حذف فعالیت شما

 1. به فعالیت من بروید. شاید لازم باشد به سیستم حساب Google خود وارد شوید؛
 2. موردی را که می‌خواهید حذف کنید پیدا کنید. یک مورد را می‌توانید به چند روش‌‌ متفاوت پیدا کنید، ازجمله:
 3. روی موردی که می‌خواهید حذف شود، «بیشتر» بیشترو سپس حذف را انتخاب کنید؛
 4. درصورت درخواست، انتخابتان را تأیید کنید.

حذف دستی فعالیت شما

حذف همه فعالیت‌ها

  1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
  2. در گوشه بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Manage your Google Account (مدیریت «حساب Google») ضربه بزنید. اگر از Gmail استفاده نمی‌کنید، به myaccount.google.com بروید.
 1. در بالا، روی داده‌ها و شخصی‌سازی ضربه بزنید؛
 2. در بخش «فعالیت و خط‌زمان»، روی فعالیت من ضربه بزنید؛ 
 3. در بالا سمت چپ صفحه، روی «بیشتر» بیشتر و سپس حذف فعالیت براساس ضربه بزنید؛
 4. در زیر «حذف براساس تاریخ»، روی پیکان روبه‌پایین پیکان روبه‌پایین و سپس همه زمان‌ها ضربه بزنید؛
 5. روی حذف ضربه بزنید.

حذف موارد فعالیت فردی

برای مثال، این مورد می‌تواند شامل جستجویی باشد که در Google انجام داده‌اید یا وب‌سایتی که در Chrome بازدید کرده‌اید:

  1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
  2. در گوشه بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Manage your Google Account (مدیریت «حساب Google») ضربه بزنید. اگر از Gmail استفاده نمی‌کنید، به myaccount.google.com بروید.
 1. در بالا، روی داده‌ها و شخصی‌سازی ضربه بزنید؛
 2. در بخش «فعالیت و خط‌زمان»، روی فعالیت من ضربه بزنید؛ 
 3. موردی را که می‌خواهید حذف کنید پیدا کنید. می‌توانید موردی را به چند روش متفاوت پیدا کنید، ازجمله:
  • براساس روز مرور کنید. در بالا سمت چپ صفحه، روی «بیشتر» بیشتر و سپس نمای مورد ضربه بزنید؛
  • فیلترها را جستجو کنید یا از آن‌ها استفاده کنید؛
 4. روی موردی که می‌خواهید حذف کنید، روی «بیشتر» بیشتر و سپس حذف ضربه بزنید.

حذف موارد مرتبط

توجه: ممکن است همه فعالیت‌های مشابه با هم در یک گروه قرار نگیرند.

  1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
  2. در گوشه بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Manage your Google Account (مدیریت «حساب Google») ضربه بزنید. اگر از Gmail استفاده نمی‌کنید، به myaccount.google.com بروید.
 1. در بالا، روی داده‌ها و شخصی‌سازی ضربه بزنید؛
 2. در بخش «فعالیت و خط‌زمان»، روی فعالیت من ضربه بزنید؛ 
 3. گروه فعالیتی را که می‌خواهید حذف شود پیدا کنید. می‌توانید گروه را به چند روش مختلف پیدا کنید، ازجمله:
  • براساس روز مرور کنید. (اگر گروه‌های موارد را نمی‌بینید: در بالای صفحه، روی «بیشتر» بیشتر و سپس نمای دسته‌ای ضربه بزنید)؛
  • در نزدیکی بالای صفحه، واژه‌ای را جستجو کنید یا از فیلترها استفاده کنید؛
  • فعالیت را براساس تاریخ یا محصول پیدا کنید؛
 4. در بالای گروه، روی «بیشتر» بیشتر و سپس حذف ضربه بزنید.

