Smazání vyhledávání a ostatní aktivity

Minulá vyhledávání, historii prohlížení a další aktivitu můžete z účtu Google smazat. Obsah ukládaný na stránce Moje aktivita máte plně pod kontrolou a ukládání většiny aktivit můžete kdykoli vypnout. Přečtěte si další informace o tom, co je to Moje aktivita a co se do ní ukládá.

Smazání položek na stránce Moje aktivita

Smazání veškeré aktivity

 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. V horní části stránky klepněte na ikonu možností Další a poté Smazat aktivitu podle data.
 3. V sekci Smazat aktivitu podle data vyberte šipku dolů Šipka dolůa poté Celé období.
 4. Klepněte na Smazat.

Smazání jednotlivých položek aktivity

Jednotlivá položka aktivity může být například vyhledávání na Googlu nebo návštěva určitého webu v Chromu:

 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. Vyhledejte položku, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech. V pravé horní části stránky klepněte na ikonu možností Další a poté Zobrazení položek.
  • Použijte vyhledávání nebo filtry.
 3. U požadované položky vyberte možnosti Dalšía poté Smazat.
Smazání souvisejících položek

Poznámka: Podobnou aktivitu nelze vždy seskupit.

 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. Vyhledejte skupinu nebo aktivitu, kterou chcete smazat. Lze ji najít několika způsoby, například takto:
  • Projděte aktivitu po jednotlivých dnech. (Pokud skupinu položek nevidíte: V pravé horní části stránky vyberte ikonu možností Další a poté Zobrazení balíčků.)
  • V horní části stránky vyhledejte položku nebo použijte filtry.
  • Vyhledejte aktivitu podle data nebo služby.
 3. V horní části skupiny vyberte ikonu možností Další a poté Smazat.

Smazání aktivity podle data nebo služby

 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. V horní části stránky vyberte Filtrovat podle data a služby.
 3. K dispozici budou následující možnosti:
  • Zadejte období.
  • Vyberte, které služby Google chcete zahrnout. (Poznámka: Některé služby Google aktivitu do Mojí aktivity neukládají.)
 4. V horní části stránky vyberte Hledat Hledat
 5. Chcete-li aktivitu smazat, vedle vyhledávacího pole vyberte ikonu možností Další.
 • Smazání konkrétních položek: Klikněte na Vybrat. Vyberte požadované položky. Vpravo nahoře vyberte Smazat Smazat.
 • Smazání všech položek: Vyberte Smazat výsledky.

Smazání aktivity na jiných místech

Aktivita se může ukládat i na jiná místa, než je Moje aktivita. Například pokud jste zapnuli Historii polohy, tato aktivita se ukládá na časovou osu v Mapách. Většinu takto uložené aktivity můžete smazat.

Smazání ostatní aktivity uložené v účtu
 1. V počítači přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. V horní části stránky vyberte ikonu možností Další a poté Jiná aktivita na Googlu.
 3. K dispozici budou následující možnosti:
 • Smazat konkrétní aktivitu: Pod požadovanou aktivitou vyberte Smazat.
 • Přejít na místo, kde lze aktivitu smazat: Pod požadovanou aktivitou vyberte Navštívit.
Smazání aktivity v prohlížeči

Vaše aktivita může být uložena v prohlížeči, a to i když ji smažete z Mojí aktivity.

Přečtěte si, jak z Chromu smazat historii prohlíženíostatní data prohlížeče.

Pokud používáte jiný prohlížeč, vyhledejte si příslušné pokyny platné pro tento prohlížeč.

Zastavení ukládání aktivity

Různé typy aktivity ukládané do Mojí aktivity máte plně pod kontrolou.

Úplné zastavení ukládání aktivity

Chcete-li, aby se do vašeho účtu přestaly ukládat vyhledávací dotazy, historie prohlížení a většina další aktivity, postupujte následovně:

 1. V počítači přejděte na Ovládací prvky aktivity.
 2. Vypněte aktivitu, kterou nechcete ukládat.
 3. Potvrďte výběr klepnutím nebo kliknutím na Pozastavit.

Dočasné zastavení ukládání aktivity

Internet můžete prohlížet a prohledávat soukromě.

Poznámka: Pokud se k účtu Google přihlásíte v anonymním okně, vaše aktivita vyhledávání se uloží do příslušného účtu.

Odstraňování problémů

Smazaná aktivita se v Mojí aktivitě nadále zobrazuje

 • Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu. Pokud položky smažete z Mojí aktivity v jednom zařízení, mohou se nadále zobrazovat v ostatních zařízeních, která jsou offline. Položky budou odstraněny, až se zařízení připojí k internetu.
 • Vymažte mezipaměť a soubory cookie.

Informace o vašem využívání aplikací a služeb

Když pracujete s aplikacemi a službami Google, do vašeho účtu Google se ukládají určitá data, například kdy a jak jste použili některé funkce. Tyto údaje uchováváme i v případě, že smažete údaje o své aktivitě nebo jiné položky.

Pokud například přejdete do Mojí aktivity a smažete konkrétní vyhledávání na Googlu, nadále budeme vědět, že jste něco vyhledávali, ale nebudeme vědět, co. Informace o tom, co jste vyhledávali, už v účtu uložena nebude.

Využití těchto informací popisují zásady ochrany soukromí společnosti Google. Tyto údaje nám pomáhají např. v následujících situacích:

 • Ochrana před spamem a zneužitím služeb
 • Vývoj nových aplikací a služeb a vylepšování stávajících
 • Porozumění vzájemnému vlivu různých služeb a funkcí
 • Shromažďování obchodních statistik, např. kolik lidí používá určité služby a funkce a jak dlouho

Tyto údaje uchováváme, dokud jsou pro výše uvedené způsoby využití relevantní. Pokud svůj účet smažete, tato data z něj odstraníme.

Přečtěte si další informace o tom, jaké údaje shromažďujeme a proč.