Đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định

Để xem kết quả trên Google mỗi khi tìm kiếm thông tin, bạn có thể đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định. Nếu trình duyệt của bạn không được liệt kê bên dưới, hãy kiểm tra các tài nguyên trợ giúp của trình duyệt để biết thông tin về cách thay đổi tùy chọn cài đặt tìm kiếm.

Google Chrome

Máy tính

 1. Mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt. Bạn cũng có thể nhập chrome://settings trên thanh địa chỉ.
  • Mẹo: Nếu Chrome có bản cập nhật, bạn sẽ thấy biểu tượng Cập nhật ở trên cùng bên phải. Nhấp vào biểu tượng Cập nhật  sau đó Cài đặt.
 3. Trong mục "Công cụ tìm kiếm", hãy chọn Google.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Cơ bản", hãy nhấn vào Công cụ tìm kiếm sau đó Google.

iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào Công cụ tìm kiếm và sau đó Google.
Microsoft Edge

Microsoft Edge 79 trở lên

 1. Mở Microsoft Edge.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Settings and more (Cài đặt và các tùy chọn khác) Cài đặt và hơn thế nữa sau đó Settings (Cài đặt).
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Privacy and Services (Quyền riêng tư và dịch vụ). Nếu bạn không tìm thấy mục này, trước tiên hãy nhấp vào biểu tượng Menu (Trình đơn) Trình đơn ở trên cùng bên trái.
 4. Di chuyển xuống phía dưới và nhấp vào Address bar (Thanh địa chỉ).
 5. Trong trình đơn thả xuống "Search engine used in the address bar" (Công cụ tìm kiếm được sử dụng trong thanh địa chỉ), hãy chọn Google.

Microsoft Edge 44 trở xuống

 1. Mở Microsoft Edge.
 2. Truy cập vào google.com.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Settings and more (Cài đặt và các tùy chọn khác) Cài đặt và hơn thế nữa sau đó Settings (Cài đặt).
 4. Trong phần "Advanced settings" (Tùy chọn cài đặt nâng cao), hãy nhấp vào View Advanced settings (Xem các tùy chọn cài đặt nâng cao).
 5. Trong mục "Search in address bar with (Tìm kiếm trong thanh địa chỉ với)", hãy nhấp vào Change (Thay đổi).
 6. Nhấp vào Google Search sau đó Set as default (Đặt làm mặc định).
Internet Explorer 8 trở lên

Mẹo: Để xem bạn đang dùng phiên bản Internet Explorer nào, hãy nhấp vào Help (Trợ giúp) sau đó About Internet Explorer (Giới thiệu về Internet Explorer).

Internet Explorer 11

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng.
 3. Nhấp vào Manage add-ons (Quản lý tiện ích bổ sung).
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Find more toolbars and extensions (Tìm thêm thanh công cụ và tiện ích).
 5. Di chuyển xuống tiện ích Google Search (Google Tìm kiếm).
 6. Nhấp vào Add (Thêm). Để xác nhận, hãy nhấp vào Add (Thêm) lần nữa.
 7. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng.
 8. Nhấp vào Manage add-ons (Quản lý tiện ích bổ sung).
 9. Ở bên trái, trong mục "Add-on Types" (Loại tiện ích bổ sung), hãy nhấp vào Search Providers (Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm).
 10. Ở bên phải, hãy nhấp vào Google Search (Google Tìm kiếm).
 11. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Set as default (Đặt làm mặc định).

Internet Explorer 10

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của trang, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng.
 3. Nhấp vào Manage add-ons (Quản lý tiện ích bổ sung).
 4. Ở phía bên trái của trang, hãy nhấp vào Search Providers (Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm).
 5. Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào Find more providers (Tìm thêm nhà cung cấp).
 6. Chọn Google.
 7. Nhấp vào Add to Internet Explorer(Thêm vào Internet Explorer).
 8. Chọn hộp bên cạnh "Make this my default search provider" (Đặt nhà cung cấp tìm kiếm này làm mặc định của tôi).
 9. Nhấp vào Add (Thêm).

Internet Explorer 9

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng Tools.
 3. Nhấp vào Internet options (Tùy chọn Internet).
 4. Trong tab General, tìm phần "Search" (Tìm kiếm) và nhấp vào Settings (Cài đặt).
 5. Chọn Google.
 6. Nhấp vào Set as default (Đặt thành mặc định).
 7. Nhấp vào Close (Đóng).

Internet Explorer 8

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt, hãy nhấp vào mũi tên xuống trong hộp tìm kiếm.
 3. Nhấp Find More Providers (Tìm thêm nhà cung cấp).
 4. Nhấp Google.
 5. Chọn hộp bên cạnh "Make this my default search provider" (Đặt nhà cung cấp tìm kiếm này làm mặc định của tôi).
 6. Nhấp vào Manage Search Providers (Quản lý nhà cung cấp tìm kiếm).
 7. Nhấp vào Add (Thêm).
Firefox
 1. Mở Firefox.
 2. Trong thanh tìm kiếm nhỏ ở phía trên bên phải của trình duyệt của bạn, nhấp vào Search Tìm kiếm.
 3. Nhấp Change Search Settings.
 4. Dưới "Default Search Engine", chọn Google.
Safari
 1. Mở Safari.
 2. Nhấp vào thanh tìm kiếm.
 3. Ở góc trên bên trái của thanh tìm kiếm, nhấp vào kính lúp.
 4. Chọn Google.
Trình duyệt trên Android
 1. Mở ứng dụng trình duyệt. Ứng dụng này có thể có tên là Internet hoặc Trình duyệt.
 2. Nhấn vào nút Trình đơn trên điện thoại hoặc ở trên cùng bên phải của trình duyệt.
 3. Nhấn vào Settings (Cài đặt) sau đó Advanced (Nâng cao) sau đó Set search engine (Đặt công cụ tìm kiếm).
 4. Nhấn vào Google.
Tiện ích Tìm kiếm

Lưu ý quan trọng: Tính năng này chỉ được cung cấp cho các thiết bị mới ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Tiện ích Tìm kiếm sau đó Chuyển sang Google.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
100334
false