حذف فعالیت براساس تاریخ یا محصول

  1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
  2. در گوشه بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Manage your Google Account (مدیریت «حساب Google») ضربه بزنید. اگر از Gmail استفاده نمی‌کنید، به myaccount.google.com بروید.
 1. در بالا، روی داده‌ها و شخصی‌سازی ضربه بزنید؛
 2. در بخش «فعالیت و خط‌ زمان»، روی فعالیت من ضربه بزنید؛ 
 3. در نزدیکی بالای صفحه، روی فیلتر کردن براساس تاریخ و محصول ضربه بزنید؛
 4. از اینجا می‌توانید:
  • محدوده تاریخ اضافه کنید؛
  • انتخاب کنید کدام محصول Google لحاظ شود. (توجه: برخی محصولات Google در «فعالیت من» فعالیت ذخیره نمی‌کنند).
 5. در بالای صفحه، روی «جستجو» جستجو ضربه بزنید؛
 6. برای حذف فعالیت، روی «بیشتر» بیشتر در کنار نوار جستجو ضربه بزنید؛
  • برای حذف موارد مشخص: روی انتخاب ضربه بزنید. روی مواردی که می‌خواهید حذف شوند ضربه بزنید. در بالا چپ، روی «حذف» حذف ضربه بزنید؛
  • برای حذف همه موارد: روی حذف نتایج ضربه بزنید.

حذف خودکار فعالیت شما

می‌توانید بعضی از فعالیت‌ها را در «حساب Google» خود به‌طور خودکار حذف کنید

  1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
  2. در گوشه بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Manage your Google Account (مدیریت «حساب Google») ضربه بزنید. اگر از Gmail استفاده نمی‌کنید، به myaccount.google.com بروید.
 1. در بالا، روی داده‌ها و شخصی‌سازی ضربه بزنید؛
 2. در بخش «کنترل‌های فعالیت»، روی فعالیت وب و برنامه یا سابقه YouTube و سپس مدیریت فعالیت ضربه بزنید؛
 3. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس نگه‌داشتن فعالیت به‌مدت ضربه بزنید؛
 4. روی گزینه مربوط به مدت‌زمانی که می‌خواهید فعالیتتان را نگه‌داریدو سپس بعدی تأیید ضربه بزنید تا انتخابتان را ذخیره کنید.

توجه: ممکن است بعضی از فعالیت‌ها زودتر از بازهٔ زمانی انتخابی‌تان منقضی شوند.

حذف فعالیت در مکان‌های دیگر

شاید فعالیت شما در جایی غیر از «فعالیت من» ذخیره شود. برای مثال، اگر سابقه مکان را روشن کرده باشید، درعوض آن فعالیت در خط‌ زمان Maps ذخیره می‌شود. می‌توانید بیشتر فعالیت‌هایتان را که در آن مکان‌ها ذخیره شده‌اند حذف کنید.

حذف سایر فعالیت‌های ذخیره‌شده در حساب

  1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
  2. در گوشه بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Manage your Google Account (مدیریت «حساب Google») ضربه بزنید. اگر از Gmail استفاده نمی‌کنید، به myaccount.google.com بروید.
 1. در بالا، روی داده‌ها و شخصی‌سازی ضربه بزنید؛
 2. در بخش «فعالیت و خط‌زمان»، روی فعالیت من ضربه بزنید؛ 
 3. در بالا سمت چپ صفحه، روی «بیشتر» بیشتر و سپس دیگر فعالیت‌های Google ضربه بزنید؛
 4. از اینجا می‌توانید:
  • فعالیت مشخصی را حذف کنید: در زیر فعالیت، روی حذف ضربه بزنید؛
  • به مکان مناسب برای حذف فعالیت بروید: در زیر فعالیت، روی بازدید یا مشاهده ضربه بزنید.

حذف فعالیت مرورگر

حتی اگر فعالیتتان را از «فعالیت من» حذف کنید، شاید در مرورگرتان ذخیره شود.

حذف جستجوهای برنامه Google از دستگاه

اگر از برنامه Google در iPhone یا iPad استفاده کنید:

حذف جستجوهای اخیر

برای حذف جستجوهای اخیر که در زیر نوار جستجو نمایش داده می‌شوند:

 1. در iPhone یا iPad‏، Google app (برنامه Google) برنامه Google را باز کنید؛
 2. روی نوار جستجو و سپس View all (مشاهده همه) ضربه بزنید؛
 3. جستجویی را که می‌خواهید بردارید پیدا کنید، سپس آن را تند به راست/چپ بکشید؛
 4. روی حذف ضربه بزنید.

