prijaviti na Google račun.
 2. Na natpisu "Moja aktivnost" odaberite više Višea zatim Izbriši aktivnost po.
 3. Ispod opcije "Brisanje po datumu" odaberite donju strelicu Strelica nadoljea zatim Sve vrijeme.
 4. Odaberite Izbriši.
 5. Potvrdite odabir.

Brisanje aktivnosti spremljenih na računalu

Vaše se aktivnosti mogu spremati na neka druga mjesta, a ne samo na stranicu Moja aktivnost. Većinu aktivnosti spremljenih na tim proizvodima možete izbrisati.

Brisanje drugih aktivnosti koje se spremaju na vaš račun

Neke aktivnosti koje se spremaju na vaš račun ne prikazuju se na stranici Moja aktivnost. Na primjer, ako ste uključili Povijest lokacija, ta se aktivnost sprema na Vremensku traku Karata.

Da biste izbrisali aktivnosti spremljene na drugim mjestima na računu:

 1. Otvorite stranicu Moja aktivnost. Možda ćete se morati prijaviti na Google račun.
 2. Na natpisu "Moja aktivnost" odaberite više Višea zatim Ostale aktivnosti na Googleu.
 3. Ovdje možete učiniti sljedeće:
  • Izbrisati određenu aktivnost: ispod aktivnosti koju želite izbrisati odaberite Izbriši. Potvrdite odabir.
  • Pronaći mjesto gdje možete izbrisati aktivnost: ispod aktivnosti koju želite izbrisati odaberite odgovarajuću opciju. Otvorit će se stranica na kojoj možete izbrisati tu aktivnost.
Brisanje aktivnosti iz preglednika

Vaše su aktivnosti možda pohranjene u pregledniku, čak i ako ste ih izbrisali sa stranice Moja aktivnost.

Saznajte kako izbrisati povijest pregledavanja i druge podatke preglednika s Chromea.

Ako upotrebljavate neki drugi preglednik, u njegovim uputama potražite kako se brišu povijest pregledavanja i drugi podaci preglednika.

Što se događa s izbrisanim aktivnostima

Kada izbrišete stavke sa stranice Moja aktivnost, trajno ih uklanjate sa svojeg Google računa. Više nećete primati prijedloge, na primjer pojmove za pretraživanje ili preporučene videozapise, na temelju aktivnosti koje ste izbrisali.

Google na vašem računu može zadržati neke podatke o vašoj upotrebi proizvoda i usluga. Na primjer, ako izbrišete pretraživanje, i dalje ćemo znati da ste pretraživali, ali nećemo znati što ste tražili.

Zaustavljanje spremanja aktivnosti

Možete upravljati većinom podataka koji se spremaju na stranicu Moja aktivnost.

Potpuno zaustavljanje spremanja aktivnosti

Da biste spriječili spremanje svojih pretraživanja, povijesti pregledavanja i većine drugih aktivnosti na stranicu Moja aktivnost:

 1. Otvorite Kontrole aktivnosti. Možda ćete se morati prijaviti na Google račun.
 2. Isključite prekidač pored aktivnosti koju ne želite spremati.
 3. Da biste potvrdili, odaberite Pauza.
Privremeno zaustavljanje spremanja aktivnosti

Ako povremeno želite spriječiti da se aktivnosti spremaju na račun, možete pretraživati i pregledavati web u anonimnom načinu. Nemojte se prijaviti na Google račun u anonimnom prozoru.

Rješavanje problema

Na stranici Moja aktivnost prikazuje se izbrisana aktivnost

Ako se stavke koje ste izbrisali i dalje pojavljuju na stranici Moja aktivnost:

 • Provjerite je li uređaj povezan s internetom. Ako stavke sa stranice Moja aktivnost izbrišete na jednom uređaju, one se još uvijek mogu pojavljivati na drugim uređajima koji su offline. Stavke će se ukloniti kad se offline uređaj poveže s internetom.
 • Izbrišite predmemoriju preglednika i kolačiće. Saznajte kako izbrisati predmemoriju i kolačiće u Chromeu. Ako koristite neki drugi preglednik, u njegovim uputama potražite kako se brišu predmemorija i kolačići.

Podaci o vašoj upotrebi proizvoda i usluga

Kada upotrebljavate Googleove proizvode i usluge, zadržavamo neke podatke na vašem Google računu, na primjer kada i kako upotrebljavate određene značajke. Te podatke zadržavamo čak i ako izbrišete aktivnosti ili druge stavke.

 • Na primjer, ako na stranici Moja aktivnost izbrišete pretraživanje koje ste izvršili na Googleu, i dalje možemo znati koliko često pretražujete. Ono što ste tražili više neće biti pohranjeno na vašem računu.

Googleova pravila o privatnosti objašnjavaju kako upotrebljavamo te podatke. Pomažu nam pri sljedećem:

 • da spriječimo neželjene sadržaje i zloupotrebu
 • da poboljšamo svoje proizvode i usluge i razvijemo nove
 • da shvatimo kako različiti proizvodi i značajke utječu jedni na druge
 • da dobijemo uvid u poslovne informacije, na primjer koliko korisnika upotrebljava određene proizvode ili značajke i koliko dugo.

Te podatke zadržavamo onoliko dugo koliko je relevantno za prethodno navedene svrhe. Ako izbrišete račun, uklanjamo te podatke s njega.

Saznajte više o podacima koje prikupljamo i zašto ih prikupljamo.