Smazání vyhledávání a ostatní aktivity

Když používáte weby, aplikace a služby Google, část vaší aktivity se ukládá do vašeho účtu Google. Tuto aktivitu můžete zobrazit a smazat v sekci Moje aktivita. Ukládání většiny aktivit lze kdykoli zastavit.

Smazání položek na stránce Moje aktivita

Smazání veškeré aktivity

 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte do sekce Moje aktivita.
 2. V horní části stránky klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Smazat aktivitu podle data.
 3. V sekci Mazání podle data klepněte na šipku dolů Šipka dolů a pak Celé období.
 4. Klepněte na Smazat.

Smazání jednotlivých položek aktivity

Jednotlivá položka aktivity může být například vyhledávání na Googlu nebo návštěva určitého webu v Chromu:

 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte do sekce Moje aktivita.
 2. Vyhledejte položku, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech. V pravé horní části stránky klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Zobrazení položek.
  • Použijte vyhledávání nebo filtry.
 3. U položky, kterou chcete smazat, klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Smazat.
Smazání souvisejících položek

Poznámka: Podobnou aktivitu nelze vždy seskupit.

 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte do sekce Moje aktivita.
 2. Vyhledejte skupinu nebo aktivitu, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech. (Pokud skupinu položek nevidíte: V pravé horní části stránky klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Zobrazení balíčků.)
  • V horní části stránky vyhledejte položku nebo použijte filtry.
  • Vyhledejte aktivitu podle data nebo služby.
 3. V horní části skupiny klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Smazat.
Smazání aktivity podle data nebo služby
 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte do sekce Moje aktivita.
 2. V horní části stránky klepněte na Filtrovat podle data a služby.
 3. K dispozici budou následující možnosti:
  • Zadejte období.
  • Vyberte, které služby Google chcete zahrnout. (Poznámka: Některé služby Google aktivitu do Mojí aktivity neukládají.)
 4. V horní části stránky klepněte na Hledat Hledat.
 5. Chcete-li smazat aktivitu, vedle vyhledávacího pole klepněte na Možnosti Možnosti.
 • Chcete-li smazat určité položky: Klepněte na Vybrat. Klepněte na požadované položky. Vpravo nahoře klepněte na Smazat Smazat.
 • Chcete-li smazat všechny položky: Klepněte na Smazat výsledky.

Smazání aktivity na jiných místech

Aktivita se může ukládat i na jiná místa, než je Moje aktivita. Například pokud jste zapnuli Historii polohy, tato aktivita se ukládá na časovou osu v Mapách. Většinu takto uložené aktivity můžete smazat.

Smazání ostatní aktivity uložené v účtu
 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte do sekce Moje aktivita.
 2. V pravé horní části stránky klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Jiná aktivita na Googlu.
 3. K dispozici budou následující možnosti:
 • Smazat konkrétní aktivitu: Pod požadovanou aktivitou vyberte Smazat.
 • Přejít na místo, kde lze aktivitu smazat: Pod požadovanou aktivitou vyberte Navštívit.
Smazání aktivity v prohlížeči

Vaše aktivita může být uložena v prohlížeči, a to i když ji smažete z Mojí aktivity.

Přečtěte si, jak z Chromu smazat historii prohlíženíostatní data prohlížeče.

Pokud používáte jiný prohlížeč, vyhledejte si příslušné pokyny platné pro tento prohlížeč.

Smazání vyhledávání v aplikaci Google ze zařízení

Pokud v iPhonu či iPadu používáte aplikaci Google:

 • Vaše aktivita se může ukládat do zařízení, i když ji smažete z Mojí aktivity.
 • Aktivita smazaná v aplikaci Google nebude smazána z Mojí aktivity.

Smazání nedávných vyhledávání

Postup smazání nedávných vyhledávání, která se zobrazují pod vyhledávacím polem:

 1. V iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Google Vyhledávání Google.
 2. Klepněte na vyhledávací pole a pak Zobrazit vše.
 3. Najděte vyhledávací dotaz, který chcete smazat, a přetáhněte jej vlevo.
 4. Klepněte na Smazat.

Smazání všech minulých vyhledávání

 1. V iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Google Vyhledávání Google.
 2. Klepněte na vyhledávací pole a pak Zobrazit vše.
 3. Klepněte na Vymazat vše a pak Vymazat historii v zařízení.

Zastavení ukládání vyhledávacích dotazů

 1. V iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Google Vyhledávání Google.
 2. Vlevo nahoře vyberte svou profilovou fotku nebo jméno.
 3. V sekci Ochrana soukromí klepněte na Historie.
 4. Vypněte nastavení Historie v zařízení. (Poznámka: Tato akce také způsobí, že se pod vyhledávacím polem přestanou zobrazovat nedávná vyhledávání.)

Zastavení ukládání aktivity

Různé typy aktivity ukládané do Mojí aktivity máte plně pod kontrolou.

Úplné zastavení ukládání aktivity

Chcete-li, aby se do vašeho účtu přestaly ukládat vyhledávací dotazy, historie prohlížení a většina další aktivity, postupujte následovně:

 1. V iPhonu nebo iPadu přejděte na Ovládací prvky aktivity.
 2. Vypněte aktivitu, kterou nechcete ukládat.
 3. Potvrďte volbu klepnutím na Pozastavit.
Dočasné zastavení ukládání aktivity

Internet můžete prohlížet a prohledávat soukromě

Poznámka: Pokud se k účtu Google přihlásíte v anonymním okně, vaše aktivita vyhledávání se uloží do příslušného účtu.

Odstraňování problémů

Smazaná aktivita se v Mojí aktivitě nadále zobrazuje
 • Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu. Pokud položky smažete z Mojí aktivity v jednom zařízení, mohou se nadále zobrazovat v ostatních zařízeních, která jsou offline. Položky budou odstraněny, až se zařízení připojí k internetu.
 • Vymažte mezipaměť a soubory cookie.

Informace o vašem využívání aplikací a služeb

Když používáte aplikace a služby Google, část vašich dat se ukládá do vašeho účtu Google. Mezi tato data patří také informace o tom, kdy a jak jste použili některé funkce. 

Informace o použití aplikací a služeb zůstanou uloženy i v případě, že podrobnosti o své aktivitě nebo jiné položky smažete. Příklad: Když v sekci Moje aktivita smažete nějaké vyhledávání, v účtu zůstane informace, že jste něco vyhledávali (ale nikoliv informace o tom, co jste hledali).

Zásady ochrany soukromí společnosti Google vysvětlují, jak společnost Google tato data používá. Pomáhají společnosti Google provádět například tyto věci:

 • Ochrana před spamem a zneužitím služeb
 • Vývoj nových aplikací a služeb a vylepšování stávajících
 • Porozumění vzájemnému vlivu různých služeb a funkcí
 • Shromažďování obchodních statistik, např. kolik lidí používá určité služby a funkce a jak dlouho

Tato data uchováváme, dokud jsou pro výše uvedené způsoby využití relevantní. Pokud svůj účet smažete, tato data z něj odstraníme.

Přečtěte si další informace o tom, jaká data společnost Google shromažďuje a proč.