حذف همه جستجوهای گذشته

 1. در iPhone یا iPad‏، Google app (برنامه Google) برنامه Google را باز کنید؛
 2. روی نوار جستجو و سپس View all (مشاهده همه) ضربه بزنید؛
 3. روی Clear all (پاک کردن همه) و سپس Clear on-device history (پاک کردن سابقه درون دستگاه) ضربه بزنید.

توقف ذخیره کردن جستجوها

 1. در iPhone یا iPad‏، Google app (برنامه Google) جستجوی Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی More (بیشتر)بیشتر و سپس Turn on incognito (روشن کردن حالت ناشناس) ضربه بزنید. این کار همچنین نمایش جستجوهای اخیر را در زیر نوار جستجو متوقف می‌کند.

با نحوه جستجو و مرور خصوصی آشنا شوید.

Stop saving activity

You can control most of the information that’s displayed in My Activity.

  1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
  2. در گوشه بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Manage your Google Account (مدیریت «حساب Google») ضربه بزنید. اگر از Gmail استفاده نمی‌کنید، به myaccount.google.com بروید.
 1. At the top, tap Data & personalization.
 2. Under "Activity controls," tap Manage your activity controls.
 3. Turn off the activity you don’t want to save.

Note: Some activity isn't included in My Activity.

Stop saving activity temporarily

You can search and browse the web privately.

Note: If you sign in to your Google Account in a private browsing window, your search activity may be stored in that account.

برطرف کردن مشکلات

فعالیت حذف‌شده در «فعالیت من» نشان داده می‌شود

 • مطمئن شوید دستگاه به اینترنت متصل باشد. اگر مواردی را در دستگاهی از «فعالیت من» حذف کردید، شاید همچنان در دیگر دستگاه‌های آفلاین نشان داده شوند. وقتی دستگاه به اینترنت متصل شود، این موارد برداشته خواهند شد.
 • حافظه پنهان و کوکی‌ها را پاک کنید.

چگونه فعالیت حذف می‌شود

وقتی از سرویس‌ها، برنامه‌ها و سایت‌های Google استفاده می‌کنید، بعضی از فعالیت‌هایتان در «حساب Google» ذخیره می‌شود. تا زمانی‌که این داده‌ها را حذف نکنید نگه داشته می‌شوند - مثلاً تا زمانی‌که آن‌ها را به‌صورت دستی حذف نکنید یا اگر دوره‌های زمانی برای حذف خودکار داده‌هایتان در فعالیت من تنظیم نکرده باشید. ممکن است بعضی از داده‌ها زودتر منقضی شود.

وقتی داده‌ایی را حذف می‌کنید، خط‌مشی‌ای را دنبال می‌کنیم تا آن‌ها را به‌طور ایمن و کامل از حسابتان حذف کنیم. ابتدا، فعالیت حذف‌شده فوراً از دیدرس خارج می‌شود و دیگر برای شخصی‌سازی تجربه Google شما استفاده نمی‌شود. سپس، روندی را شروع می‌کنیم که برای حذف ایمن و کامل داده‌ها از سیستم‌های ذخیره‌سازی‌مان طراحی شده است.

حتی اگر فعالیت حذف شود، ممکن است بعضی از داده‌های مربوط به استفاده شما از سرویس‌های Google تا زمانی‌که حساب Google شما وجود داشته باشد نگه‌داشته شود. برای مثال، بعد از اینکه جستجویی را از «فعالیت من» حذف کنید، حسابتان اینکه چیزی را جستجو کرده‌اید ذخیره می‌کند نه آنچه را که جستجو کرده‌اید.

گاهی به‌تبعیت از ملزومات قانونی یا شرایط لازم کسب‌وکار خاصی، اطلاعات مشخصی را برای مدت‌زمانی طولانی‌تر نگه‌داری می‌کنیم. وقتی «حساب Google» خود را حذف می‌کنید، بیشتر این اطلاعات نیز حذف می‌شود.

درباره داده‌هایی که نگه‌داری می‌کنیم و علت آن بیشتر بدانید.