Đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định của tôi

Để nhận kết quả từ Google mỗi khi bạn tìm kiếm, bạn có thể đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định của mình. Nếu trình duyệt của bạn không được liệt kê bên dưới, hãy kiểm tra các tài nguyên trợ giúp của trình duyệt để biết thông tin về cách thay đổi tùy chọn cài đặt tìm kiếm.

Google Chrome

Máy tính

 1. Mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Trong mục "Công cụ tìm kiếm", hãy chọn Google.

Thiết bị di động

 1. Mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Trong mục "Cơ bản", nhấn vào mục Công cụ tìm kiếm.
 4. Nhấn vào tùy chọn Google.
Microsoft Edge
 1. Truy cập vào google.com.vn bằng cách sử dụng trình duyệt của thiết bị.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào mục More actions (...) (Thao tác khác (...)) sau đó Settings (Cài đặt).
 3. Trong "Advanced settings (Tùy chọn cài đặt nâng cao)", hãy nhấp vào View Advanced settings (Xem tùy chọn cài đặt nâng cao).
 4. Dưới mục "Search in address bar with (Tìm kiếm trong thanh địa chỉ với)", hãy nhấp vào Change (Thay đổi).
 5. Nhấp vào tùy chọn Google Search (Google Tìm kiếm) sau đó Set as default (Đặt làm mặc định).

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn Google Tìm kiếm, hãy thử tìm kiếm trên google.com.vn và sau đó thử lại các bước.

Internet Explorer 8 trở lên

Mẹo: Để xem bạn đang sử dụng phiên bản Internet Explorer nào, hãy nhấp vào Help (Trợ giúp) sau đó About Internet Explorer (Giới thiệu về Internet Explorer).

Internet Explorer 11

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của hộp tìm kiếm, hãy nhấp vào mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào tùy chọn Add (Thêm).
 4. Chọn Google Search.
 5. Nhấp vào Add.
 6. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Settings (Cài đặt) Cài đặt.
 7. Chọn Manage add-ons.
 8. Nhấp vào Search providers.
 9. Chọn tùy chọn Google.
 10. Nhấp vào tùy chọn Set as default (Đặt làm mặc định).

Internet Explorer 10

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của trang, nhấp vào biểu tượng bánh răng.
 3. Nhấp vào Manage add-ons.
 4. Ở phía bên trái của trang, nhấp vào Search Providers.
 5. Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào Find more providers.
 6. Chọn Google.
 7. Nhấp vào Add to Internet Explorer.
 8. Chọn hộp bên cạnh "Make this my default search provider".
 9. Nhấp vào tùy chọn Add (Thêm).

Internet Explorer 9

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng Tools.
 3. Nhấp vào Internet options.
 4. Trong tab General, tìm phần "Search" và nhấp vào Settings.
 5. Chọn Google.
 6. Nhấp vào Set as default.
 7. Nhấp vào Close.

Internet Explorer 8

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt, nhấp vào mũi tên xuống trong hộp tìm kiếm.
 3. Nhấp Find More Providers.
 4. Nhấp Google.
 5. Chọn hộp bên cạnh "Make this my default search provider".
 6. Nhấp vào Manage Search Providers.
 7. Nhấp vào tùy chọn Add (Thêm).
Firefox
 1. Mở Firefox.
 2. Trong thanh tìm kiếm nhỏ ở phía trên bên phải của trình duyệt của bạn, nhấp vào Search Tìm kiếm.
 3. Nhấp Change Search Settings.
 4. Dưới "Default Search Engine", chọn Google.
Safari
 1. Mở Safari.
 2. Nhấp vào thanh tìm kiếm.
 3. Ở góc trên bên trái của thanh tìm kiếm, nhấp vào kính lúp.
 4. Chọn Google.
Trình duyệt trên Android
 1. Mở ứng dụng trình duyệt của bạn. Ứng dụng này có thể có tên là Internet hoặc Trình duyệt.
 2. Nhấn vào nút Menu trên điện thoại hoặc ở trên cùng bên phải của trình duyệt.
 3. Nhấn vào mục Cài đặt sau đó Nâng cao sau đó Đặt công cụ tìm kiếm.
 4. Nhấn vào tùy chọn Google.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?