Đặt Google làm trang chủ

Bạn có thể nhanh chóng truy cập Google mỗi khi mở trình duyệt bằng cách đặt Google làm trang chủ. 

Thay đổi trang chủ

Chọn một trình duyệt bên dưới, sau đó làm theo các bước trên máy tính. Nếu bạn không thấy trình duyệt của mình bên dưới, hãy truy cập vào mục "Help (Trợ giúp)" của trình duyệt đó và tìm thông tin về cách thay đổi trang chủ của trình duyệt.

Firefox
 1. Mở trình duyệt của bạn và truy cập vào www.google.com.vn.
 2. Kéo tab vào nút Trang chủ, sau đó thả ra. 
 3. Nhấp vào .
Google Chrome
 1. Ở góc trên bên phải của trình duyệt trên máy tính, hãy nhấp vào Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 2. Trong mục "Giao diện ", hãy bật Hiển thị nút trang chủ.
 3. Chọn tùy chọn thứ hai, sau đó nhập www.google.com.vn.
Safari
 1. Ở góc trên bên trái của màn hình, hãy chọn Safari sau đó Tùy chọn sau đó Chung.
 2. Bên cạnh "Cửa sổ mới mở với" và "Tab mới mở với", hãy chọn Trang chủ
 3. Bên cạnh "Trang chủ", nhập www.google.com.vn.
Internet Explorer
 1. Nhấp vào Tools trên thanh menu ở đầu trình duyệt.
 2. Chọn Internet Options.
 3. Nhấp vào tab Chung.
 4. Trong mục "Trang chủ", hãy nhập //www.google.com.vn vào hộp văn bản.
 5. Nhấp vào OK.
 6. Khởi động lại trình duyệt.
Microsoft Edge
 1. Ở góc trên bên phải của trình duyệt, hãy chọn More (Thêm) 더보기 sau đó Settings (Cài đặt).
 2. Cuộn xuống "Open with (Mở với)" và chọn A specific page or pages (Một hoặc nhiều trang cụ thể).
 3. Mở danh sách và chọn Custom (Tùy chỉnh). Sau đó, chọn "X" bên cạnh trang chủ hiện tại.
 4. Bên cạnh "Enter a web address (Nhập địa chỉ web)", hãy nhập www.google.com.vn và chọn ký hiệu dấu cộng.

Google vẫn cứ là trang chủ của tôi

Google sẽ không thay đổi cài đặt trang chủ của bạn khi không được bạn cho phép.

 1. Đặt lại trang chủ của bạn. Chọn một trình duyệt ở trên, sau đó làm theo các bước sau để thay thế Google bằng trang web bạn muốn đặt làm trang chủ. 
 2. Kiểm tra các chương trình không mong muốn. Nếu việc đặt lại trang chủ của bạn không khắc phục được vấn đề, thì bạn có thể có chương trình không mong muốn gọi là phần mềm độc hại giả mạo trang web của Google. Hãy tìm hiểu về phần mềm độc hại và cách xóa phần mềm độc hại
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?