Smazání vyhledávání a ostatní aktivity

Když používáte weby, aplikace a služby Google, část vaší aktivity se ukládá do vašeho účtu Google. Tuto aktivitu můžete zobrazit a smazat v sekci Moje aktivita. Ukládání většiny aktivit lze kdykoli zastavit.

Smazání položek na stránce Moje aktivita

Smazání veškeré aktivity

 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. V horní části stránky klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Smazat aktivitu podle data.
 3. V sekci Smazat aktivitu podle data vyberte šipku dolů Šipka dolůa pak Celé období.
 4. Klepněte na Smazat.

Smazání jednotlivých položek aktivity

Jednotlivá položka aktivity může být například vyhledávání na Googlu nebo návštěva určitého webu v Chromu:

 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. Vyhledejte položku, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech. V pravé horní části stránky klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Zobrazení položek.
  • Použijte vyhledávání nebo filtry.
 3. U požadované položky vyberte možnosti Další možnostia pak Smazat.
Smazání souvisejících položek

Poznámka: Podobnou aktivitu nelze vždy seskupit.

 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. Vyhledejte skupinu nebo aktivitu, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech. (Pokud skupinu položek nevidíte: V pravé horní části stránky vyberte ikonu možností Další možnosti a pak Zobrazení balíčků.)
  • V horní části stránky vyhledejte položku nebo použijte filtry.
  • Vyhledejte aktivitu podle data nebo služby.
 3. V horní části skupiny vyberte ikonu možností Další možnosti a pak Smazat.

Smazání aktivity podle data nebo služby

 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. V horní části stránky vyberte Filtrovat podle data a služby.
 3. K dispozici budou následující možnosti:
  • Zadejte období.
  • Vyberte, které služby Google chcete zahrnout. (Poznámka: Některé služby Google aktivitu do Mojí aktivity neukládají.)
 4. V horní části stránky vyberte Hledat Hledat
 5. Chcete-li aktivitu smazat, vedle vyhledávacího pole vyberte ikonu možností Další možnosti.
 • Smazání konkrétních položek: Klikněte na Vybrat. Vyberte požadované položky. Vpravo nahoře vyberte Smazat Smazat.
 • Smazání všech položek: Vyberte Smazat výsledky.

Smazání aktivity na jiných místech

Aktivita se může ukládat i na jiná místa, než je Moje aktivita. Například pokud jste zapnuli Historii polohy, tato aktivita se ukládá na časovou osu v Mapách. Většinu takto uložené aktivity můžete smazat.

Smazání ostatní aktivity uložené v účtu
 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. V horní části stránky vyberte ikonu možností Další možnosti a pak Jiná aktivita na Googlu.
 3. K dispozici budou následující možnosti:
 • Smazat konkrétní aktivitu: Pod požadovanou aktivitou vyberte Smazat.
 • Přejít na místo, kde lze aktivitu smazat: Pod požadovanou aktivitou vyberte Navštívit.
Smazání aktivity v prohlížeči

Vaše aktivita může být uložena v prohlížeči, a to i když ji smažete z Mojí aktivity.

Přečtěte si, jak z Chromu smazat historii prohlíženíostatní data prohlížeče.

Pokud používáte jiný prohlížeč, vyhledejte si příslušné pokyny platné pro tento prohlížeč.

Zastavení ukládání aktivity

Různé typy aktivity ukládané do Mojí aktivity máte plně pod kontrolou.

Úplné zastavení ukládání aktivity

Chcete-li, aby se do vašeho účtu přestaly ukládat vyhledávací dotazy, historie prohlížení a většina další aktivity, postupujte následovně:

 1. V počítači přejděte na Ovládací prvky aktivity.
 2. Vypněte aktivitu, kterou nechcete ukládat.
 3. Potvrďte výběr klepnutím nebo kliknutím na Pozastavit.

Dočasné zastavení ukládání aktivity

Internet můžete prohlížet a prohledávat soukromě.

Poznámka: Pokud se k účtu Google přihlásíte v anonymním okně, vaše aktivita vyhledávání se uloží do příslušného účtu.

Odstraňování problémů

Smazaná aktivita se v Mojí aktivitě nadále zobrazuje

 • Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu. Pokud položky smažete z Mojí aktivity v jednom zařízení, mohou se nadále zobrazovat v ostatních zařízeních, která jsou offline. Položky budou odstraněny, až se zařízení připojí k internetu.
 • Vymažte mezipaměť a soubory cookie.

Jak je vaše aktivita mazána

Když používáte weby, aplikace a služby Google, část vaší aktivity se ukládá do vašeho účtu Google. Většina těchto dat se uchovává, dokud je nevymažete, např. když je ručně odstraníte nebo nastavíte časové období pro automatické odstranění dat v sekci Moje aktivita. Platnost některých dat může vypršet dříve.

Když smažete data, je naší zásadou je bezpečně a úplně odstranit z vašeho účtu. Odstraněná aktivita je okamžitě smazána ze zobrazení a už neslouží k personalizaci služeb Google. Následně zahájíme proces bezpečného a úplného smazání dat z našich úložných systémů.

I když je aktivita odstraněna, mohou být některá data o využívání služeb Google uchovávána po dobu existence vašeho účtu Google. Např. když v sekci Moje aktivita smažete nějaké vyhledávání, v účtu zůstane informace, že jste něco vyhledávali (ale nikoliv informace o tom, co jste hledali).

Někdy uchováváme určité informace po delší dobu, abychom splnili specifické obchodní potřeby nebo právní podmínky. Když svůj účet Google smažete, většina těchto informací bude rovněž odstraněna.

Přečtěte si další informace o tom, jaká data uchováváme a proč.